Bai 56: Tuyến yên - tuyến giáp


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Duong Thành Chung
Người gửi: Dương Thành Chung
Ngày gửi: 15h:46' 26-02-2010
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 1397
Số lượt thích: 1 người (Chu Thi Thao)
BỘ MÔN SINH HỌC
BÀI 56
TUYẾN YÊN, TUYẾN GIÁP
II- TUYẾN GIÁP
I- TUYẾN YÊN
I- TUYẾN YÊN
Tuyến yên
Tuyến yên nằm ở đâu?
I- TUYẾN YÊN
Có cấu tạo như thế nào?
- Vị trí: nằm ở nền sọ
- Cấu tạo gồm 3 thùy: Thùy trước, thùy giữa, thùy sau.
Thùy trước
Thùy giữa
Thùy sau
I- TUYẾN YÊN
Tuyến Yên có tác dụng
đến những tuyến nào?
I- TUYẾN YÊN
- Vị trí: nằm ở nền sọ.
- Cấu tạo gồm 3 thùy: Thùy trước, thùy giữa, thùy sau.
- Vai trò:
+Tiết hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tuyến khác.
+Tiết hoocmôn ảnh hưởng tới một số quá trình sinh lí trong cơ thể.
TUYẾN YÊN
He Pingping cao 73cm
Hoocmon tăng trưởng GH tiết it- nhiều
II- TUYẾN GIÁP
Nêu vị trí và cấu tạo
của tuyến giáp?
-Vị trí: nằm trước sụn giáp của thanh quản
II- TUYẾN GIÁP
-Cấu tạo: có các nang tuyến và các tế bào tiết.
BỆNH BƯỚU CỔ
Châu Á (750 triệu), châu Phi (230 triệu), châu Mỹ La Tinh (60 triệu) & công đồng châu Âu rất ít (20-30 triệu).
các cụm dân cư miền núi: 35/100,
Nguyên nhân dẫn
đến bướu cổ là gì?
Vai trò của Tuyến giáp?
II- TUYẾN GIÁP
Có vai trò trong trao đổi chất và chuyển hóa ở tế bào.
-Vị trí: nằm trước sụn giáp của thanh quản
-Cấu tạo: có các nang tuyến và các tế bòa tiết.
Vậy để phòng bệnh bướu cổ ta phải làm g×?
Vai trò của
tuyến cận giáp
II- TUYẾN GIÁP
II- TUYẾN GIÁP
- Có vai trò trong trao đổi chất và chyển hóa ở tế bào.
-Vị trí: nằm trước sụn giáp của thanh quản
-Cấu tạo: có các nang tuyến và các tế bòa tiết.
+Tuyến giáp cùng với tuyến cận giáp có vai trò trong điều hòa trao đổi can xi và photpho trong máu
Bài tập:

1. Tuy?n giỏp cú nh?ng tỏc d?ng no d?i v?i co th??

a. Kớch thớch quỏ trỡnh d? húa ? t? bo d?n d?n s? sinh nhi?t c?a co th?.
b. Di?u hũa s? sinh tru?ng v phỏt tri?n c?a co th?.
Ho?t d?ng khụng bỡnh thu?ng c?a tuy?n giỏp d?n d?n co th? b? b?nh bu?u c?.
C? a,b,c
Trong các tuyến nội tiết, tuyến nào là lớn nhất?
Tuyến yên
Tuyến giáp
Tuyến tụy
Tuyến trên thận
Hướng dẫn về nhà:
-Làm bài tập 1: Kể tên các tuyến nội tiết và xác định vị trí và vai trò của từng tuyến ghi vào bảng 56-2 SGK
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi
- Đọc mục em có biết SGK T178
- Đọc trước bài 57
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
Kích tố tuyến sữa → Tuyến sữa → Tiết sữa