Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 18. Sự lai hoá các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Oanh
  Ngày gửi: 06h:41' 27-09-2008
  Dung lượng: 350.0 KB
  Số lượt tải: 1541
  Số lượt thích: 0 người
  Thiết kế bài dạy: Nguyễn Thị Kim Oanh
  Gv trường THPT Bỉm sơn
  Kiểm tra bài cũ:
  1) Viết cấu hình electron của Na, Cl, H, N? Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion Na+, Cl-?
  2) Phân tử Natriclorua được hình thành như thế nào?
  Có thể hình thành phân tử Cl2; N2; HCl như trên được không? Tại sao?
  Các nguyên tử Cl, N, H đều có khả năng thu thêm e để đạt cấu hình bão hòa lớp e ngoài cùng. Không nguyên tử nào nhường e. Vì vậy không thể hình thành liên kết ion được!
  Vậy trong những phân tử này liên kết hóa học được hình thành như thế nào?
  liên kết cộng hóa trị
  Bài 17:
  Hydro và Hydro
  H
  H2
  H
  Click để xem ví dụ khác
  Click để xem hoạt ảnh
  Nitơ và Hydro (Amoniac)
  Click để xem hoạt ảnh
  Click để xem ví dụ khác
  H
  H
  H
  N
  NH3
  Hydro và Oxy
  Click để xem hoạt cảnh
  H2O
  H
  H
  O
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  1) Sự hình thành phân tử đơn chất
  a) Sự hình thành phân tử H2
  Hydro và Hydro
  H
  H2
  H
  Click để xem hoạt ảnh
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  1) Sự hình thành phân tử đơn chất
  a) Sự hình thành phân tử H2
  Thay 2 dấu chấm (biểu diễn cặp e chung) bằng 1 gạch ta có công thức cấu tạo:
  H - H
  Giữa 2 nguyên tử H có 1 cặp e liên kết. Liên kết cộng hóa trị được hình thành. Đó là liên kết đơn
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  1) Sự hình thành phân tử đơn chất
  a) Sự hình thành phân tử H2
  b) Sự hình thành phân tử N2
  Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử N?
  Để đạt cấu hình e bền của nguyên tử khí hiếm gần nhất, mỗi nguyên tử N phải góp chung bao nhiêu e?
  Hãy viết công thức e và công thức cấu tạo của phân tử nitơ
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  1) Sự hình thành phân tử đơn chất
  a) Sự hình thành phân tử H2
  b) Sự hình thành phân tử N2
  Giữa 2 nguyên tử N có 3 cặp e liên kết. Liên kết cộng hóa trị được hình thành. Đó là liên kết ba
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  1) Sự hình thành phân tử đơn chất
  Kết luận:
  Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp e chung.
  Mỗi cặp e chung tạo nên 1 liên kết cộng hóa trị.
  Nếu liên kết tạo nên từ 2 nguyên tử của cùng 1 nguyên tố thì cặp e chung không bị hút lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cộng hóa trị không cực
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  a) Sự hình thành phân tử HCl
  Để đạt cấu hình e bền của nguyên tử khí hiếm gần nhất, mỗi nguyên tử (H và Cl) phải góp chung bao nhiêu e?
  Hãy viết công thức e và công thức cấu tạo của phân tử HCl?
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  a) Sự hình thành phân tử HCl
  Công thức cấu tạo:
  H - Cl
  Liên kết cộng hóa trị phân cực là liên kết cộng hóa trị trong đó cặp e chung bị lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện lớn hơn)
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  b) Sự hình thành phân tử CO2
  Hãy viết cấu hình e của nguyên tử C; O?
  Để đạt cấu hình e bền của nguyên tử khí hiếm gần nhất, mỗi nguyên tử (C và O) phải góp chung bao nhiêu e?
  Hãy viết công thức e và công thức cấu tạo của phân tử CO2?
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  b) Sự hình thành phân tử CO2
  Công thức cấu tạo:
  Công thức e:
  O = C = O
  Chú ý:
  Liên kết giữa nguyên tử O và C là phân cực, nhưng phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên toàn bộ phân tử không bị phân cực
  Ta xét sự tạo thành phân tử SO2:
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  c) Liên kết cho nhận
  Liên kết cho nhận là liên kết cộng hóa trị mà cặp e chung chỉ do 1 nguyên tử đóng góp
  Ví dụ:
  i. sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng cặp electron chung
  2) Sự hình thành phân tử hợp chất
  3) Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị
  Các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái
  Các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, khí.
  Các chất có cực tan nhiều trong dung môi có cực như nước.
  Phần lớn các chất không cực tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua.
  Câu hỏi củng cố:
  Chọn định nghĩa đúng nhất về liên kết cộng hóa trị
  Liên kết cộng hóa trị là liên kết
  A. giữa các phi kim với nhau
  B. trong đó cặp e chung bị lệch về phía 1 nguyên tử
  C. được hình thành do sự dùng chung e của 2 nguyên tử khác nhau
  D. được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp e chung
  D. được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp e chung
  Liên kết cộng hoá trị được hình thành bằng những cặp e chung. Nhưng bản chất của sự hình thành cặp e chung như thế nào?
  i. liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan
  1) Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử đơn chất
  a) Sự hình thành phân tử H2
  Sự hình thành liên kết giữa 2 nguyên tử H là do sự xen phủ của 2 obitan s chứa e độc thân của mỗi nguyên tử H
  H
  H
  H2
  i. liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan
  1) Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử đơn chất
  b) Sự hình thành phân tử Cl2
  Sự hình thành liên kết giữa 2 nguyên tử Cl là do sự xen phủ của 2 obitan p chứa e độc thân của mỗi nguyên tử Cl
  i. liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan
  2) Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử hợp chất
  a) Sự hình thành phân tử HCl
  Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất HCl được hình thành nhờ sự xen phủ giữa obitan 1s của nguyên tử H và obitan 3p có 1e độc thân của nguyên tử Cl
  i. liên kết cộng hóa trị và sự xen phủ các obitan
  2) Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử hợp chất
  b) Sự hình thành phân tử H2S
  Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất H2S được hình thành nhờ sự xen phủ giữa 2 obitan 1s của 2 nguyên tử H và 2 obitan 3p có 2e độc thân của nguyên tử S tạo nên 2 liên kết S - H
  Câu hỏi củng cố:
  Hãy viết công thức e và công thức cấu tạo của các phân tử sau: F2; HBr; H2O; NH3; CH4?
  No_avatar

  mấy anh chị ơi ! cho em hỏi: hóa học lớp 10 bài Liên Kết Hóa Học sao em thấy phần Liên Kết Cho nhận nói ko rõ lắm với lại ít Ví dụ quá em ko hiểu? anh co thể bổ sung được ko?

  No_avatar

  http://www.mediafire.com/?kdewzmn4ohd

  http://www.mediafire.com/?ij5ynuowdwm

  Biếu các thầy cô 2 đường link: phần mềm đảo đề TN, 2 Phần mềm đồng hồ ngoại khóa Tác giả Thọ - có gì cứ gọi 0988205021 còn phần mềm chấm thi TN đang cũng muốn share luôn. viết phần mềm giạo dục chán chết!!!  nhưng viết rồi bỏ đó phí đi, cho bà con dùng chơi

  bạn nào muốn trao đổi gì  mail: tho27bk4@gail.com.vn hoăc nick chát tho27bk4

   

  No_avatar

  http://www.mediafire.com/?kdewzmn4ohd

  http://www.mediafire.com/?ij5ynuowdwm

  Biếu các thầy cô 2 đường link: phần mềm đảo đề TN, 2 Phần mềm đồng hồ ngoại khóa Tác giả Thọ - có gì cứ gọi 0988205021 còn phần mềm chấm thi TN đang cũng muốn share luôn. viết phần mềm giạo dục chán chết!!!  nhưng viết rồi bỏ đó phí đi, cho bà con dùng chơi

  bạn nào muốn trao đổi gì  mail: tho27bk4@gail.com.vn hoăc nick chát tho27bk4

   

  No_avatar

  anh(chi) oi cho em hoi :em muon tai may bai toan lop 10 ve ma ko duoc? anh(chi)co the huong dan em ko?

  Avatar
  bai nay ko hay
  Avatar

  điên đúng là điên

   

  No_avatar
  nếu làm theo công thức nạp tiền của trang web đó thì hóa ra là chuyển tiền vô số máy đó chứ không phải nạp tiền vô máy của mình ( dịch vụ Điện thoại-máy tính Tuấn Anh) , các bạn thử làm đi sẽ biết ( bị lừa một lần là sẽ nhớ hoài thôi, " ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại " ! )
   
  Gửi ý kiến