Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Huyền
  Ngày gửi: 15h:53' 02-04-2010
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 222
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT – BẮC NINH
  BÀI 31 – TIẾT 38
  Giáo viên : Đặng Khánh Toàn
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  CUỐI THẾ KỈ XVIII
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  CUỐI THẾ KỈ XVIII
  KI?M TRA
  Câu 1: Nước Pháp trước cách mạng là nước có nền kinh tế:
  a. Nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển
  b. Công thương nghiệp phát triển
  c. Nông nghiệp và công thương nghiệp phát triển
  d. Cả a và b
  d.
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Câu 2: Xã hội nước Pháp chia làm mấy đẳng cấp?
  a. 2 đẳng cấp (quý tộc, tăng lữ)
  b. 3 đẳng cấp (quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ 3)
  c. 4 đẳng cấp (quý tộc, tăng lữ, nông dân và tư sản
  d. 5 đẳng cấp (quý tộc, tăng lữ, nông dân, dân tự do và tư sản)
  b
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Câu 3: Nêu ý nghĩa của sự kiện 14/7/1789 ?
  Ý nghĩa söï kieän 14/7
  - Giáng đòn đầu tiên vaøo cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá
  - Thể hiện vai trò cuûa quaàn chuùng nhaân daân
  - Đưa Đại tư sản lên nắm quyền
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  I. Nước pháp trước cách mạng
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  Kinh tế
  Xã hội
  2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
  II. Tiến trình của cách mạng
  Cách mạng bùng nổ, nền Quân chủ lập hiến
  2.Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập
  2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập
  - 10/8/1792, quần chúng Pa-ri khởi nghĩa, bắt vua và hoàng hậu, đưa phái Girôngđanh (TScông thương) lên nắm quyền.
  - 21/9/1792, thành lập nền Cộng hoà thứ nhất.
  - 21/1/1793, xử tử vua Lu-i XVI.
  - Đầu 1793 nước Pháp đứng trước khó khăn mới: Bọn phản động nổi dậy, đời sống nhân dân khó khăn; Liên minh phong kiến châu Âu đe doạ cách mạng.
  - 31/5/1793, quần chúng Pa ri lật đổ phái Ghi-rông-đanh đưa phái Gia-cô-banh nắm quyền (2/6).
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  I. Nước pháp trước cách mạng
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  Kinh tế
  Xã hội
  2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
  II. Tiến trình của cách mạng
  Cách mạng bùng nổ, nền Quân chủ lập hiến
  2.Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập
  3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng
  3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng
  - Chính sách của phái Giacôbanh:
  + Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.
  + Thông qua hiến pháp 1793, mở rộng tự do dân chủ.
  + Ban hành lệnh "Tổng động viên”.
  + Xoá nạn đầu cơ tích trữ…
  - Kết quả: Hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong, giặc ngoài, đưa cách mạng đến đỉnh cao.
  - Cuộc đảo chính 27/7/1794 : đưa chính quyền vào tay bọn phản động, cách mạng Pháp thoái trào.
  RÔ- BE-SPIE
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  I. Nước pháp trước cách mạng
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  Kinh tế
  Xã hội
  2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
  II. Tiến trình của cách mạng
  Cách mạng bùng nổ, nền Quân chủ lập hiến
  2.Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập
  3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng
  4. Thời kỳ thoái trào
  4. Thời kỳ thoái trào
  - Uỷ ban Đốc chính ra đời đã thủ tiêu mọi thành quả của cách mạng.
  - 11/1799, cuộc đảo đưa Na-pô-lê-ông lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc tài quân sự.
  - 1815, phục hồi chế độ quân chủ ở Pháp.

  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP


  Phong kiến
  Nền cộng hoà 6/1793 (Giacobanh)
  Đốc chính 27/7/1794
  Độc tài 11/1799
  Quân chủ
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  I. Nước pháp trước cách mạng
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  Kinh tế
  Xã hội
  2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
  II. Tiến trình của cách mạng
  Cách mạng bùng nổ, nền Quân chủ lập hiến
  2.Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập
  3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng
  4. Thời kỳ thoái trào
  III. Ý nghĩa của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII (SGK-158)
  III. Ý nghĩa của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII (SGK-158)
  - Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình:
  + Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.
  + Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân).
  + Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.
  - Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  I. Nước pháp trước cách mạng
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  Kinh tế
  Xã hội
  2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
  II. Tiến trình của cách mạng
  Cách mạng bùng nổ, nền Quân chủ lập hiến
  2.Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập
  3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng
  4. Thời kỳ thoái trào
  III. Ý nghĩa của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII
  - Cách mạng tư sán Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?
  - Lập niên biểu diễn biến CM qua các giai đoạn. Tại sao nói thời kỳ chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của CMTS Pháp.
  - Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp?
  - Khái niệm cách mạng tư sản. (Có thể so sánh với cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ, cách mạng tư sản Hà Lan, cách mạng tư sản Anh để nhận thức thêm sự đa dạng về hình thức của cách mạng tư sản trong buổi đầu thời cận đại).
  No_avatar
  bai giang rat hay.
  No_avatar
  Tuyệt vờiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!.....Dán miệng
  No_avatar

  bài này hoc sinh không hiểu! .............................Ngây thơ

   lê thi minh minh   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Gửi ý kiến