Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Hiếu
  Ngày gửi: 18h:26' 18-03-2010
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 30
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 7A
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1: Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?
  Câu 2: Vệ sinh trong chăn nuôi phải đạt những yêu cầu nào?
  NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI
  I.Chăn nuôi vật nuôi non
  1. Một số đặc điểm của sự phát triển của cơ thể vật nuôi con.
  ? Cơ thể vật nuôi con có những đặc điểm gì?
  +Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.
  +Chức năng của hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh.
  +Chức năng miễn dịch chưa tốt.
  Cần làm gì để tăng khả năng miễn dịch cho vật nuôi?
  Cần tiêm phòng vacxin định kỳ để vật nuôi có đủ kháng thể chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường.
  NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI
  I.Chăn nuôi vật nuôi non
  1. Một số đặc điểm của sự phát triển của cơ thể vật nuôi con.
  2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non
  ? Muốn vật nuôi non tốt có đủ sữa để bú, người chăn nuôi phải làm gi?
  Nuôi vật nuôi mẹ tốt để có đủ sữa cho con bú
  ? Giữ ấm cho cơ thể vật nuôi non bằng cách nào?
  Lót rơm,rạ hoặc che phủ giữ ấm cho cơ thể vật nuôi
  Dùng đèn sưởi ấm cho vật nuôi
  NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI
  I.Chăn nuôi vật nuôi non
  1. Một số đặc điểm của sự phát triển của cơ thể vật nuôi con.
  2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non

  ? Vì sao phải cho vật nuôi non bú sữa đầu?
  Sữa đầu có đầy đủ các chất dinh dưỡng và kháng thể cần thiết cho vật nuôi phát triển.
  ? Tại sao phải cho vật nuôi non ăn sớm?
  Để bổ sung sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong sữa mẹ
  Cho vật nuôi non vận động tiếp xúc với ánh sáng và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
  Đại dịch lở mồm lông móng ở bò và H5N1 ở gà.
  NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI
  I.Chăn nuôi vật nuôi non
  1. Một số đặc điểm của sự phát triển của cơ thể vật nuôi con.
  2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non

  Em hãy đọc và sắp xếp vào phiếu học tập các biện pháp kĩ thuật thuộc về nuôi dưỡng, cham sóc sau đây phù hợp với tuổi của vật nuôi non (đánh số thứ tự theo mức độ cần thiết từ 1, 2, 3.)
  -Gi? ấm cho cơ thể.
  -Nuôi vật nuôi mẹ tốt để có nhiều s?a chất lượng tốt cho đàn con.
  -Cho bú s?a đầu vỡ s?a đầu có đủ chất dinh dưỡng và kháng thể (chất chống bệnh)
  -Tập cho vật nuôi non an sớm với các loại thức an có đủ chất dinh dưỡng để bổ sung sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong s?a mẹ.
  -Cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc nhiều với ánh sáng (nhất là với ánh nắng buổi sớm).
  -Gi? vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non.
  2
  1
  3
  4
  5
  6
  NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI
  I.Chăn nuôi vật nuôi non
  1. Một số đặc điểm của sự phát triển của cơ thể vật nuôi con.
  2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non

  -Nu«i vËt nu«i mÑ tèt ®Ó cã nhiÒu sữa chÊt l­îng tèt cho ®µn con.
  -Giữ Êm cho c¬ thÓ.
  -Cho bó sữa đầu vì sữa ®Çu cã ®ñ chÊt dinh d­ìng vµ kh¸ng thÓ (chÊt chèng bÖnh)
  -TËp cho vËt nu«i non ăn sím víi c¸c lo¹i thøc ăn cã ®ñ chÊt dinh d­ìng ®Ó bæ sung sù thiÕu hôt chÊt dinh d­ìng trong sữa mÑ.
  -Cho vËt nu«i non vËn ®éng vµ tiÕp xóc nhiÒu víi ¸nh s¸ng (nhÊt lµ víi ¸nh n¾ng buæi sím).
  -Giữ vÖ sinh, phßng bÖnh cho vËt nu«i non.
  NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI
  I.Chăn nuôi vật nuôi non
  1. Một số đặc điểm của sự phát triển của cơ thể vật nuôi con.
  2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non

  II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống
  -Mục đích: Khả nang phối giống cao, đời sau có chất lượng tốt
  -Yêu cầu: Sức khoẻ tốt, số lượng và chất lượng tinh dịch tốt.
  ? Chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi đực giống cần phải làm gì?
  NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI
  I.Chăn nuôi vật nuôi non
  1. Một số đặc điểm của sự phát triển của cơ thể vật nuôi con.
  2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non

  II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống
  Chăm sãc
  (vËn ®éng,
  t¾m ch¶i,
  kiÓm tra thÓ
  träng vµ tinh
  dÞch)
  Nuôi dưỡng
  (thức an có đủ
  nang lượng,
  protein, chất
  khoáng và
  Vitamin)
  Chăn nu«i vËt nu«i
  ®ùc gièng
  Khả nang phối giống
  Chất lượng đời sau
  NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI
  1. Một số đặc điểm của sự phát triển của cơ thể vật nuôi con.
  2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non

  II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống
  I.Chăn nuôi vật nuôi non
  - Để có vật nuôi đực giống tốt phải:
  + Nuôi dưỡng tốt: Thức ăn có đủ năng lượng, Protein, chất khoáng và Vitamin.
  + Chăm sóc tốt: Vận động, tắm chải, kiểm tra thể trọng và tinh dịch.
  III. Chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản
  NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI
  I.Chăn nuôi vật nuôi non
  II. Chăn nuôivật nuôi đực giống
  III. Chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản
  - Vật nuôi cái sinh sản có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của đàn vật nuôi
  - Muốn chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản tốt phải chú ý đến giai đoạn mang thai và giai đoạn nuôi con.
  - Mục đích: để đẻ nhiều con, nhiều trứng, con khoẻ mạnh có chất lượng cao.
  Nhu cầu dinh dưỡng
  của vật nuôi cái
  sinh sản
  Giai đoạn
  mang thai
  Giai đoạn
  nuôi con
  Tạo s?a nuôi con
  Nuôi cơ thể mẹ
  Hồi phục cơ thể sau
  đẻ và chuẩn bị cho
  Chu kỳ sinh sản sau
  Chuẩn bị cho
  tiết s?a sau đẻ
  Nuôi cơ thể mẹ
  và tang trưởng
  Nuôi thai
  III. CHĂN NUÔI VẬT NUÔI CÁI SINH SẢN
  ? Khi nuôi vật nuôi cái sinh sản cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng và chăm sóc như thế nào?
  III. CHĂN NUÔI VẬT NUÔI CÁI SINH SẢN
   - Để vật nuôi cái sinh sản tốt phải:
  + Nuôi dưỡng tốt: Cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi ở giai đoạn mang thai và giai đoạn nuôi con.
  + Chăm sóc tốt gồm: Vận động tắm chải hợp lí, theo dõi và chăm sóc kịp thời khi vật nuôi đẻ để bảo vệ đàn con sơ sinh
  KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  Nắm vững nội dung bài học
  Làm câu hỏi 1,2,3 trong sách giáo khoa vào vở bài tập và học thuộc
  Đọc trước và chuẩn bị bài 46
  BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM
   
  Gửi ý kiến