BÀI 46: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ CỦA TKHT


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hùng
Ngày gửi: 09h:58' 14-04-2010
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 624
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
GV:
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
Nguyễn Hùng
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
Nguyễn Hùng
Tiết 52: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ
Nguyễn Hùng
Tiết 52: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ
Tiết 52: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ
Tiết 52: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ
Tiết 52: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ.
I. Mục đích:
1. Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên.
a) Dựng ảnh A’B’ của vật AB đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng OA = d = 2f.
II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành:
THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ.
I. Mục đích:
1. Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên.
b) Dựa vào hình vẽ trên, chứng minh trong trường hợp này thì khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau: OA = OA’ (d = d’).
II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành:
c) Ảnh này có kích thước như thế nào so với vật?
THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ.
I. Mục đích:
1. Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên.
II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành:
THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ.
I. Mục đích:
1. Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên.
d) Lập công thức tính tiêu cự của thấu kính hội tụ trong trường hợp này:
II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành:
THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ.
I. Mục đích:
1. Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên.
II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành:
e) Tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp này:
THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ.
I. Mục đích:
Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành:
2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên.
III. Dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm:
1. Một thấu kính hội tụ cần đo tiêu cự.
2. Một vật sáng có dạng chữ L, hoặc E, F...
4. Một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất 1mm.
5. Một màn ảnh.
3. Một ngọn nến.
6. Một giá quang học trên có giá đỡ vật, thấu kính và màn ảnh.
THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ
CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ.
I. Mục đích:
Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành:
2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên.
III. Dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm:
IV. Nội dung thực hành:
1. Lắp ráp dụng cụ thí nghiệm:
2. Tiến hành thí nghiệm:

TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
1. Dùng thước đo chiều cao h của vật.
6. Tính tiêu cự của thấu kính theo công thức:
2. Cố định thấu kính ở giữa giá quang học, rồi đặt vật và màn ảnh sát gần và cách đều thấu kính.
3. Dịch vật và màn ra xa thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh của vật rõ nét trên màn (ảnh thật, ngược chiều) và ảnh có kích thước bằng vật (h’ = h).
4. Kiểm tra lại hai điều kiện d = d’, h’ = h.
5. Xác định khoảng cách L từ vật tới màn.
Bài học kết thúc tại đây.
Dặn dò:
Về nhà xem trước bài:
Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh.
An
Khang,
Thịnh
Vượng.
Mạnh Khoẻ, Hạnh Phúc.
Mạnh Khoẻ, Hạnh Phúc.
An
Khang,
Thịnh
Vượng.
Kính chúc các thầy giáo, cô giáo
Kính chúc các thầy giáo, cô giáo
Kính chúc các thầy giáo, cô giáo
Kính chúc các thầy giáo, cô giáo
An
Khang,
Thịnh
Vượng.
An
Khang,
Thịnh
Vượng.
Mạnh Khoẻ, Hạnh Phúc.
An
Khang,
Thịnh
Vượng.
Mạnh Khoẻ, Hạnh Phúc.
Mạnh Khoẻ, Hạnh Phúc.
Mạnh Khoẻ, Hạnh Phúc.
và các em học sinh
và các em học sinh
và các em học sinh

e)Tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của thấu kính theo phương pháp Din-béc-man:
1. Đo chiều cao h của vật.
6. Tính tiêu cự của thấu kính theo công thức:
2. Cố định thấu kính ở giữa giá quang học, rồi đặt vật và màn ảnh sát gần và cách đều thấu kính.
3. Dịch vật và màn ra xa thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh của vật rõ nét trên màn (ảnh thật, ngược chiều) và ảnh có kích thước bằng vật (h’ = h).
4. Kiểm tra lại hai điều kiện d = d’, h’ = h.
5. Xác định khoảng cách L từ vật tới màn.