Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 9. Natural disaters

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Hải Đăng
  Ngày gửi: 19h:29' 21-03-2010
  Dung lượng: 12.4 MB
  Số lượt tải: 2007
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO CLASS: 9C
  Trang xa secondary school
  earthquake
  Tidal wave
  Typhoon
  Volcano
  Tornado
  Flood
  Drought
  Ice rain
  Snowstorm
  Tuesday, March 23rd 2010
  UNIT 9: NATURAL DISASTERS
  Period 56
  LESSON 3: READ
  1. New words:
  1. New words:
  Pacific Rim (Ring of Fire):
  collapse (v):
  tidal wave (n):
  abrupt (adj):
  shift (n):
  tornado (n):
  funnel- shaped (adj):
  suck up (v):
  erupt (v)- eruption (n):
  Tuesday, March 23rd 2010
  UNIT 9: NATURAL DISASTERS - LESSON 3: READ
  Period 56
  vành đai (lửa)Thái Bình Dương
  sụp đổ
  sóng thần
  bất ngờ, đột ngột
  sự dịch chuyển
  có hình phễu
  hút lên
  lốc xoáy
  phun, sự phun trào
  Tuesday, March 23rd 2010
  UNIT 9: NATURAL DISASTERS
  Period 56
  LESSON 3: READ
  New words:
  2. Read:
  Tuesday, March 23rd 2010
  Period 56
  UNIT 9: NATURAL DISASTERS - LESSON 3: READ
  Complete the table with the passage numbers:
  3. Typhoons
  5. Tornadoes
  4. Volcanoes
  2. Tidal waves
  1. Earthquakes
  Tuesday, March 23rd 2010
  UNIT 9: NATURAL DISASTERS
  Period 56
  LESSON 3: READ
  New words:
  2. Read:
  a. Tick True or False?
  Tuesday, March 23rd 2010
  Period 56 UNIT 9: NATURAL DISASTERS - LESSON 3: READ
  a. True or False?
  1. Most of the earthquakes in the world occur in the Ring of Fire.
  2. The earthquake in Kobe in 1995 caused severe damage.
  3. A huge tidal wave traveled from
  and hit Anchorage in the 1960s.
  4. Typhoon, hurricane and tropical storm are different words for the same natural disaster.
  5. The eruption of Mount Pinatubo

  6. A tornado looks like a funnel.
  California to Alaska
  Alaska to California
  largest volcanic eruption in more than 50 years.
  T
  T
  F
  T
  F
  is the world`s
  largest ever volcanic eruption.
  was the world`s
  T
  Tuesday,23rd March 2010
  UNIT 9: NATURAL DISASTERS
  Period 56
  LESSON 3: READ
  New words:
  2. Read:
  a. Tick True or False?
  b. Complete the sentences.
  Tuesday, March 23rd 2010
  Period 56 UNIT 9 (cont): LESSON 3: READ
  b. Complete the sentences.
  1. The majority of earthquakes...................
  2. During the earthquake in Kobe, many......
  3. A tidal wave can only occur when.........
  4. In Australia, a tropical storm is known as.......
  5. The Chinese language gave us ..............
  6. A tornado is a type of storm that.............
  occur around the Pacific Rim.
  people were killed when homes, office blocks and highways collapsed.
  there is an abrupt shift in the underwater movement of the earth.
  a cyclone
  the word "typhoon"
  passes overland
  below a thunderstorm and sucks up anything that is in
  its path.
  Tuesday, March 23rd 2010
  UNIT 9: NATURAL DISASTERS
  Period 56
  LESSON 3: READ
  New words:
  2. Read:
  a. Tick True or False?
  b. Complete the sentences.
  3. Further practice.
  Complete each sentence with a correct name of natural disaster:
  1. The .........of January 2010 in Haiti killed over 300.000 people.
  2. In 2001, a huge ........ hit Bali in Indonesia and caused severe damage.
  3. Most of disastrous....... occur in North America.
  earthquake
  tidal wave
  tornadoes
  HOMEWORK :
  - Learn new words by heart
  Do again all the exercises
  Be ready for the next lesson
  Thank you for
  Your attention!
  Tornado
  earthquake
  tidal wave
  typhoon
  snowstorm
  volcano
  No_avatar

  bai nay cung hay do.

  cam on ca nha nhe.

  toi hoc sp anh .

  lien

  No_avatarf
  thank you
  No_avatarf

  thank you very much !!Mỉm cười

  No_avatar

  hjhj hay chỉ có điều màu chữ với cỡ chữ khó đọc wa

   

  No_avatar

  hay ra phếtKhông biết ngượng

  No_avatarf

  ah này chơi đểu thật ra mấy cái hình vô ic ở mấy trang cuối làm mk tải về lâu wá trời

   

  No_avatar

  @@

   

  No_avatar

  thank you :D

  No_avatar

  thank you

   

   
  Gửi ý kiến