Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Activities

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thị Nga
  Ngày gửi: 22h:35' 20-03-2010
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 2237
  Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thị Luận, Phạm Xuân Quỳnh, BÙI NHƯ QUỲNH)
  7B
  Welcome to our class !
  Prepared by Ngo Nga
   Matching 
  a.Chess
  b.Basketball
  c.Table tennis
  d.Badminton
  e.Tennis
  f.Volleyball
  1
  2
  3
  5
  6
  4
  Unit 13
  Activities
  B1,2 : Listen
  VOCABULARY.
  Spare
  Table tennis paddle
  A spare paddle
  Vocabulary.
   Table tennis paddle (n): vợt bóng bàn
   Spare (adj): thừa, dư, dự trữ
  A spare paddle (n) : một cái vợt dự trữ
  BA
  NAM
  fill in the missing words
  Ba: Would you like to play (1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Nam?
  Nam: I’d like to, but I can’t
  Ba: That’s too bad.
  Nam: I have some (2) _ _ _ _ _ _ _ _. I ought to finish it before I play table tennis.
  Ba: Yes. You must do your homework first. But I’ll wait for (3) _ _ _.
  Nam: It’ll take me a few more minutes.
  Ba: No problem. I also have to finish this question for Math (4) _ _ _ _ _ _ _ _.
  Nam: OK, I’ve finished. Oh, I don’t have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one?
  Ba: Yes, I do.
  Nam: Can I borrow it?
  Ba: Sure. (5)_ _ _ _ you are.
  Nam: Thanks.
  Ba: OK. Let’s go.
  Answer key
  Ba: Would you like to play (1) table tennis, Nam?
  Nam: I’d like to, but I can’t
  Ba: That’s too bad.
  Nam: I have some (2) homework. I ought to finish it before I play table tennis.
  Ba: Yes. You must do your homework first. But I’ll wait for (3) you.
  Nam: It’ll take me a few more minutes.
  Ba: No problem. I also have to finish this question for Math (4) tomorrow.
  Nam: OK, I’ve finished. Oh, I don’t have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one?
  Ba: Yes, I do.
  Nam: Can I borrow it?
  Ba: Sure. (5) Here you are.
  Nam: Thanks.
  Ba: OK. Let’s go.
  Answer the questions
  What should Nam do before he plays table tennis ?
  b. When will Nam be ready ?
  c. What will Ba do ?
  d. How many paddles does Ba have ?
  a. What should Nam do before he plays table tennis ?
  He should finish his homework before he plays table tennis.
  b. When will Nam be ready ?
  He will be ready in a few minutes.
  c. What will Ba do ?
  He will finish a question for Math.
  d. How many paddles does Ba have ?
  He has two paddles.
  Answer key
  Go 2
  Ba: Come and play basketball, Nam.
  Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
  Ba: That’s too bad. Why not ?
  Nam: Well, I should clean my room.
  Ba: Can you play on Friday ?
  Nam: Yes, I can.
  Ba: All right. See you at seven.
  Nam: OK. Bye.
  Ba: Bye.
  B2.Listen.Then practice with a partner.
  Ba: Come and play basketball, Nam.
  Ba: Come and play basketball, Nam.
  Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
  Ba: That’s too bad. Why not ?
  Nam: Well, I should clean my room.
  Ba: Can you play on Friday ?
  Nam: Yes, I can.
  Ba: All right. See you at seven.
  Nam: OK. Bye.
  Ba: Bye.
  a. Volleyball / should / visit / grandmother / the weekend / Saturday afternoon
  Change the underlined details using the information below.
  c. Badminton / must / go / dentist / Sunday morning / ten o’clock
  b. Chess / ought to / help / Dad / Wednesday night /
  six o’clock
  a,
  Ba: Come and play volleyball, Nam.
  Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
  Ba: That’s too bad. Why not ?
  Nam: Well, I should visit my grandmother.
  Ba: Can you play at the weeken?
  Nam: Yes, I can.
  Ba: All right. See you on Saturday afternoon.
  Nam: OK. Bye.
  Ba: Bye.

  b,
  Ba: Come and play chess, Nam.
  Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
  Ba: That’s too bad. Why not ?
  Nam: Well, I ought to help my Dad.
  Ba: Can you play on Wednesday night ?
  Nam: Yes, I can.
  Ba: All right. See you at 6 o’clock.
  Nam: OK. Bye.
  Ba: Bye.

  c,
  Ba: Come and play badminton, Nam.
  Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
  Ba: That’s too bad. Why not ?
  Nam: Well, I must go to the dentist.
  Ba: Can you play on Sunday morning ?
  Nam: Yes, I can.
  Ba: All right. See you at 10 o’clock.
  Nam: OK. Bye.
  Ba: Bye.

  Now make your own dialogues. Use these pictures to help you.
  1
  2
  3
  HOMEWORK.
   Learn by heart the vocabulary
  Prepare Unit 13 – B3,4
  Have a nice day!
  No_avatarf

  Thank you very much!Mỉm cười

  No_avatarf

  thanks

   

  Avatar
  weeken ở trang 13
  Avatar

  thank you very much!Mỉm cười

  No_avatar

  Trang 13 chữ ''weeken'' sai rồi. Phải là ''weekend'' mới đúng! Khóc

  No_avatarf

  yuiuuuyhjj

  No_avatarf

  KhócMỉm cười

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng