Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương IV. §2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hương
  Ngày gửi: 16h:17' 07-03-2010
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 660
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng giáo dục Đào tạo thành phố
  Nhiệt liệt Chào mừng các thầy giáo, cô giáo
  Về dự hội thi giáo viên giỏi tỉnh năm học 2007-2008  Môn : Toán 9
  Giáo viên thực hiên: Nguyễn Thị Thu Hoà
  Kiểm tra bài cũ
  1. Hình trụ được tạo thành như thế nào? Viết công thức tính diện tích xung quanh, thể tích hình trụ.
  2. Viết công thức tính diện tích hình quạt tròn?
  Bài 60: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt.
  1. Hình nón:
  *Khi quay tam giác vuông AOC một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định ta được một hình nón:
  * Cạnh OC quét nên đáy của hình nón
  * A gọi là đỉnh,
  là một hình
  tròn tâm O.
  * Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình nón,
  mỗi vị trí của AC là một đường sinh.
  AO gọi là đường cao của hình nón.
  Khi quay tam giác vuông AOC một vòng quanh cgv OC cố định
  ta được .......
  * C gọi là ...
  * ... gọi là đường sinh
  * CO gọi là .....
  * Hình tròn (O) bán kính ... gọi là ......
  ?Điền tên gọi, kí hiệu phù hợp vào chỗ "."
  đường cao
  một hình nón
  đỉnh
  CA
  đáy của hình nón
  OA
  1. Hình nón:
  A
  O
  C
  A
  O
  C
  D
  ?Hãy chỉ rõ
  * Đỉnh.
  * Đường tròn đáy.
  * Mặt xung quanh.
  * Đường sinh của chiếc nón.
  Bài 60: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt.
  *Khi quay tam giác vuông AOC một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định ta được một hình nón:
  * A gọi là đỉnh,
  là một hình
  tròn tâm O.
  * Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình nón,
  AO gọi là đường cao của hình nón.
  * Cạnh OC quét nên đáy của hình nón
  mỗi vị trí của AC là một đường sinh.
  2. Diện tích xung quanh hình nón:
  * Khi khai triển mặt xung quanh của một hình nón ta được hình quạt tròn, có:
  ? Lấy một hình nón đã chuẩn bị sẵn và làm các công việc sau:
  - Vẽ một đường sinh của hình nón.
  - Cắt hình nón dọc theo đường sinh vừa vẽ rồi trải ra.
  Nhận xét:
  + Độ dài cung bằng độ dài đường tròn đáy hình nón.
  + Tâm là đỉnh của hình nón.
  + Bán kính bằng độ dài đường sinh hình nón.
  Ta có:
  Trong đó: r: bán kính đáy hình nón;l: độ dài đường sinh.
  = ? r l
  * Vậy diện tích xung quanh hình nón là:
  Sxq = ? r l
  * Diện tích toàn phần hình nón (bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy) là:
  Stp = ? r l + ? r2
  Bài 60: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt.
  2?r
  1. Hình nón:
  áp dụng:
  Bài giải:
  Cho hình nón có chiều cao
  h= 8cm, và bán kính đường tròn đáy là r = 6cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón.
  * Diện tích toàn phần hình nón là:
  Độ dài đường sinh hình nón là:
  * Diện tích xung quanh hình nón là:
  Bài 60: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt.
  2. Diện tích xung quanh hình nón:
  Ta có:
  * Vậy diện tích xung quanh hình nón là:
  * Diện tích toàn phần hình nón (bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy) là:
  2?r
  = 10(cm)
  Sxq = ?r l
  Stp = Sxq + Sđáy = 60 ? + ?.62
  = 60 ? + 36 ? = 96 ?(cm2)
  = ?. 6. 10
  = 60? (cm2)
  Sxq = ? r l
  Stp = ? r l + ? r2
  1. Hình nón:
  Trong đó: r: bán kính đáy hình nón;l: độ dài đường sinh.
  = ? r l
  * Vậy diện tích xung quanh hình nón là:
  * Diện tích toàn phần hình nón là:
  3. Thể tích hình nón:
  Bằng thực nghiệm ta thấy:
  Trong đó: r: bán kính đáy hình nón;
  h: chiều cao hình nón.
  áp dụng:
  Bài giải:
  Một chi tiết máy hình trụ có bán kính đáy 1 cm và chiều cao 2 cm, người ta khoan đi một phần có dạng hình nón như hình vẽ. Tính phần thể tích còn lại của hình trụ.
  Gọi thể tích phần còn lại của chi tiết máy hình trụ là V1
  Ta có: V1 = VH.trụ - VH.nón
  VH.trụ = ? r2 h
  Bài 60: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt.
  = ?.12.2
  = 2? (cm3)
  1. Hình nón:
  Sxq = ? r l
  Stp = ? r l + ? r2
  2. Diện tích xung quanh hình nón:
  hình nón
  hình chóp đều
  Sxq = p . d
  Sxq = ? . r . l
  Trong đó:
  p: nửa chu vi đáy;
  d: trung đoạn;
  Trong đó:
  r: bán kính đáy;
  l: đường sinh của hình nón;
  Bài 60: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt.
  4. hình nón cụt
  * Khái niệm hình nón cụt
  Hình nón cụt có:
  r1, r2 là ...
  . là chiều cao
  l là: ..
  h
  các bán kính đáy
  độ dài đường sinh
  * Diện tích xung quanh hình nón cụt là:
  Bài 60: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt.
  Sxq = ? (r1 + r2).l
  * Thể tích hình nón cụt là:
  1. Hình nón:
  2. Diện tích xung quanh hình nón:
  * Vậy diện tích xung quanh hình nón là:
  * Diện tích toàn phần hình nón là:
  3. Thể tích hình nón:
  Sxq = ? r l
  Stp = ? r l + ? r2
  Trong đó: r: bán kính đáy hình nón;
  h: chiều cao hình nón.
  (SGK trang 116)
  4. hình nón cụt
  * Diện tích xung quanh hình nón cụt là:
  Bài 60: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt.
  * Thể tích hình nón cụt là:
  1. Hình nón:
  2. Diện tích xung quanh hình nón:
  * Vậy diện tích xung quanh hình nón là:
  * Diện tích toàn phần hình nón là:
  3. Thể tích hình nón:
  Hướng dẫn về nhà:
  - Thuộc và biết vận dụng các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toán phần, thể tích hình nón.
  - Làm bài tập: 16, 17, 19, 20, 21
  (SGK trang 118)
  Sxq = ? r l
  Stp = ? r l + ? r2
  Sxq = ? (r1 + r2).l
  trò chơi: Mở ô nhận quà
  1
  2
  4
  3
  Khi quay tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được:
  A. Một hình trụ
  B. Một hình nón
  C. Một hình chóp đều
  Một hình trụ và một hình nón có hai đáy bằng nhau, chiều cao hình nón gấp ba lần chiều cao hình trụ, thể tích của chúng sẽ:
  A. Bằng nhau.
  B. Thể tích hình trụ gấp 3 lần thể tích hình nón.
  C. Không so sánh được.
  Khi quay một hình thang vuông một vòng quanh cạnh bên cố định vuông góc với hai đáy, ta được:
  A. Một hình chóp.
  B. Một hình nón cụt.
  C. Một hình trụ.
  Hình ABCD khi quay quanh BC cố định ta được:
  A. Một hình nón.
  B. Một hình nón cụt.
  C. Hai hình nón.
  Phần thưởng là một bông hoa
  Phần thưởng là một gói kẹo
  Phần thưởng là điểm 10
  Phần thưởng là tràng vỗ tay của cả lớp.
  Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh !
  No_avatarf
  Chao ban . Minh xin bai nay ve xem nhe. Chuc ban thanh dat
  No_avatar
  Cô lịch sự quá.
  No_avatarf

  TuyệtBai rat tot

   

  No_avatarf
  cam ơn mọi người đã tham khảo bài soan của chúng tôi
  No_avatar
  làm sao để tải về máy đúng với font trong này???
   
  Gửi ý kiến