Địa lý 10


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Bắc Giang
Người gửi: Nguyễn Minh Mẫn (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:16' 20-12-2009
Dung lượng: 9.8 MB
Số lượt tải: 483
Số lượt thích: 0 ngườiSách điện tử địa lý 10 thpt
địa lý 10 - ban cơ bản
Tác giả: Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang
ĐT: 01687045828; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
( Sách dùng trong các trường thpt )
Bắc Giang 1 - 2007
địa lý thpt
- Nội dung kiến thức cơ bản
- Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, biểu đồ.
- Câu hỏi luyện tập
Giáo án
Địa lý 10
Đề thi
Giới thiệu
WebsiteSách điện tử địa lý 10 thpt
địa lý 10 - ban cơ bảnSở giáo dục và đào tạo bắc giang
( Sách dùng trong các trường thpt )
Bắc Giang 1 - 2007
địa lý thpt
- Nội dung kiến thức cơ bản
- Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, biểu đồ.
- Câu hỏi luyện tập
Địa chính, bản đồ VN
Thời báo kinh tế VN
Website môi trường
Website địa lý
Thư viện giáo trình Đ/Tử
Encarta
Bão lụt
Website khoa địa ĐHSPHN
Địa lý 10
Giới thiệu
Website
Giáo án
Đề thi

Tác giả: Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang
ĐT: 01687045828; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Trở lại
địa lý 10-ban cơ bảnđịa lý lớp 10
Chương 1: Bản đồ (Bài 1.4)
Chương 5: Địa lý dân cư (Bài 22.25)
Trở lại
Chương 2: Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất (Bài 5, 6)
Phần 1: địa lý tự nhiên
Phần 2: địa lý kinh tế-xã hội
Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp vỏ địa lý
Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lý (Bài 20,21)
Chương 7: Địa lý nông nghiệp (Bài 27.30)
Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế (Bài 26)
Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững (Bài 41, 42)
Chương 8: Địa lý công nghiệp (Bài 31.34)
Chương 9: Địa lý dịch vụ (Bài 35.40)
Bài 7,8,9,10,11,12
Bài 13,14,15,16,17,18,19
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 1 : Bản đồ
: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 2 : Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất
: Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất
: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 5
Bài 6
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Chương 3 : Cấu trúc của
Trái Đất, các quyển của lớp
vỏ địa lý
: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiếntạo mảng
: Tác động của nội lực đến bề mặt địa hình Trái Đất
:Tác động của ngoài lực đến địa
hình bề mặt TĐ
: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên BĐ
: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên TĐ
: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 7
Bài 8
Bài 9(1)
Bài 10
Bài 11
Bài 12
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Bài 9(2)
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 3 : Cấu trúc của
Trái Đất, các quyển của lớp
vỏ địa lý
: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hoá các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất
: Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.
: Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển.
: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.
: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật.
: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 13
Bài 14
Bài 15
Bài 16
Bài 17
Bài 18
Bài 19
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 4 : Một số quy
luật của lớp vỏ địa lý
: Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý.
: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý tự nhiên
Bài 20
Bài 21
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 5 : Địa lý dân cư
: Dân số và sự gia tăng dân số
: Cơ cấu dân số
: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hoá.
: Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 2: địa lý kinh tế xã hội
Bài 22
Bài 23
Bài 24
Bài 25
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Chương 6 : Cơ cấu nền kinh tế
: Cơ cấu nền kinh tế
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
Bài 26
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Chương 7 : Địa lý nông nghiệp
: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố NN. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ NN
: Địa lý ngành trồng trọt
: Địa lý ngành chăn nuôi
: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
Bài 27
Bài 28
Bài 29
Bài 30
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

Chương 8 : Địa lý công nghiệp
: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
Địa lý các ngành công nghiệp
: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm CN.
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
Bài 31
Bài 32(1)
Bài 33
Bài 34
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Bài 32(2)
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 9 : Địa lý dịch vụ
: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân
bố các ngành DV
: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành GTVT.
: Địa lý các ngành GTVT
: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma.
: Địa lý ngành thông tin liên lạc.
: Địa lý ngành thương mại.
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
Bài 35
Bài 36
Bài 37
Bài 38
Bài 39
Bài 40
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
Chương 10 : Môi trường và sự phát triển bền vững
: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
: Môi trường và sự phát triển bền vững
địa lý 10-ban cơ bảnTrở lại
Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
Bài 41
Bài 42
Bản đồ
Mô hình
video
tranh
Tra cứu
Biểu đồ
Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com