Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thị Thùy Linh
  Ngày gửi: 11h:39' 13-04-2010
  Dung lượng: 3.4 MB
  Số lượt tải: 765
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh đến dự tiết học
  HÓA HỌC 8
  GV: Nguyễn Thị Thùy Linh
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Nêu kết luận về diễn biến của phản ứng hóa học?
  Làm thế nào để nhận biết có phản ứng học học xảy ra?
  Quan sát vào sơ đồ phản ứng giữa khí Oxi và khí Hidro ở trên hãy cho biết:
  a) Số nguyên tử Oxi và số nguyên tử Hidro trước và sau phản ứng có thay đổi không?
  b) Khối lượng của các nguyên tử trước và sau phản ứng có thay đổi không?
  1, THÍ NGHIỆM
  TRƯỚC PHẢN ỨNG
  Dung dịch:
  Bari
  clorua
  BaCl2
  Dung dịch natri sunfat : Na2SO4
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  1, THÍ NGHIỆM
  Dung dịch natri sunfat : Na2SO4
  SAU PHẢN ỨNG
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  Có phản ứng hóa học xảy ra không ? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào ?
  …………………………………………………………………....
  ……………………………………………………..…………......
  2. Nêu tên các chất tham gia, các chất sản phẩm của thí nghiệm ?
  ……………………………………………………..…………......
  ……………………………………………………..…………......
  3. Viết phương trình chữ của phản ứng ?
  ……………………………………………………..…………......
  ……………………………………………………………………..
  4. Nhận xét vị trí của kim cân trước và sau phản ứng ?
  ……………………………………………………..…………......
  5. Có nhận xét gì về khối lượng của các chất tham gia và khối lượng của các chất sản phẩm ?
  ……………………………………………………..…………......
  ……………………………………………………………………
  Có phản ứng hóa học xảy ra.
  Dựa vào hiện tượng: Có kết tủa trắng tạo thành
  Các chất tham gia: Bari clorua và Natri sunfat
  Các chất sản phẩm: Bari sunfat và Natri clorua
  Trước và sau phản ứng kim cân vẫn ở vị trí chính giữa
  Khối lượng các chất tham gia bằng khối lượng các chất sản phẩm
  Phương trình chữ của phản ứng:
  Bari clorua + Natri sunfat -> Bari sunfat + Natri clorua
  PHIẾU HỌC TẬP
  1, Thí nghiệm:
  Phương trình chữ của phản ứng:
  Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri clorua
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  Hai nhà khoa học Lô-mô-nô-xôp (người Nga, 1711 -1765) và La-voa-die (người Pháp, 1743 -1794) đã tiến hành độc lập với những thí nghiệm được cân đo chính xác, từ đó phát hiện ra định luật bảo toàn khối lượng.
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  2, ĐỊNH LUẬT:
   “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”
  a, Nội dung:
  1, Thí nghiệm:
  Phương trình chữ của phản ứng:
  Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri clorua
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  =
  Hidro
  Hidro
  Hidro
  Hidro
  Oxi
  Oxi
  Trước phản ứng
  Trong quá trình phản ứng
  Kết thúc phản ứng
  Bản chất của phản ứng hoá học là gì?
  Xét phản ứng hoá học giữa khí hiđrô với khí oxi
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  2, ĐỊNH LUẬT:
  a, Nội dung:
  b, Giải thích :
  1, Thí nghiệm:
  Phương trình chữ của phản ứng:
  Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri clorua
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi. Sự thay đổi này chỉ liên quan tới các electron, còn số lượng nguyên tử và khối lượng mỗi nguyên tử không thay đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.
   “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”
  3, Áp dụng
  Giả sử : A và B là hai chất phản ứng. C và D là hai chất sản phẩm.
  Gọi m lần lượt là khối lượng của A, B, C, D.
  Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có công thức về khối lượng:


  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  mA + mB = mC + mD
  Hãy viết công thức khối lượng của phản ứng trong thí nghiệm trên ?
  mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl
  Gọi a, b, c là khối lượng đã biết của 3 chất x là khối lượng của chất chưa biết ta có :
  a + b = c + x, hay a + x = b + c.
  _ Hãy tìm x ?
  x = ( b + c ) – a.
  Tóm lại :

  Theo công thức về khối lượng:
  Trong một phản ứng có ( n ) chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm nếu biết ( n – 1 ) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.
  Bài tập:
  1, Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, Biết khối lượng của Natri sunfat Na2SO4 là 14,2 gam, Khối lượng của các sản phẩm Bari sunfat BaSO4 là 23,3 gam, Natri Clorua NaCl là 11,7 gam.
  Hãy tính khối lượng của Bariclorua đã phản ứng ?
  ĐÁP ÁN:
  Ta có : mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl
  x g 14,2 g 23,3 g 11,7 g
  x + 14,2 = 23,3 + 11,7 → x = ( 23,3 + 11,7 ) – 14,2 = 20,8 g
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  2, Đốt cháy hết 9 gam kim loại magiê Mg trong không khí thu được 15 gam hợp chất Magiê Oxit MgO. Biết rằng Magiê cháy là xảy ra phản ứng với khí Oxi O2 có trong không khí.
  a, Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
  b, Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng .
  Đáp án :
  a, Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã:
  mMg + mO2 = m MgO.
  b, Gọi x là khối lượng của khí oxi, ta có:
  9 + x = 15  x = 15 – 9 = 6 gam
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  1, ĐỊNH LUẬT:
  “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”.
  2, ÁP DỤNG:
  Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm nếu biết ( n – 1 ) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.
  KẾT LUẬN:
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  3: Đốt cháy hoàn toàn 168 gam sắt cần dùng 64 gam khí oxi. Biết sản phẩm của phản ứng là oxit sắt từ
  a)Viết phương trình chữ của phản ứng.
  b)Tính khối lượng của oxit sắt từ thu được.
  a) PT chữ: sắt + khí oxi ?oxit sắt từ
  Bài giải:
  b) Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
  msắt + moxi = moxit sắt từ
  Tóm tắt:
  Biết:
  msắt = 168g
  moxi = 64g
  a/Viết PT chữ của PƯ
  b/moxit sắt từ = ?
  Vậy khối lượng của oxit sắt từ tạo thành là 232 gam
  ?moxit sắt từ =168 + 64 = 232 (g)
  PHƯƠNG PHÁP
  Giải bài toán theo 3 bước cơ bản sau:
  Bước 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng:
  mA + mB = mC + mD
  Bước 3: Tính khối lượng của chất cần tìm
  mA = mC + mD - mB
  Kết luận
  Học bài theo nội dung đã ghi.
  Làm bài tập 1,2,3 sgk trang 54.
  Xem lại kiến thức về lập công thức hoá học, hoá trị của một số nguyên tố.
  Đọc trước bài mới
  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  Chúc các thầy cô và các em học sinh hạnh phúc !
  tiết 21: định luật bảo toàn khối lượng
  4.: Nung đá vôi (có thành phần chính là Canxicacbonat), người ta thu được 112 kg vôi sống( Canxi ôxít) và 88 kg khí cacbonic.
  a> Viết phương trình chữ của phản ứng .
  b> Tính khối lượng của Canxicacbonat đã phản ứng?
  Giải
  a. Phương trình chữ:
  Canxicacbonat ? Canxi ôxit +Khí cacbonic
  b. Theo ĐLBTKL ta có :
  mcanxicacbonat = m canxi oxit +m cacbonic

  => mcanxicacbonat = 112kg + 88kg = 200kg
   
  Gửi ý kiến