Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thể tích hình lập phương

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Xuân Linh
  Ngày gửi: 20h:42' 06-03-2010
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 590
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2010
  MÔN TOÁN
  Thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2010
  TOÁN
  Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta làm thế nào ?
  Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)
  Em hãy nêu công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ?
  Công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật là:
  V = a x b x c

  V: là thể tích
  a: là chiều dài
  b: là chiều rộng
  c: là chiều cao.
  Thể tích của hình hộp chữ nhật ở trên là:………
  80dm3
  Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt đúng hay sai ?
  ?
  ĐÚNG
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2010
  Số 1cm3 ở mỗ lớp có là:
  3 x 3 = 9 (cm3)
  Thể tích của hình lập phương
  có cạnh 3cm là:
  3 x 3 x 3 = 27 (cm3)
  TOÁN
  Ví dụ: Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3cm.
  1 cm3
  3cm
  3cm
  3cm
  Thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2010
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Thể tích của hình lập phương có cạnh 3cm là:
  3 x 3 x 3 = 27 (cm3)
  Ghi nhớ:
  Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
  1 cm3
  3cm
  3cm
  3cm
  Ghi nhớ:
  Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
  V = a x a x a
  V: là thể tích
  a: là cạnh hình lập phương
  Thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2010
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  1
  Viết số đo thích hợp vào ô trống
  1
  Viết số đo thích hợp vào ô trống
  2,25m2
  6cm
  3,375m3
  216cm2
  216cm3
  13,5m2
  Diện tích một mặt của hình lập phương bằng cạnh nhân với cạnh. Ta có:
  6 x 6 = 36 nên 6cm là độ dài cạnh của hình lập phương (3)
  Các nhóm 1,2,3: Tính hình lập phương 1 và hình lập phương 4
  Các nhóm 4,5,6: Tính hình lập phương 2 và hình lập phương 3
  1
  Viết số đo thích hợp vào ô trống
  2,25m2
  3,375m3
  216cm2
  216cm3
  10dm
  1000dm3
  13,5m2
  Vì diện tích toàn phần bằng diện tích một mặt nhân với 6. Nên diện tích một mặt của hình lập phương (4) là:
  600 : 6 = 100dm2
  100dm2
  Diện tích một mặt của hình lập phương (4) là 100dm2. Ta thấy:
  10 x 10 = 100 nên 10dm là cạnh của hình lập phương (4)
  6cm
  1
  Viết số đo thích hợp vào ô trống
  2,25m2
  3,375m3
  216cm2
  216cm3
  1000dm3
  13,5m2
  6cm
  100dm2
  10dm
  Thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2010
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  3
  Thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2010
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Thể tích hình hộp chữ nhật ?
  Biết a bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật.
  Tính thể tích hình lập phương ?
  Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp cữ nhật. Tính:
  a) Thể tích hình hộp chữ nhật.
  b) Thể tích hình lập phương.
  3
  Giải:
  Thể tích hình hộp chữ nhật là:
  8 x 7 x 9 = 504 (cm3)
  Đáp số: 504cm3
  Độ dài của cạnh hình lập phương là:
  (8 + 7 + 9) : 3 = 8 (cm)
  Thể tích hình lập phương là:
  8 x 8 x 8 = 512 (cm3)
  Đáp số: 512cm3
  2
  Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
  0,75m
  Cách giải 1:
  Bước 1:Tìm thể tích của khối kim loại theo đơn vị m3.
  Bước 2: Đổi thể tích vừa tìm được ra đơn vị dm3
  Bước 3: Tìm cân nặng của khối kim loại.
  Cách giải 2:
  Bước 1: Đổi 0,75m ra đơn vị đề-xi-mét.
  Bước 2:Tính thể tích khối kim loại theo đơn vị dm3.
  Bước 3: Tìm cân nặng của khối kim loại.
  (chú ý: có thể gộp bước 1 và bước 2 thành một lời giải)
  0,75m
  0,75m
  2
  Cách 1:
  Thể tích của khối kim loại là:
  0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)
  0,421875m3 = 421,875dm3
  Khối kim loại cân nặng là:
  421,875 x 15 = 6328,125 (kg)
  Đáp số: 6328,125 kg
  Cách 2:
  0,75m = 7,5dm
  Thể tích của khối kim loại là:
  7,5 x 7,5 x 7,5 = 421,875 (dm3)
  Khối kim loại cân nặng là:
  421,875 x 15 = 6328,125 (kg)
  Đáp số: 6328,125 kg.
  Giải
  Thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2010
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Ghi nhớ:
  Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
  V = a x a x a
  V: là thể tích
  a: là cạnh hình lập phương
  Muốn tính thể tích hình lập phương ta làm thế nào ?
  Em hãy nêu công thức tính thể tích hình lập phương.
  Kính chúc quý thầy cô và các em Năm mới Hạnh phúc, Tiến bộ và Thành đạt !
   
  Gửi ý kiến