Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương II. §5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Ngọc Minh
  Ngày gửi: 18h:35' 04-10-2008
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 906
  Số lượt thích: 0 người
  GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 (NÂNG CAO)
  Chương II : HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ & HÀM SỐ LÔGARIT
  GV : Trần Ngọc Minh
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  TIẾT 1
  Kiểm tra bài cũ
  Khái niệm hàm số mũ, hàm số lôgarit.
  Một số giới hạn liên quan
  TIẾT 2
  3. Đạo hàm của hàm số mũ, hàm số lôgarit
  TIẾT 3
  4.Sự biến thiên và đồ thị của hàm số mũ, hàm số lôgarit
  Củng cố
  Bài tập làm thêm
  KIỂM TRA BÀI CŨ :

  Câu hỏi : Viết công thức tính lãi kép .

  Ap dụng : Một người gửi 15 triệu đồng vào Ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn một năm với lãi suất 7,56% một năm . Hỏi số tiền người đó nhận được (cả vốn lẫn lãi) sau 2 năm, sau 5 năm là bao nhiêu triệu đồng .(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai )
  TRẢ LỜI :
  Công thức : C= A(1 + r)N
  A : Số tiền gửi ban đầu
  r : lãi suất
  N : Số kì hạn
  C : Số tiền thu được ( cả vốn lẫn lãi )
  Ap dụng :
  C= 15(1 + 0,0756)N

  N = 2 : C = 17 triệu 35

  N = 5 : C = 21 triệu 59
  Câu 1 : Tính các giá trị cho trong bảng sau
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
  1
  2
  4
  2
  -1
  0
  1
  1. Khái niệm hàm số mu, hàm số lôgarit :
  a)Định nghĩa : Cho a là số thực dương, khác 1.
  + Hàm số y = ax , xác định trên R
  được gọi là hàm số mũ cơ số a .
  + Hàm số y = loga x , xác định trên (0; + ?) được gọi là hàm số lôgarit cơ số a .
  b) Chú ý :
  + Hàm số y = ex kí hiệu y = exp(x).
  + Hàm số y =logx = log10x (hoặc y= lgx) ,
  + Hàm số y = lnx = logex .
  Câu 2 : Các biểu thức sau biểu thức nào là hàm số mũ, hàm số lôgarit. Khi đó cho biết cơ số :
  e) y = xx .
  i) y = lnx
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
  e) y = xx .
  TRẢ LỜI
  Hàm số mũ cơ số a =
  Hàm số mũ cơ số a = 1/4
  Hàm số mũ cơ số a = ?
  Không phải hàm số mũ
  Không phải hàm số mũ
  i) y = lnx
  TRẢ LỜI
  Hàm số lôgarit cơ số a = 3
  Hàm số lôgarit cơ số a = 1/4
  Không phải hàm số lôgarit
  Hàm số lôgarit cơ số a = e
  Không phải hàm số lôgarit
  2. Một số giới hạn liên quan đến hàm số mũ, hàm số lôgarit :
  a) Tính liên tục
  Các hàm số y = ax, y = logax liên tục trên tập xác định của nó :
  Ví dụ : Tính các giới hạn sau :
  GIẢI
  a) Khi x ? + ? ? 1/x ? 0 . Do đó :
  c) Khi x ? 0 ?
  Do đó :
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
  Do đó :
  3) Đặt t = ex = t => ex = t + 1 => x = ln(1 + t )
  Khi x ? 0 khi và chỉ t ? 0
  Ap dụng công thức (1) . Do tính liên tục của hàm số lôgarit , ta có :
  Đặt :
  1) Các em đã biết :
  b) ĐỊNH LÝ 1:
  Ap dụng : Tính các giới hạn sau :
  GIẢI
  3. Đạo hàm của hàm số mũ và hàm số lôragit :
  a) Đạo hàm của hàm số mũ:
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
  a) Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số :
  b) Ap dụng tính đạo hàm của hàm số y=f(x)= ex
  Cho x s? gia ?x
  + ?y = f(x + ?x ) - f(x) = ex + ?x - ex = ex(e?x - 1).
  + Kết luận: (ex)` = ex .
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
  c) Chứng minh (ax)` = ax. lna .
  Biến đổi số a dương khác 1 thành lũy thừa theo cơ số e
  a= elna => ax = e(lna)x = ex.lna .
  Do đó theo công thức đạo hàm của hàm số hợp . Ta có :
  ĐỊNH LÝ 2:
  i) Hàm số y = ax có đạo hàm tại mọi điểm x ? R và .

  (ax)` = ax .lna
  Đặc biệt:
  (ex)` = ex .
  ii) Nếu hàm số y = u(x) có đạo hàm trên tập J thì hàm số
  y = au(x) có đạo hàm trên J và
  (au(x))` = u`(x).au(x) .lna
  Đặc biệt:

  (eu(x))` =u`(x)eu(x) .
  Ví dụ : Tính đạo hàm các hàm số sau:
  y = (x2 + 2x).ex .
  y = (x2 + 2x).ex .
  y’= (2x + 2)ex + (x2 + 2x).ex
  y’ = (x2 + 4x + 2).ex
  GIẢI :
  b) Đạo hàm của hàm số loragit :
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
  Do đó :
  a) Ap dụng tính đạo hàm của hàm số y=f(x)= lnx
  Cho x > 0 s? gia ?x
  + ?y = f(x + ?x ) - f(x) = ln(x + ?x) - lnx
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
  Ap dụng công thức đổi cơ số a về cơ số e . Ta có :
  b) Chứng minh :
  ĐỊNH LÝ 3:
  Hàm số y =logax có đạo hàm tại mọi điểm x> 0 và


  Đặc biệt:

  ii) Nếu hàm số u(x) nhận giá trị dương và có đạo hàm trên tập J thì hàm số y = logau(x) có đạo hàm trên J và


  Đặc biệt:


  Ví dụ : Tính đạo hàm các hàm số sau:

  1) y = (x2 + 1).lnx

  2) y = ln(x2 - x + 1)

  3) y = log2(2 + sinx).

  3) y = log2(2 + sinx).
  GIẢI
  y = (x2 + 1).lnx
  2) y = ln(x2 - x + 1)
  HỆ QUẢ:

  i) với mọi x ? 0

  ii) Nếu hàm số u(x) nhận giá trị khác 0 và có đạo hàm trên tập J thì


  với mọi x ? J .
  Ta có : Với x < 0
  Mặt khác với x > 0 . Ta có :
  Suy ra :
  với mọi x ? 0
  4. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số mũ, hàm số logarit:
  Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số mũ y = ax .
  + Tập xác định :
  + Sự biến thiên
  Đạo hàm :
  Nếu a > 1
  Nếu 0 < a < 1
  Tiệm cận :
  Khi a > 1 :

  Khi 0 < a < 1

  KL:
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
  D= R
  =>y` >0 ?x ?R => Hàm số đồng biến trên R
  => y` < 0 ?x ?R => Hàm số nghịch biến trên R
  Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là trục hoành
  a) Hàm số mũ
  Đồ thị :
  Cho x = 0 ==> y = 1
  Cho x = 1 ==> y = a
  Đồ thị hàm số luôn nằm trên trục hoành
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
  + Bảng biến thiên :
  0 < a < 1
  a > 1
  ?
  ?
  ?
  0< a <1
  a >1
  + Tập xác định :
  + Sự biến thiên
  Đạo hàm :
  + Tiệm cận :


  + Bảng biến thiên :
  D= R
  y`= 3x.ln3 > 0 v?i m?i x
  => du?ng th?ng y = 0 (trục hoành) là tiệm cận ngang
  Ví dụ : Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: y = 3x .
  Đồ thị :
  Cho x = 0 => y = 1
  Cho x = 1 => y = 3
  ?
  ?
  y= 3x
  b) Hàm số y = logax .
  + Tập xác định :
  + Sự biến thiên Đạo hàm :
  Nếu a > 1
  Nếu 0 < a < 1
  + Tiệm cận :
  Khi a > 1
  Khi 0 < a < 1
  KL về tiệm cận :
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6
  (0 : +?)
  Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số logarit y = logax .
  => y` > 0 => hàm số đồng biến trên (0 ; +?)
  => y` < 0 => hàm số nghịch biến trên (0 ; +?)
  Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là trục tung
  + Bảng biến thiên :
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6
  +Đồ thị :
  Cho x = 1 ==> y = 0
  Cho x = a ==> y = 1
  Nh?n xét : Đồ thị nằm bên phải trục tung Oy.
  a > 1
  0 < a < 1
  ?
  ?
  ?
  a > 1
  0< a < 1
  + Tập xác định :
  Ví dụ : Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: y = log3x .
  + Tiệm cận :
  + Sự biến thiên
  Đạo hàm :
  (0 : +?)
  => Đường thẳng x = 0 (trục tung ) là tiệm cận đứng
  +Đồ thị :
  Cho x = 1 => y = 0.
  Cho x = 3 => y = 1
  + Bảng biến thiên :
  ?
  ?
  y= log3x
  NHẬN XÉT :
  Đồ thị hàm số mũ y = ax và đồ thị hàm số logarit y=logax đối xứng nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất y = x
  y=3x
  y=log3x
  y = x
  CỦNG CỐ:
  1) Nhắc lại các công thức đạo hàm đã học
  2)Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số mũ y = ax
  3) Nhắc lại bảng tóm tắt các tính chất của
  hàm số lôgarit y = logax
  Câu 1 : Tìm mệnh đề sai :
  B
  A
  C
  D
  Câu 2 : Hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó ?
  y = 2-x
  B
  A
  C
  D
  S
  S
  S
  V?y : Mệnh đề C là mệnh đề sai
  Câu 2
  A) y = 2-x =(1/2)x => Hàm số nghịch biến trên R
  => Hàm số nghịch biến (0; + ? )
  => Hàm số nghịch biến (0; + ? )
  => Hàm số đồng biến R
  HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ :
  + Làm bài tập : từ bài 47 đến bài 56 SGK trang 112, 113 .
  + Bài tập làm thêm :
  Bài 2 : Tính đạo hàm các hàm số sau :
  Bài 3 : Cho hàm số y = esinx . CMR : y`.cosx - y.sinx - y" = 0 .
  Bài 4 : Cho hàm số y = x[cos(lnx)+ sin(lnx)] với x > 0 .
  CMR : x2.y" - x.y` + 2y = 0 .
  Bài 1 : Tìm tập xác định của hàm số :
  a) y = ln( - x2 + 5x - 6)
  EM CÓ BIẾT ?
  John Napier
  (1550 - 1617)
  Ông đã bỏ ra 20 năm ròng rã mới phát minh được hệ thống logarittme. . .
  Việc phát minh ra logarithme đã giúp cho Toán học Tính toán tiến một bước dài, nhất là trong các phép tính Thiên văn .
  Avatar
  Sau phần định lí 1 , ví dụ câu a,kêt quả la 3e2 chứ nhỉ!
   
  Gửi ý kiến