tiết 27- bài 23: Sông và hồ


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Huu Duy
Ngày gửi: 15h:49' 21-03-2010
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 1349
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÍ 6:
TIẾT 27 BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
I- SÔNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SÔNG:
Sông:
Quan sát các ảnh sau và các em cho biết sông là gì?
SÔNG HỒNG
SÔNG MÃ
SÔNG NIN
I- SÔNG VÀ LƯỢNG NƯỚC CỦA SÔNG:
Sông:
Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
Hệ thống sông gồm: sông chính, phụ lưu, chi lưu.
Lưu vực sông: Vùng đất cung cấp nước cho sông.
SÔNG CHÍNH
Quan sát hình sau và em hãy cho biết sông có các bộ phận nào?
Lưu vực sông là gì?
Hình: h? th?ng sông và luu v?c sông.
PHỤ LƯU
Lưu vực sông
CHI LƯU
I- SÔNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SÔNG:
a) Sông:
Hướng chảy
Mặt cắt ngang của sông
Lượng nước chảy qua sau 1 s ( m3)
LƯU LƯỢNG 1 CON SÔNG
Quan sát sơ đồ sau và cho biết thế nào là lưu lượng nước của sông?
b) Đặc điểm của sông:
I- SÔNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SÔNG (TT):
Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm trong thời gian 1 giây ( m3/s)
a) Sông:
b) Đặc điểm của sông:
Dựa bảng trang 71 SGK, các em hãy cho biết lưu lượng của 1 con sông thay đổi theo yếu tố nào?
Chế độ nước của sông là gì?
I- SÔNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SÔNG (TT):
b) Lượng nước của sông
_ Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm trong thời gian 1 giây ( m3/s)
_ Nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm làm thành thủy chế (chế độ nước của sông)
Dựa vào bảng trang 71 - SGK, so sánh lưu vực và lưu lượng nước của sông Hồng và sông Mê Công . Rút ra nhận xét?

Nhận xét:
_ Lưu vực nhỏ thì lượng nước ít
_ Lưu vực lớn thì lượng nước nhiều
Câu hỏi thảo luận nhóm:
Bằng thực tế em hãy cho ví dụ về lợi ích của sông ? Khó khăn của sông mang lại và nêu biện pháp khắc phục?


Lợi ích sông:
_ Giao thông
_ Thủy lợi
_ Cung cấp thủy sản
_ Cảnh quan du lịch
0
30
60
90
120
Khó khăn của sông:
- Giao thông
- Mùa lũ gây gây lũ lụt.
Biện pháp:
- Da?p d ngan lu~
- Du? ba?o lu~, lu?t chi?nh xa?c va` tu` xa
- Co? h? thơ?ng xa~ lu~ nhanh cho?ng
II- HỒ:
Quan sát các ảnh sau và các em hãy cho biết hồ là gì?
HỒ VICTORIA
HỒ HOÀN KIẾM
HỒ MIỆNG NÚI LỬA TẠI OREGON ( HOA KÌ)
ẢNH VỆ TINH HỒ DẦU TIẾNG VÀ HỒ TRỊ AN
Qua những hình ảnh đã quan sát em hiểu thế nào là hồ ?
BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HỒ DẦU TIẾNG VÀ HỒ TRỊ AN
HỒ DẦU TIẾNG
HỒ TRỊ AN
II- HỒ:
Căn cứ vào tính chất của nước, hãy cho biết trên thế giới có mấy loại hồ?
+ Hồ nứơc mặn
+ Hồ nước ngọt
II- HỒ
_ Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
Phân loại:
_ Theo tính chất có 2 loại hồ: hồ nước mặn và hồ nước ngọt
_ Theo nguồn gốc hồ:
* Hồ vết tích của các khúc sông
* Hồ miệng núi lửa
* Hồ nhân tạo
Em hãy nêu một số hồ nhân tạo mà em biết?
_ Hồ Trị An
_ Hồ Dầu Tiếng
_ Hồ Thác Bà
_ Kẽ Gỗ .
NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TRỊ AN
HỒ THÁC BÀ
HỒ KẺ GỖ
THỦY ĐIỆN SƠN LA
Hồ nhân tạo có tác dụng gì trong đời sống của con người?
_ Điều hòa dòng chảy
_ Tưới tiêu
_ Nuôi trồng thủy sản .
1
3
2
4
Câu 1: Lượng nước của một con sông phụ thuộc vào:


a) Diện tích lưu vực
b) Nguồn cung cấp nước
c) Cả a và b
Câu 2: Lưu vực của một con sông là:


a) Nơi các con sông nhỏ đổ vào sông chính
b) Tất cả các phụ lưu cùng với sông chính
c) Tất cả các phụ lưu, chi lưu và sông chính
d) Diện tích đất đai cung cấp nước cho một con sông
Câu 3: Sông và hồ khác nhau như thế nào?
+ Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
+ Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
Câu 4: Phụ lưu và chi lưu khác nhau như thế nào?
Phụ lưu: đổ nước vào sông chính, cung cấp nước cho sông chính.
Chi lưu: thoát nước cho sông chính.
DẶN DÒ
HỌC BÀI 23

HOÀN THÀNH BÀI TẬP 3,4 TRANG 72 - SGK

CHUẨN BỊ BÀI 24: BIEÅN VAØ ÑAÏI DÖÔNG