Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 8. Celebrations

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ho Thi Thuy Nga
Người gửi: Đặng Thị Bình
Ngày gửi: 15h:38' 05-03-2010
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 240
Số lượt thích: 0 người
GOOD MORNING
Welcome to our class
Luong The Vinh Secondary School
 MATCHING
1. Women’s Day
2. Teacher’s Day
3. Children’s Day
4. Mother’s Day
5. Father’s Day
a. November 20th
b. the third Sunday in June
c. the second Sunday in May
d. March 8th
e. June 1st
?UNIT 8: CELEBRATIONS

Period 51


Lesson 4: WRITE
 VOCABULARY
- enhance (v)
- support (v)
- nationwide (adv)
: tăng cường, tôn lên
: ủng hộ
: toàn quốc
 ORDERING
I believe the idea will be supported and the day will be celebrated nationwide because everybody loves their fathers.
In my opinion, it is necessary to have a day to celebrate for our fathers because it will be a day for us to express our feelings, memories and love for our fathers and to enhance family traditions.
I think the first Sunday of August is suitable because Sunday is a day off, everyone is free. It is a good idea to have lunch or dinner with all members of the family. We should give our fathers greeting cards and special gifts. We should cook the food that they like best.
 ORDERING
I believe the idea will be supported and the day will be celebrated nationwide because everybody loves their fathers.
In my opinion, it is necessary to have a day to celebrate for our fathers because it will be a day for us to express our feelings, memories and love for our fathers and to enhance family traditions.
I think the first Sunday of August is suitable because Sunday is a day off, everyone is free. It is a good idea to have lunch or dinner with all members of the family. We should give our fathers greeting cards and special gifts. We should cook the food that they like best.
___________________________________________
___________________________________________
_____________________________________________________
___________________________
_____________________________
_______
___________________
__
___________
__________________________________
_______________________________
________________________________________________________
__________________________
 OUTLINE
First paragraph :
Second paragraph :
Third paragraph :
Tell your friend the reason(s) for celebrating this day ( for children to express their feelings, memories, and love for their parents…
Give details about :
When to celebrate : what day of the week…(why?)
How to celebrate : having parties,sending cards…
What special gifts to give to dads and moms.
What special food to offer.
State you think your idea will be supported and you hope the day will be celebrated nationwide.
Learn the new words by heart and write another letter.
Prepare for the next period “Unit 8 – Language Focus”
 HOMEWORK
 
Gửi ý kiến