Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Thu Trang
  Ngày gửi: 21h:25' 25-03-2010
  Dung lượng: 8.1 MB
  Số lượt tải: 729
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN BÌNH
  HÓA HỌC 8
  Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1. Viết công thức hóa học của các axit có gốc cho dưới đây và cho biết tên gọi:
  - Cl ; = SO4 ; = CO3
  Câu 2. Viết công thức hóa học của các bazơ tạo bởi các kim loại dưới đây và cho biết tên gọi :
  Ba (II) , Na (I) ,Fe (III)
  ĐÁP ÁN


  Câu 1
  HCl : Axit clohiđric
  H2SO4 : Axit sunfuric
  H2CO3 : Axit cacbonic
  Câu 2
  Ba(OH)2 : Bari hiđroxit
  NaOH : Natri hiđroxit
  Fe(OH)3 : Sắt (III) hiđroxit

  Tiết 56 - Bài 37:
  AXIT – BAZƠ - MUỐI
  (tiết 2)
  ? Kể tên một số muối mà em biết?
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1. Viết công thức hóa học của các axit có gốc cho dưới đây và cho biết tên gọi:
  - Cl ; = SO4 ; = CO3
  Câu 2. Viết công thức hóa học của các bazơ tạo bởi các kim loại dưới đây và cho biết tên gọi :
  Ba (II) , Na (I) ,Fe (III)
  ĐÁP ÁN


  Câu 1
  HCl : Axit clohiđric
  H2SO4 : Axit sunfuric
  H2CO3 : Axit cacbonic
  Câu 2
  Ba(OH)2 : Bari hiđroxit
  NaOH : Natri hiđroxit
  Fe(OH)3 : Sắt (III) hiđroxit
  Tiết 56 : Axit – bazơ – muối


  ? Thành phần phân tử của các muối trên có gì giống nhau ?

  Hãy ghi số nguyên tử kim loại, gốc axit và số gốc axit
  vào các ô trống .
  Tiết 56 : Axit – bazơ – muối
  Hãy ghi số nguyên tử kim loại, gốc axit và hóa trị của gốc axit vào các ô trống .
  Tiết 56 : Axit – bazơ – muối
  ? Hãy nêu khái niệm về muối ?
  - Cl
  2
  1
  1
  2
  3
  - NO3
  = SO4

  = PO4
  = SO4
  1
  2
  1
  1
  3

  III. Muối

  1)Khái niệm : Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit
  Tiết 56: Axit – bazơ – muối

  ? Trong những chất dưới đây chất nào gọi là muối:
  1. HCl
  2. KNO3
  3. NaOH

  III. Muối
  1) Khái niệm : Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit
  Tiết 56 : Axit – bazơ – muối
  Kim loại có ký hiệu là M hóa trị n
  Gốc axit có ký hiệu là G hóa trị là x
  Viết công thức tổng quát của muối:
  2) Công thức hóa học
  Công thức chung: Mx(G)n
  Mx(G)n
  III. Muối
  1) Khái niệm : Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit
  Tiết 56 : Axit – bazơ – muối

  2) Công thức hóa học
  Công thức chung: Mx(G)n
  trong đó :
  - M là nguyên tử kim loại
  - G là gốc axit
  III. Muối
  1) Khái niệm :
  Tiết 56 : Axit – bazơ – muối
  2) Công thức hóa học
  Công thức chung: Mx(G)n
  ? Viết công thức hóa học của muối tạo bởi nguyên tử kim loại và gốc axit, cho biết tên gọi.
  Tiết 56 : Axit – bazơ – muối  CaCl2
  Sắt(III) nitrat
  FeSO4
  Fe(NO3)3
  Sắt(II) sunfat
  Canxi clorua
  ? Tên của muối được gọi theo trình tự nào
  III. Muối
  1) Khái niệm :
  2) Công thức hóa học
  Công thức chung: Mx(G)n
  3)Tên gọi
  - Tên muối: Tên kim loại ( kèm hóa trị nếu kim loại có
  nhiều hóa trị ) + tên gốc axit
  Na2SO4

  FeCl3

  Ca(HCO3)2

  NaHSO4
  Canxi hiđrocacbonat
  Natri sunfat
  Sắt (III) clorua
  Natri hiđrosunfat
  Tiết 56 : Axit – bazơ – muối
  III. Muối
  1) Khái niệm :
  2) Công thức hóa học
  ? Viết công thức của các muối có tên gọi sau
  Kẽm clorua

  Sắt (II) sunfat

  Nhôm nitrat

  Natri sunfit


  -> ZnCl2

  -> FeSO4

  -> Al(NO3)3

  -> Na2SO3
  Axit + tên phi kim +hiric -> Tên muối + tên phi kim + ua
  Axit +tên của phi kim + ic -> Tên muối + tên của phi kim + at
  Axit +tên phi kim + ơ -> Tên muối + tên phi kim + it
  Tiết 56 : Axit – bazơ – muối
  III. Muối
  1) Khái niệm :
  2) Công thức hóa học
  3) Tên gọi
  Cho các muối sau : NaCl , KHCO3 ,MgSO4 ,NaH2PO4
  Hãy phân loại các muối trên thành 2 nhóm
  NaCl , MgSO4
  KHCO3 , NaH2PO4
  Muối trung hòa là muối mà
  trong gốc axit không có
  nguyên tử hiđro có thể thay
  thế bằng nguyên tử kim loại
  Muối axit là muối mà trong
  gốc axit còn nguyên tử hiđro
  H chưa được thay thế bằng
  nguyên tử kim loại
  Muối trung hòa
  Muối axit
  Tiết 57 : Axit – bazơ – muối
  III. Muối
  2) Công thức hóa học
  1) Khái niệm :
  3) Tên gọi
  4) Phân loại
  Tiết 57 : Axit – bazơ – muối
  III. Muối
  2) Công thức hóa học
  1) Khái niệm :
  3) Tên gọi
  4) Phân loại
  KHCO3
  H2CO3
  - H
  - HCO3
  Muối axit
  = CO3
  Muối trung hòa
  -2H
  Bài tập 1. Hãy viết công thức hóa học hoặc ghi tên gọi
  và phân loại các muối sau :
  IV. LUYỆN TẬP
  Magie sunfat
  KNO3
  Bari hiđrocacbonat
  CaCO3
  X
  X
  X
  X
  Tiết 56 : Axit – bazơ – muối
  III. MUỐI
  Bài tập 2 :
  Trong các công thức sau công thức hóa học nào viết sai ? Công thức viết sai sửa lại cho đúng ?
  NaCl , CaNO3 , FeCl3 , MgCl , BaSO4
  Giải
  Công thức hóa học viết sai là :
  CaNO3 , MgCl
  Sửa lại :
  Ca(NO3)2 , MgCl2
  IV .LUYỆN TẬP
  Tiết 56: Axit – bazơ – muối
  III. MUỐI
  IV .LUYỆN TẬP
  Tiết 56 : Axit – bazơ – muối
  III. MUỐI
  Bài tập 3 :Cho các hợp chất có công thức hóa học sau:
  NaOH ,Mg(OH)2, HCl, SO2, CaSO4, NaCl
  Hãy phân loại chúng điền vào bảng sau
  Bazơ
  Bazơ
  Axit
  Oxit
  Muối
  Muối
  Natri hiđroxit
  Axit clohiđric
  Lưu huỳnh đioxit
  Canxi sunfat
  Natri clorua
  Magie hiđroxit
  Khoanh tròn vào đáp án đúng
  Bài 1 : Dãy chất nào sau đây toàn là muối
  A. NaHCO3, MgCO3 ,BaCO3
  B. NaCl, HNO3 , BaSO4
  C. NaOH, ZnCl2 , FeCl2
  D. NaHCO3, MgCl2 , CuO
  Khoanh tròn vào đáp án đúng
  Bài 2:
  Dãy chất nào sau đây toàn là muối trung hòa
  A. NaCl, MgSO4, Fe(NO3)3
  B. NaHCO3, MgCO3 ,BaCO3
  C. NaOH, ZnCl2 , FeCl2
  D. NaCl, HNO3 , BaSO4
  DẶN DÒ
  Làm bài tập 6 SGK-tr 130
  Ôn lại tính chất hóa học của nước
  oxit ,axit,bazơ,muối
  Tiết học đã kết thúc
  Kính chúc các thầy cô giáo và các em
  mạnh khỏe

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng