Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Địa lý 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD&ĐT Bắc Giang
  Người gửi: Nguyễn Minh Mẫn (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:16' 20-12-2009
  Dung lượng: 9.8 MB
  Số lượt tải: 502
  Số lượt thích: 0 người  Sách điện tử địa lý 10 thpt
  địa lý 10 - ban cơ bản
  Tác giả: Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang
  ĐT: 01687045828; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
  ( Sách dùng trong các trường thpt )
  Bắc Giang 1 - 2007
  địa lý thpt
  - Nội dung kiến thức cơ bản
  - Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, biểu đồ.
  - Câu hỏi luyện tập
  Giáo án
  Địa lý 10
  Đề thi
  Giới thiệu
  Website  Sách điện tử địa lý 10 thpt
  địa lý 10 - ban cơ bản  Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
  ( Sách dùng trong các trường thpt )
  Bắc Giang 1 - 2007
  địa lý thpt
  - Nội dung kiến thức cơ bản
  - Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, biểu đồ.
  - Câu hỏi luyện tập
  Địa chính, bản đồ VN
  Thời báo kinh tế VN
  Website môi trường
  Website địa lý
  Thư viện giáo trình Đ/Tử
  Encarta
  Bão lụt
  Website khoa địa ĐHSPHN
  Địa lý 10
  Giới thiệu
  Website
  Giáo án
  Đề thi

  Tác giả: Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang
  ĐT: 01687045828; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Trở lại
  địa lý 10-ban cơ bản  địa lý lớp 10
  Chương 1: Bản đồ (Bài 1.4)
  Chương 5: Địa lý dân cư (Bài 22.25)
  Trở lại
  Chương 2: Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất (Bài 5, 6)
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Phần 2: địa lý kinh tế-xã hội
  Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp vỏ địa lý
  Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lý (Bài 20,21)
  Chương 7: Địa lý nông nghiệp (Bài 27.30)
  Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế (Bài 26)
  Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững (Bài 41, 42)
  Chương 8: Địa lý công nghiệp (Bài 31.34)
  Chương 9: Địa lý dịch vụ (Bài 35.40)
  Bài 7,8,9,10,11,12
  Bài 13,14,15,16,17,18,19
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 1 : Bản đồ
  : Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
  : Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
  : Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
  : Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 2 : Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất
  : Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất
  : Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Bài 5
  Bài 6
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Chương 3 : Cấu trúc của
  Trái Đất, các quyển của lớp
  vỏ địa lý
  : Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiếntạo mảng
  : Tác động của nội lực đến bề mặt địa hình Trái Đất
  :Tác động của ngoài lực đến địa
  hình bề mặt TĐ
  : Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên BĐ
  : Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên TĐ
  : Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Bài 7
  Bài 8
  Bài 9(1)
  Bài 10
  Bài 11
  Bài 12
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Bài 9(2)
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 3 : Cấu trúc của
  Trái Đất, các quyển của lớp
  vỏ địa lý
  : Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
  : Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hoá các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất
  : Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.
  : Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển.
  : Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.
  : Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật.
  : Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Bài 13
  Bài 14
  Bài 15
  Bài 16
  Bài 17
  Bài 18
  Bài 19
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 4 : Một số quy
  luật của lớp vỏ địa lý
  : Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý.
  : Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Bài 20
  Bài 21
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 5 : Địa lý dân cư
  : Dân số và sự gia tăng dân số
  : Cơ cấu dân số
  : Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hoá.
  : Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 2: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 22
  Bài 23
  Bài 24
  Bài 25
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Chương 6 : Cơ cấu nền kinh tế
  : Cơ cấu nền kinh tế
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 26
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Chương 7 : Địa lý nông nghiệp
  : Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố NN. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ NN
  : Địa lý ngành trồng trọt
  : Địa lý ngành chăn nuôi
  : Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 27
  Bài 28
  Bài 29
  Bài 30
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Chương 8 : Địa lý công nghiệp
  : Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
  Địa lý các ngành công nghiệp
  : Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
  : Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm CN.
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 31
  Bài 32(1)
  Bài 33
  Bài 34
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Bài 32(2)
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 9 : Địa lý dịch vụ
  : Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân
  bố các ngành DV
  : Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành GTVT.
  : Địa lý các ngành GTVT
  : Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma.
  : Địa lý ngành thông tin liên lạc.
  : Địa lý ngành thương mại.
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 35
  Bài 36
  Bài 37
  Bài 38
  Bài 39
  Bài 40
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 10 : Môi trường và sự phát triển bền vững
  : Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
  : Môi trường và sự phát triển bền vững
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 41
  Bài 42
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Avatar
  đưa chi biadf cuốn sách dãy , còn nôi dung đâu????????????
  Avatar
  chả có ji` cả chỉ toàn ảnh vs ảnh ko ak` chán zaKhóc
  No_avatar

  TuyệtThè lưỡiChưa quyết địnhNháy mắtLa hétNgạc nhiênMỉm cườiDán miệngNgậm tiềnCau màyNgây thơHônCườiChân trong miệngBối rốiKhóc

   

   

   

  No_avatarf

  chứ cái gì dậy?chẳng hiểu gì?nội dung đâu?bài giảng đâu?

   

  No_avatarf

  chứ cái gì dậy?chẳng hiểu gì?nội dung đâu?bài giảng đâu?

   

  No_avatar
  em phuong oi cho anh lam quen
  No_avatar
  chả có gì toan là hình ảnh
  Avatar

  nhảm wa minh can bai giang cơ mà

   

  No_avatarf
  minh can bai giang de chuan pj cho tiet hok toi chu minh khong can anh dau. chan the
  No_avatarf

  lax zữ z?

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓