Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 35. Hoocmôn thực vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Ngoc (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:38' 01-03-2010
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 576
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 35:
  Hoocmôn thực vật
  I. Khái niệm:
  Cây chiếu sáng từ 1 phía
  Hãy quan sát hình và giải thích hiện tượng thí nghiệm trên?
  Hooc môn thực vật là gi ?
  1. Định nghĩa:
  Hoocmôn thực vật ( phi tô hooc môn) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây
  2. Đặc điểm chung
  - Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác
  - với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể
  - Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hooc môn ĐV bậc cao
  3. Phân loại
  Hooc môn thực vật đựơc chia làm mấy nhóm?
  Có 2 nhóm
  - Hoocmôn kích thích sinh trưởng: Auxin, Giberelin, Xitokinin
  - Hooc môn ức chế sinh trưởng: Axit abxixic, Etilen, chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ
  II - HOOCMÔN KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG:
  Nghiên cứu SGK kết hợp với hình ảnh trên màn hình hãy hoàn thành phiếu học tập sau?
  Quan sát những hình ảnh sau và cho biết auxin có tác động như thế nào?
  KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG DÃN DÀI CỦA TẾ BÀO
  Kích thích sự hình thành rễ phụ
  Tác động đến tính hướng sáng và hướng đất
  Kích thích sự ra quả
  tạo quả không hạt
  Auxin ( AIA)
  Kìm hãm sự rụng lá, hoa, quả
  Gibêrelin (GA).
  Tiếp tục quan sát những hình ảnh và cho biết Gibêrelin có những tác động sinh lí như thế nào?
  A – Cây bình thường
  B – Cây được xử lý Hoocmôn GA
  Kích thích sự sinh trưởng kéo dài của thân, kích thích ra hoa, tạo quả sớm và quả ko hạt
  Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ và thân ngầm
  Xitôkinin.
  Quan sát hình và cho biết tác động của xitokinin ?
  Kìm hãm sự già hoá của cây

  Xitôknin cao: Kích thích ra rễ.
  Xitôknin thấp: Kích thích nảy chồi, hỡnh thnh co quan m?i .
  II - HOOCMÔN KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG:
  Đỉnh của thân và cành
  Kích thíc sinh trưởng dãn dài của TB, kích thích hình thành rễ phụ, tác động đến tính hướng sáng, hướng đất, KT ra quả và tạo quả ko hạt. Kìm hãm sự rụng lá, hoa, quả
  Lá và rễ
  Kích thích sinh trưởng kéo dài thân, kích thích ra hoa, tạo quả sớm và quả ko hạt. Kích thích nảy mầm hạt củ, thân ngầm
  Hình thành ở rễ vận chuyển hướng lên ngọn.
  Kìm hãm sự già hóa của cây, Kích thích ra rễ. Kích thích nảy chồi và hình thành cơ quan mới
  III - HOOCMÔN ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG:
  1 - AXÍT ABXIXÍC ( AAB, C14H19O4 ):
  AAB sinh ra ở bộ phận nào của cây, tác động sinh lí như thế nào?
  Nơi sản sinh
  Có ở cơ quan đang hoá già.
  Tác động sinh lí:
  Là chất gây ngủ của chồi, hạt, kìm hãm ST của cành, lóng, làm khí khổng đóng, làm chậm sự kéo dài của rễ, giúp cây biến đổi với môi trường bất lợi…
  Trong cơ thể TV, Êtilen được sinh ra ở đâu?
  2. Êtilen ( H2C = CH2 ):
  III - HOOCMÔN ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG
  - Khí êtilen được sản sinh ra trong hầu hết các cơ quan khác nhau của TV.thường gặp nhiều ở quả chín.
  - Etilen được sản sinh ra nhiều trong thời gian rụng lá, khí hóa già, khi mô bị tổ thương hoặc bị tác động của các điều kiện bất lợi ( ngập úng, rét, hạn, nóng)
  Nơi sản sinh
  Bên trái: cây được phun 50ppm etylen trong 3 ngày
  Bên phải: cây đối chứng
  2. Êtilen ( H2C = CH2 ):
  Tác động sinh lí:
  III - HOOCMÔN ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG
  Quan sát hình và cho biết Êtilen có tác động sinh lí như thế nào?
  2. Êtilen
  Tác động sinh lí:
  III - HOOCMÔN ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG
  -Thúc quả chóng chín
  - Hình thành tầng rời ở cuống lá gây rụng lá, hoa, quả .
  III - HOOCMÔN ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG:
  3 - Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ
  Chất làm chậm ST: CCC ( Clocolinclorit ), MH ( Malêin hiđratzit ), ATIB (Axít 2, 3, 5 triiôđbenzốic ).
  + Được tổng hợp nhân tạo.
  + Tác động: Ức chế ST.
  + Ứng dụng: Dùng chúng làm thấp cây, cứng cây, chống lốp đổ, làm cỏ ở công viên, sân bóng đá mọc chậm…
  Chất diệt cỏ: 2, 4 D; 2, 4, 5 T….
  + được tổng hợp nhân tạo.
  +Tác động: Ức chế quang hợp, ngừng trệ quá trình phân bào, ngăn cản quá trinh sinh tổng hợp của cỏ

  III - HOOCMÔN ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG:
  Chỉ diệt cỏ, cây trồng khác không bị hại.
  Nếu sử dụng không đúng nồng độ, không đúng cách sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và các sinh vật, con người
  - Mọi hoạt động sinh trưởng đều được điều chỉnh bởi tác động của các hoocmon thực vật.
  - Thường mỗi hoocmôn thực vật có tác động kích thích bộ phận, cơ quan này, có tác động ức chế hoạt động khác.
  Ví dụ: Khi ưu thế nghiêng về auxin, mô callus ra rễ. Khi nghiêng về xitôkinin, chồi xuất hiện
  - Do đó trong cây các hoạt động kích thích và ức chế diễn ra trạng thái cân bằng, thì sự sinh trưởng của cây trở nên hài hòa
  Em có nhận xét gì về vai trò của hoocmon trong quá trình sinh trưởng của TV?
  IV – SỰ CÂN BẰNG HOOCMÔN THỰC VẬT
  1.Nguyên tắc khi sử dụng hoocmôn thực vật
  - Sử dụng với nồng độ thích hợp
  - Chú ý tính chất đối kháng, hỗ trợ giữa các Hoocmôn thực vật.
  - Trong trồng trọt phải quan tâm sự phối hợp các hoocmôn thực vật với nhu cầu dinh dưỡng của cây
  Hãy nêu một số nguyên tắc cần chú ý khi sử dụng các hoocmoon tổng hợp trong nông nghiệp?
  V - ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP:
  V - ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP:
  Trong nông nghiệp sử dụng chất điều hoà sinh trưởng đã mang lại kết quả như thế nào, cho ví dụ ở địa phương em?
  Ứng dụng:
  - Chất diệt cỏ: Làm chết cỏ ở ruộng
  - Auxin: Ngâm cành chiết
  - Giberelin: Tạo quả không hạt
  - Xitokinin: Tạo cơ quan dinh dưỡng trong nuôi cấy mô…..
  Hoocmon
  ứng dụng
  1. Auxin
  a. Diệt cỏ dại
  2. Chất diệt cỏ
  b. Thúc quả xanh chóng chín và cảm ứng ra hoa ở cây họ dứa.
  3. Xitokinin
  c. Kích thích ra rễ của cành giâm, chiếtvà kích thích tạo quả không hạt.
  4. Êtilen
  d. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật ( nhân giống vô tính)và kích thich sinh trưởng của chồi non.
  5. Axit abxixic
  d. Pha ngủ cho mầm hạt, củ khoai tây và tạo quả không hạt
  Ghép tên hoocmon với ứng dụngcủa nó
  CỦNG CỐ:
  1.
  3.
  4.
  5.
  2.
  Câu 1:Hoocmoon có vai trò thúc quả nhanh chín?
  a. Axit abxixic b. Xitokinin
  c. Êtilen d. Auxin
  Câu 2:Điều nào không đúng khi nói đến vai trò của auxin?
  a. Là chất ức chế sinh trưởng
  b. Kích thích quá trình dài của thân
  c. Kích thích ra rễ phụ
  d. Thể hiện ưu thế đỉnh
  Củng cố
  Xitôknin cao: Kích thích ra rễ.
  Xitôknin thấp: Kích thích nảy chồi,.
  Nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam

  - Học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài
  - Đọc phần" Em có biết "
  - Chuẩn bị bài 36.
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Bài học kết thúc
  Xin chân thành cám ơn
  các thầy cô và các em
  Giáo viên: Đinh Thị Ngọc
  Năm học 2009 - 2010
   
  Gửi ý kiến