Vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lam Kieu Oanh
Ngày gửi: 12h:09' 13-03-2010
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 879
Số lượt thích: 0 người
Tiết 5 . Bài 5 vẽ tranh
Cách vẽ tranh đề tài
Lâm Kiều Oanh
Đồng Mỏ-Chi Lăng -Lạng Sơn
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
Đề tài phong cảnh quê hương
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Phong cảnh Biển
Phong cảnh thành phố
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh đồng bằng
H 2
H 1
H 3
H 4
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
Dựa vào đâu để tìm được nội dung bốn bức tranh trên ?
Phong cảnh Biển
T 1
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
Em hãy nhận xét cách thể hiện ba bức tranh trên ?
T 3
T 2
Tranh lễ hội
Tranh chân dung
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
-tranh phong cảnh vẽ cảnh là chủ yếu. đặc điểm và vẽ đẹp riêng của mỗi vùng miền. Mỗi người vẽ thường có cảm xúc và cách thể hiện riêng.
- Phong cảnh miền núi như cảnh núi rừng, ruộng nương bậc thang, nhà sàn,...
- Phong cảnh miền biển như: cảnh biển lúc hoàng hôn và bình minh, cảnh bãi cát, con thuyền,...
- Phong cảnh cao nguyên như: Đồng cỏ, đồi chè,...
- Phong cảnh đồng bằng như: Bến nước, ao làng, đồng ruộng,...
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
- Phong cảnh miền núi như cảnh núi rừng, ruộng nương bậc thang, nhà sàn,...
- Phong cảnh miền biển như: cảnh biển lúc hoàng hôn và bình minh, cảnh bãi cát, con thuyền,...
- Phong cảnh cao nguyên như: Đồng cỏ, đồi chè,...
- Phong cảnh thành phố như: Công viên, nhà cao tầng, đường phố,...
- Phong cảnh đồng bằng như: Bến nước, ao làng, đồng ruộng,...
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
II. Cách vẽ
Nêu cách vẽ tranh theo đề tài ?
Bước 1: Tìm bố cục
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
II. Cách vẽ
Bước 2: Vẽ phác hình theo mảng
Bước 1: Tìm bố cục
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
II. Cách vẽ
Bước 2: Vẽ phác hình theo mãng
Bước 1: Tìm bố cục
Bước 3: Vẽ chi tiết
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
II. Cách vẽ
Bước 2: Vẽ phác hình theo mảng
Bước 1: Tìm bố cục
Bước 3: Vẽ chi tiết
Bước 4: Vẽ màu
Tiết 5 Bài 5 Vẽ tranh
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
Đề tài phong cảnh quê hương
II. Cách vẽ
Bước 2: Vẽ phác hình theo mảng
Bước 1: Tìm bố cục
Bước 3: Vẽ chi tiết
Bước 4: Vẽ màu
Em hãy nhận xét các bức tranh trên ?
III. Thực hành:
Vẽ một bức tranh về đề tài phong cảnh quê hương