Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • 1 bài giảng mà cả mấy chục slide ...
 • Cảm ơn thầy cô, bài giảng hay lắm ạ...
 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • Các ý kiến của tôi
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ty To
  Ngày gửi: 14h:30' 07-04-2010
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 118
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN XUYÊN MỘC
  TRƯỜNG THCS PHƯỚC TÂN
  Môn: SINH 8
  Bài 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
  Chào Mừng Quý Thầy Cô Về Tham Dự Hội Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Tỉnh * Năm Học: 2006-2007
  GV thực hiện: Trần Thị Phương Hà
  TIẾT 21_BÀI 20:
  HÔ HẤP & CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
  CHƯƠNG IV - HÔ HẤP
  CHƯƠNG IV: HÔ HẤP
  TIẾT 21: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
  I - KHÁI NIỆM HÔ HẤP
  - Đọc thông tin SGK tr.64
  - Quan sát các hình ảnh sau:
  SỰ THỞ
  CO2
  O2
  Vận chuyển máu trong hệ mạch
  KHÔNG KHÍ
  Phế nang trong phổi
  Mao mạch ở các mô
  Tế bào biểu mô ở phổi
  Mao mạch phế nang ở phổi
  Tế bào ở các mô
  Sự thở
  (sự thông khí ở phổi)
  Trao đổi khí ở phổi
  Trao đổi khí ở tế bào
  SƠ ĐỒ CÁC GIAI ĐOẠN CHỦ YẾU TRONG QUÁ TRÌNH HÔ HẤP
  Các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ:
  - Gluxit
  - Lipít
  - Prôtêin
  Năng lượng cho
  các hoạt động sống của tế bào.
  KHÔNG KHÍ
  Phế nang trong phổi
  Mao mạch ở các mô
  Tế bào biểu mô ở phổi
  Mao mạch phế nang ở phổi
  Tế bào ở các mô
  Sự thở
  (sự thông khí ở phổi)
  Trao đổi khí ở phổi
  Trao đổi khí ở tế bào
  O2
  CO2 + H2O
  Hình 20.1
  Hình 20-1. Sơ đồ các giai đoạn
  chủ yếu trong quá trình hô hấp
  Các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ:
  - Gluxit
  - Lipít
  - Prôtêin
  Năng lượng cho
  các hoạt động sống của tế bào.
  KHÔNG KHÍ
  Phế nang trong phổi
  Mao mạch ở các mô
  Tế bào biểu mô ở phổi
  Mao mạch phế nang ở phổi
  Tế bào ở các mô
  Sự thở
  (sự thông khí
  ở phổi)
  Trao đổi
  khí ở phổi
  Trao đổi khí
  ở tế bào
  O2
  CO2 + H2O
   Thaûo luaän traû lôøi 3 caâu hoûi sau:
  1/ Hoâ haáp coù lieân quan nhö theá naøo vôùi caùc hoaït ñoäng soáng cuûa teá baøo vaø cô theå?
  2/ Hoâ haáp goàm nhöõng giai ñoaïn chuû yeáu naøo?
  3/ Söï thôû coù yù nghóa gì vôùi hoâ haáp?
  CHƯƠNG IV: HÔ HẤP
  TIẾT 21: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
  I - KHÁI NIỆM HÔ HẤP
  ? Thảo luận nhóm trả lời 3 câu hỏi:
  1/ Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?
  2/ Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?
  3/ Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?
  ? Sự thở giúp thông khí ở phổi, tạo điều kiện cho trao đổi khí diễn ra liên tục ở tế bào.
  ? Hô hấp gồm 3 giai đoạn chủ yếu: sự thở (sự thông khí
  ở phổi), trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào.
  ? Hô hấp cung cấp O2 cho tế bào để tham gia vào các phản ứng tạo năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể, đồng thời thải loại CO2 ra khỏi cơ thể.
  CHƯƠNG IV: HÔ HẤP
  TIẾT 21: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
  I - KHÁI NIỆM HÔ HẤP
  * Hô hấp là gì?
  ? Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
  KHÔNG KHÍ
  Phế nang trong phổi
  Mao mạch ở các mô
  Tế bào biểu mô ở phổi
  Mao mạch phế nang ở phổi
  Tế bào ở các mô
  Sự thở
  (sự thông khí ở phổi)
  Trao đổi khí ở phổi
  Trao đổi khí ở tế bào
  SƠ ĐỒ CÁC GIAI ĐOẠN CHỦ YẾU TRONG QUÁ TRÌNH HÔ HẤP
  CHƯƠNG IV: HÔ HẤP
  TIẾT 21: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
  I - KHÁI NIỆM HÔ HẤP
  Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
  II - CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ HÔ HẤP CỦA NGƯỜI VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG
  Hình 20-2. Cấu tạo tổng thể hệ hô hấp của người
  * Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào?
  Hình 20-2. Cấu tạo tổng thể hệ hô hấp của người
  Khoang mũi
  Thanh quản
  Khí quản
  Lá phổi phải
  Họng (hầu)
  Lá phổi trái
  Phế quản
  Phế quản nhỏ
  1
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  Hình 20-2. Cấu tạo tổng thể hệ hô hấp của người
  Khoang mũi
  Lỗ mũi
  Thanh quản
  Khí quản
  Lá phổi phải
  Lớp màng ngoài
  (lá thành)
  Lớp màng trong
  (lá tạng)
  Họng (hầu)
  Nắp thanh quản
  Lá phổi trái
  Phế quản
  Phế quản nhỏ
  Hình 20-3. Cấu tạo chi tiết của phế nang, nơi diễn ra sự trao đổi khí ở phổi
  Tĩnh mạch phổi mang máu giàu O2
  Động mạch
  phổi mang máu nghèo O2
  Phế quản nhỏ
  Phế nang
  Mao mạch máu
  Hình 20-3. Cấu tạo chi tiết của phế nang, nơi diễn ra sự trao đổi khí ở phổi
  Hình 20-2. Cấu tạo tổng thể hệ hô hấp của người
  Bảng 20. Đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp ở người
  lông mũi.
  lớp niêm mạc
  lớp mao mạch
  tế bào limphô.
  lớp niêm mạc
  lông rung
  Có tới 700 - 800 triệu phế nang.
  - Bao ngoài 2 lá phổi có 2 lớp màng,
  nắp thanh quản
  chất nhày.
  chất nhày
  CHƯƠNG IV: HÔ HẤP
  TIẾT 21: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
  I - KHÁI NIỆM HÔ HẤP
  II - CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ HÔ HẤP CỦA NGƯỜI VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG
  ? Thảo luận trả lời 3 câu hỏi sau:
  1/ Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí đi vào phổi và đặc điểm nào tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại?
  2/ Đặc điểm cấu tạo nào của phổi làm tăng diện tích bề mặt trao đổi khí?
  3/ Nêu nhận xét về chức năng của đường dẫn khí và
  của 2 lá phổi?
  Bảng 20. Đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp ở người
  lông mũi.
  lớp niêm mạc
  lớp mao mạch
  tế bào limphô.
  lớp niêm mạc
  lông rung
  Có tới 700 - 800 triệu phế nang.
  - Bao ngoài 2 lá phổi có 2 lớp màng,
  nắp thanh quản
  chất nhày.
  chất nhày
  Động mạch phổi
  Tĩnh mạch phổi
  Phế nang
  Mao mạch máu
  PHẾ NANG NƠI DIỄN RA SỰ TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI
  CHƯƠNG IV: HÔ HẤP
  TIẾT 21: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
  I - KHÁI NIỆM HÔ HẤP
  II - CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ HÔ HẤP CỦA NGƯỜI VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG
  * Chức năng của đường dẫn khí và của 2 lá phổi ?
  ?- Đường dẫn khí -> dẫn khí vào và ra; làm ẩm, làm ấm không khí đi vào và bảo vệ phổi.
  - Phổi -> trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường.
  *So sánh hệ hô hấp của người với hệ hô hấp của thỏ?
  Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
  Sự thay đổi độ mở khe thanh âm
  Dây thanh âm
  Khe thanh âm
  CHƯƠNG IV: HÔ HẤP
  TIẾT 21: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
  I - KHÁI NIỆM HÔ HẤP
  II - CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ HÔ HẤP CỦA NGƯỜI VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG
  Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
  - Đường dẫn khí -> dẫn khí vào và ra; làm ẩm, làm ấm không khí đi vào và bảo vệ phổi.
  - Phổi -> trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường.
  CỦNG CỐ:
  1/ Chức năng của sự trao đổi khí ở tế bào là:
  a. Cung cấp ôxi cho tế bào và loại CO2 khỏi tế bào
  b. Làm tăng lượng ôxi của máu
  c. Làm giảm lượng CO2 của máu
  d. Cả a, b và c đều đúng.
  2/ Hệ cơ quan hô hấp gồm các bộ phận:
  a. Thanh quản và khí quản
  b. Khí quản và 2 lá phổi
  c. 2 lá phổi và các mao mạch
  d. Đường dẫn khí và 2 lá phổi.
  a
  d
  Câu 1. Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
  CỦNG CỐ:
  Câu 2. Hãy nối cột đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp ở người cho phù hợp với từng cơ quan ở bảng sau đây:
  CỦNG CỐ:
  Câu 3. Nhờ đâu nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hoả, người thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong môi trường thiếu O2 (trong không gian vũ trụ, trong đám cháy, dưới đáy đại dương)?
  DẶN DÒ

  - Học bài, trả lời các câu hỏi ở SGK, làm bài tập.
  - Đọc phần " Em có biết?".
  - Chuẩn bị bài mới.
  Bài 21-tiết 22: Hoạt động hô hấp.
  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
  QUÝ THẦY CÔ ĐÃ VỀ
  THAM DỰ TIẾT HỌC.
  CHÚC QUÝ THẦY CÔ
  MẠNH KHOẺ, CÔNG TÁC TỐT.
   
  Gửi ý kiến