Bài 45+46 : thực hành môi trường và các nhân tố sinh thái ảnh hưởng lên sinh vật


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://giaoduc.ws
Người gửi: Nguyễn Trường Sinh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:23' 26-02-2010
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 3348
Số lượt thích: 1 người (Trần Văn Nam)
Thực hành :
SINH HỌC LỚP 9
GV: Nguy?n Tru?ng Sinh
THCS Hang Go`n
Kiểm tra bài cũ
Em hãy nêu các mối quan hệ khác loài?
Quan hệ khác loài có quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối địch
+ Quan hệ hỗ trợ: - Quan hệ cộng sinh
- Quan hệ hội sinh
+ Quan hệ hỗ trợ: - Quan hệ cạnh tranh
- Quan hệ kí sinh, nửa kí sinh
- Quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác
Trả lời
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Nôi dung bài học gồm 3 phần:
I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
II. Nghiên cứu hình thái của lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá
III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật
Bài học gồm 2 tiết:
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Em hãy quan sát tranh và hoàn thành bảng sau:
Các loài sinh vật quan sát trong môi trường
I: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
Nấm
Địa y
Động vật
Em hãy hoàn thành bảng sau
Thực vật
Hoa súng
Dây tơ hồng
Bèo Hoa Dâu
Phong Lan
Cây Ngải Cứu
Cây Lúa
Cây Lá Lốt
Cây Xà Cừ
Động Vật

Trâu
Cừu
Sếu
Giun Đất
Sán Dây
Sán lá gan
Cáo
Các sinh vật khác
Nấm tai mèo
Địa y
Các loài sinh vật quan sát trong tranh
Hoa súng,
Dây tơ hồng,
Bèo Hoa Dâu
Phong Lan
Cây Ngải Cứu,
Cây Lúa
Cây Lá Lốt
Cây Xà Cừ,

Trâu,
Cừu,
Sếu
Giun Đất
Sán Dây
Sán lá gan
Cáo
Nấm tai mèo
Môi trường sinh vật
Môi trường Nước
Môi trường trên cạn
Môi trường trên cạn
Môi trường trên cạn
Môi trường sinh vật
Môi trường nước
Môi trường sinh vật
Môi trường sinh vật
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Câu hỏi:
1: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
- Có mấy loại môi trường sống đã quan sát được? Môi trường sống nào có số lượng sinh vật quan sát được nhiều nhất? Môi trường nào ít nhất?
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
I: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
II: Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá
Các đặc điểm hình thái lá cây
(*)
(**)
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
I: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật?
II: Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá
chú ý (*) có thể ghi nhận xét các đặc điểm của phiến lá:
- Phiến lá rộng hay hẹp
- Phiến là dài hay ngắn
- Phiến lá dày hay mỏng
- Màu lá xanh thẫm hay nhạt
- Trên mặt lá có lớp cutin dày hay không có cutin
- Trên mặt lá có lông bao phủ hay không có
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
I: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật?
II: Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá
chú ý (**) hãy chọn một trong số các loại lá cây sau và điền vào bảng:
Lá cây ưa sáng
Lá cây ưa bóng
Lá cây chìm trong nước
Lá cây nơi nước chảy
Lá cây nơi nước đứng
Lá cây nổi trên mặt nước
Cây bàng
Cây chuối
Cây hoa súng
Cây lúa
Cây rau má
Cây lô hội
Cây rong đuôi chồn
Cây trúc đào
Cây lá lốt
Cây lá bỏng
Cây Bàng
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá dài,lá màu xanh nhạt
Lá cây ưa sáng
Cây Chuối
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá to dài rộng ,lá màu xanh nhạt
Lá cây ưa sáng
Cây hoa súng
Trên mặt nước
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá to rộng,lá màu xanh thẫm
Lá cây nổi trên mặt nước
Cây Lúa
nơi ẩm ướt
Các đặc điểm hình thái lá cây
lá nhỏ, có lớp lông bao phủ,lá màu xanh nhạt
Lá cây ưa sáng
Cây Rau má
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá mỏng,nhỏ, lá màu xanh thẫm
Lá cây ưa bóng
Cây Lô hội
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá dài,dày
Lá cây ưa bóng
Cây Rong đuôi chồn
Dưới nước
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá rất nhỏ
Lá cây chìm trong nước
Cây Trúc đào
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá dài, có lớp sáp bao phủ
Lá cây ưa sáng
Cây Lá Lốt
Trên cạn, ( nơi ẩm ướt)
Các đặc điểm hình thái lá cây
lá rộng bản,lá màu xanh thẫm
Lá cây ưa bóng
Cây Lá bỏng
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá dày,lá màu xanh thẫm
Lá cây ưa bóng
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
I: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
II: Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá
Em hãy cho biết ảnh hưởng của ánh sáng đến hình thái của lá?
Trả lời:
-Lá của cây ưa sáng: phiến lá nhỏ, màu xanh nhạt
Câu hỏi:
-Lá của ưa bóng: phiến to , màu xanh thẫm
Trồng ngoài sáng
Trồng trong bóng râm
Cây lá lốt
III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật
Ví dụ minh hoạ :
CHÀO TẠM BIỆT !!!!!
Các em Học Sinh