CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Kiến (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:35' 27-03-2010
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 471
Số lượt thích: 0 người
PHẦN A: MỞ ĐẦU

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Việc giảng dạy bộ môn hoá học ở trường phổ thông nhằm mục đích trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức hoá học cơ bản, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc phổ thông.
Trong môn hóa học để giải tốt một bài toán hóa đòi hỏi học sinh phải biết viết được phương trình hóa học và phải cân bằng chính xác thì mới giải một bài toán đúng chính xác kết quả.
Hiện nay chất lượng học tập của học sinh càng có phần đi xuống đối với tất cả các môn nói chung và môn hóa học nói riêng, do nhiều nguyên nhân khác nhau nhất là kỹ năng cân bằng phương trình phản ứng hóa học của các em.
Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy môn hóa học THCS điều nhất thiết là mỗi giáo viên cũng phải suy nghĩ làm sao cho học sinh mình yêu thích bộ môn, chất lượng học tập bộ môn được nâng dần lên và có hiệu quả cao. Chính vì vấn đề trên nên tôi mạnh dạn chọn đề tài “Rèn kỹ năng cân bằng phương trình hóa học”
II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
- Học sinh lớp 8 Trường THCS Bình Thạnh
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
- Do thời gian có hạn, học sinh bắt đầu làm quen với cân bằng phương trình phản ứng hóa học từ tiết 21, nên tôi chỉ nghiên cứu giúp học sinh lớp 8 làm sao các em cân bằng được phương trình phản ứng hóa học theo 4 phương pháp sau:
Phương pháp 1: Cân bằng theo phương pháp “Hệ số phân số”
Phương pháp 2: Cân bằng các phương trình hoá học theo phương pháp “Chẵn - Lẻ”
Phương Pháp 3: Cân bằng phản ứng theo phương pháp “Đại số”
Phương pháp 4: Phân loại phương trình hóa học
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1) Đọc tài liệu:
Đọc tài liệu có liên quan đến đề tài: Lý luận dạy học hoá học, Phương pháp giảng dạy hoá học trong nhà trường phổ thông, một số tài liệu về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS, tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh yếu kém môn hoá học THCS, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004 – 2007) môn hoá học, sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 8, 9, các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên đề cân bằng phương trình hóa học đã được truyền tải qua mạng Internet. Hình thành kỹ năng giải bài tập hoá học trường THCS để rút ra một số nội dung kiến thức cần thiết.
2) Điều tra:
- Trao đổi kinh nghiệm với các giáo viên dạy cùng môn.
- Đàm thoại với học sinh để tìm ra những khó khăn mà học sinh thường gặp trong khi cân bằng phương trình phản ứng hóa học.
- Theo dõi kết quả qua các bài kiểm tra và phần trình bày của học sinh trước lớp (bảng đen)
PHẦN B: NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
1)Nghị quyết Hội nghị lần 2 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khoá VIII) đã chỉ ra những giải pháp chủ yếu để thực hiện định hướng chiến lược phát triển Giáo dục- Đào tạo trong thời kì Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước. Để thực hiện những giải pháp chủ yếu này, trong các năm qua ngành Giáo dục - Đào tạo đã phát động một cách sâu rộng trong toàn ngành phong trào phương pháp dạy học theo định hướng “Lấy học sinh làm trung tâm” bước đầu tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
2) Theo lý luận dạy học, kiến thức được hiểu là kết quả của quá trình nhận thức bao gồm một tập hợp nhiều mặt về chất lượng và số lượng của các biểu tượng và khái niệm lĩnh hội được, được giữ lại trong trí nhớ và được tái tạo lại khi có những đòi hỏi tương ứng.
- Kỹ năng là khả năng của con người biết sử dụng có mục đích và sáng tạo những kiến thức và kỹ xảo của mình trong hoạt động lý thuyết cũng như thực tiễn.
- Kỹ xảo là hành động mà những phần hợp thành của nó do luyện tập mà trở thành tự động hoá.
- Kiến thức là cơ sở, là nền tảng để hình thành kỹ năng, nhưng ngược lại việc nắm vững kỹ năng, kỹ xảo sẽ có tác dụng trở lại giúp kiến thức trở nên sống động, linh hoạt hơn.
- Dạy hoá học không phải là quá trình truyền thụ kiến thức, “rót” kiến thức vào học sinh mà chủ yếu là quá trình giáo viên thiết kế, tổ chức, điều khiển các hoạt động của học sinh theo các mục tiêu cụ thể.
- Hoá