Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự soạn
  Người gửi: Phạm Văn Hiệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:27' 28-02-2010
  Dung lượng: 6.2 MB
  Số lượt tải: 576
  Số lượt thích: 0 người
  Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố ngành
  DỊCH VỤ
  C
  h
  ư
  ơ
  n
  g

  I
  X

  Đ

  A

  L
  Í

  D

  C
  H

  V

  B à i 3 5 :
  02 - 2010
  Phạm Văn Hiệp – THPT Huỳnh Ngọc Huệ – Quảng Nam
  I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH
  DỊCH VỤ
  I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ
  CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ:
  1. Cơ cấu:
  DỊCH
  VỤ
  DỊCH VỤ
  KINH DOANH
  DỊCH VỤ
  TIÊU DÙNG
  DỊCH VỤ
  CÔNG
  Giao thông vận tải, thông
  tin liên lạc, bảo hiểm, kinh
  doanh bất động sản, các
  dịch vụ nghề nghiệp…
  Bán buôn, bán lẻ, du lịch
  và các dịch vụ cá nhân (y
  tế, giáo dục,thể dục, thể
  thao…)
  Các dịch vụ hành chính công,
  các hoạt động đoàn thể
  I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ
  CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ:
  2. Vai trò:

  Hãy nêu các ví dụ về vai trò
  của các ngành dịch vụ đối
  với các ngành công nghiệp
  và nông nghiệp ?
  DỊCH VỤ
  Thúc đẩy các ngành
  sản xuất
  vật chất phát triển
  - Ngành GTVT chuyên chở
  vật tư, nguyên liệu
  - Ngân hàng cung ứng vốn
  - Ngành bảo hiểm giảm
  rủi ro về tài chính
  - Ngành GD-ĐT trang bị kĩ
  năng cho người lao động…
  - Ngành thương mại giúp
  các cơ sở sản xuất trong
  tiêu thụ sản phẩm

  a.Tác động đến các ngành kinh tế và đời sống xã hội
  I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ
  CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ:
  2. Vai trò:
  Trong đời sống hàng ngày
  con người cần sử dụng
  các loại hình dịch vụ
  nào ?
  DỊCH VỤ
  Phục vụ rất nhiều
  nhu cầu khác nhau
  của con người
  - Mua sắm hàng hoá
  - Học tập
  - Chữa bệnh
  - Vui chơi, giải trí
  - Tư vấn về nghề nghiệp, pháp
  luật…
  - Vay tiền để chi tiêu, sản xuất

  Tóm lại:
  Ngành dịch vụ có vai trò rất quan trọng đối với các ngành kinh tế và đời sống xã hội:
  Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển
  - Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo được nhiều việc làm
  - Sử dụng tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, di tích văn hoá, lịch sử và các thành tựu KH-KT để phục vụ con người
  b.Có vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế - xã hội các nước:
  - Trong cơ cấu lao động
  - Trong cơ cấu GDP
  tỉ trọng của khu vực dịch vụ ngày càng cao
  I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ
  CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ:
  2. Vai trò:
  II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ
  PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH
  DỊCH VỤ
  Nhân tố
  Phân bố dân cư và mạng lưới
  quần cư
  - Truyền thống văn hoá, phong
  tục tập quán
  - Mức sống và thu nhập thực tế
  Tài nguyên thiên nhiên
  Di sản văn hoá, lịch sử
  - Cơ sở hạ tầng du lịch
  Ảnh hưởng
  - Đầu tư, bổ sung lao động cho
  ngành dịch vụ
  - Nhịp điệu phát triển và cơ cấu
  ngành dịch vụ
  - Mạng lưới ngành dịch vụ
  - Hình thức tổ chức mạng lưới
  ngành dịch vụ
  - Sức mua, nhu cầu dịch vụ
  - Sự phát triển và phân bố ngành
  dịch vụ
  - Trình độ phát triển kinh tế
  - Năng suất lao động xã hội
  - Quy mô, cơ cấu dân số
  Nêu các ví dụ để minh hoạ ?
  III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH
  VỤ TRÊN THẾ GIỚI
  Nhận xét về sự phân hoá tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước ?
  Tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước – năm 2001
  VIỆT NAM
  và của Việt Nam ?
  Việt Nam: Khá thấp (30 –
  50%)

  - Tỉ lệ lao động trong ngành
  dịchvụ: 20% (năm 2000)
  - Tỉ trọng của dịch vụ trong cơ
  cấu GDP: 38% (năm 2004)


  III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
  TRÊN THẾ GIỚI:
  1. Trên thế giới:
  - Tỉ trọng của các ngành
  dịch vụ trong cơ cấu GDP:
  + Các nước phát triển:
  trên 60%
  + Các nước đang phát
  triển: dưới 50%

  - Các thành phố lớn và
  cực lớn:
  + Là các trung tâm dịch
  vụ lớn, các ngành dịch vụ
  đa dạng
  + Có sự chuyên môn hoá
  về loại hình dịch vụ
  + Hình thành các trung
  tâm giao dịch, thương mại
  III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
  TRÊN THẾ GIỚI:
  2.Ở Việt Nam:
  - Ti lệ lao động trong các
  ngành dịch vụ và tỉ trọng
  của dịch vụ trong GDP
  còn khá thấp

  - Hoạt động dịch vụ diễn
  ra chủ yếu ở các đô thị,
  các loại hình ngày càng đa
  dạng. Hai trung tâm dịch
  vụ lớn nhất, có ý nghĩa
  toàn quốc là Hà Nội và TP
  Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các
  trung tâm có ý nghĩa cấp
  vùng như Đà Nẵng, Cần
  Thơ, Huế, Buôn Mê Thuột

  No_avatar
  rat hay, nhung can cu the hon
   
  Gửi ý kiến