Vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lam Kieu Oanh
Ngày gửi: 12h:09' 13-03-2010
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 879
Số lượt thích: 0 người
Tiết 5 . Bài 5 vẽ tranh
Cách vẽ tranh đề tài
Lâm Kiều Oanh
Đồng Mỏ-Chi Lăng -Lạng Sơn
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
Đề tài phong cảnh quê hương
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Phong cảnh Biển
Phong cảnh thành phố
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh đồng bằng
H 2
H 1
H 3
H 4
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
Dựa vào đâu để tìm được nội dung bốn bức tranh trên ?
Phong cảnh Biển
T 1
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
Em hãy nhận xét cách thể hiện ba bức tranh trên ?
T 3
T 2
Tranh lễ hội
Tranh chân dung
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
-tranh phong cảnh vẽ cảnh là chủ yếu. đặc điểm và vẽ đẹp riêng của mỗi vùng miền. Mỗi người vẽ thường có cảm xúc và cách thể hiện riêng.
- Phong cảnh miền núi như cảnh núi rừng, ruộng nương bậc thang, nhà sàn,...
- Phong cảnh miền biển như: cảnh biển lúc hoàng hôn và bình minh, cảnh bãi cát, con thuyền,...
- Phong cảnh cao nguyên như: Đồng cỏ, đồi chè,...
- Phong cảnh đồng bằng như: Bến nước, ao làng, đồng ruộng,...
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
- Phong cảnh miền núi như cảnh núi rừng, ruộng nương bậc thang, nhà sàn,...
- Phong cảnh miền biển như: cảnh biển lúc hoàng hôn và bình minh, cảnh bãi cát, con thuyền,...
- Phong cảnh cao nguyên như: Đồng cỏ, đồi chè,...
- Phong cảnh thành phố như: Công viên, nhà cao tầng, đường phố,...
- Phong cảnh đồng bằng như: Bến nước, ao làng, đồng ruộng,...
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
II. Cách vẽ
Nêu cách vẽ tranh theo đề tài ?
Bước 1: Tìm bố cục
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
II. Cách vẽ
Bước 2: Vẽ phác hình theo mảng
Bước 1: Tìm bố cục
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
II. Cách vẽ
Bước 2: Vẽ phác hình theo mãng
Bước 1: Tìm bố cục
Bước 3: Vẽ chi tiết
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
II. Cách vẽ
Bước 2: Vẽ phác hình theo mảng
Bước 1: Tìm bố cục
Bước 3: Vẽ chi tiết
Bước 4: Vẽ màu
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
II. Cách vẽ
Bước 2: Vẽ phác hình theo mảng
Bước 1: Tìm bố cục
Bước 3: Vẽ chi tiết
Bước 4: Vẽ màu
Em hãy nhận xét các bức tranh trên ?
III. Thực hành:
Vẽ một bức tranh về đề tài phong cảnh quê hương