mạch điện dùng trong công nghiệp


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Việt Nga
Ngày gửi: 22h:29' 10-04-2010
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 1313
Số lượt thích: 0 người
Điện công nghiệp – mạch điện công nghiệp
TÌM HIỂU MẠCH ĐIỆN
dùng trong công nghiệp
Tại sao phải hiểu mạch điện công nghiệp ?
Nội dung chương - mạch điện công nghiệp
1. Các mạch điện dùng để khởi động cơ điện
2. Các mạch điện dùng để đảo chiều động cơ điện
3. Các mạch điện dùng để hãm động cơ điện
6. Tài liệu tham khảo
4. Các mạch điện dùng để điều khiển động cơ điện
5. Các mạch điện thông dụng khác
Các mạch điện dùng để khởi động cơ điện
Mạch khởi động đ/c KĐB 3 pha dùng khởi động từ đơn
Ý nghĩa, công dụng của mạch điện ?
Các khí cụ điện dùng trong mạch ?
Nguyên lý hoạt động ?
Các sự cố xảy ra ?
2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
3. Mạch điện mở máy động cơ điện hai vị trí
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
4. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn kháng
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
5. Mạch khởi động sao – tam giác
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
8. Hãm động năng dùng nguồn một chiều
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
7. Mạch điện tự động giới hạn hành trình
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
9. Mạch hãm ngược
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
10. Mạch điều khiển đ/cơ hai cấp tốc độ kiểu /YY
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho đ/cơ khi
nguồn chính bị sự số mất điện
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
13. Mạch điều khiển một động cơ chạy tắt luân phiên
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
14. Mạch tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi
động cơ chạy chính bị sự cố
Trang bị điện của mạch điện
Nguyên lý hoạt động
Những vấn đề liên quan
Tài liệu tham khảo:

1. Điện công nghiệp
– Bộ xây dựng
2. Bài giảng Điện
công nghiệp