Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Bài 42. Nồng độ dung dịch

    Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Tự làm
    Người gửi: Nguyễn Thanh Ngân
    Ngày gửi: 23h:15' 16-04-2010
    Dung lượng: 2.1 MB
    Số lượt tải: 556
    Số lượt thích: 0 người
    Kiểm tra bài cũ
    1/ Thế nào là độ tan của một chất trong nước?
    Độ tan của một chất trong nước cho biết khối lượng chất tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.
    2/ Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan?
    Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan là : Nhiệt độ, áp suất và bản chất của chất tan.
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42
    GV: Nguyễn Thanh Ngân
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42
    I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
    II/ Nồng độ mol của dung dịch
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42:
    I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
    10 gam
    90 gam
    20 gam
    80 gam
    100 gam
    10%
    100 gam
    20%
    50 gam
    150 gam
    30 gam
    20%
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42:
    I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
    a/ Khái niệm:
    Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100g dung dịch.
    Kí hiệu: C%
    b/ Công thức:
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42:
    I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
    10 gam
    90 gam
    20 gam
    80 gam
    100 gam
    10%
    100 gam
    20%
    50 gam
    150 gam
    30 gam
    20%
    200 gam
    25%
    150 gam
    120 gam
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42:
    I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
    a/ Khái niệm:
    b/ Công thức:
    C%: Nồng độ phần trăm của dung dịch ( %)
    mdd : khối lượng dung dịch (g)
    mct : khối lượng chất tan (g)
    Các công thức suy ra:
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42:
    I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
    a/ Khái niệm:
    b/ Công thức:
    c/ Bài tập vận dụng:
    Bài tập 2: Hòa tan 0,05kg muối NaCl vào 100 gam nước . Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.
    Tóm tắt:
    mct = mNaCl = 0,05kg = 50g
    mdm = 100g
    C% = ?
    Bài giải:
    mdd = mct + mdm = 50 + 100 = 150 (g)
    Áp dụng công thức ta có:
    → Vậy dung dịch NaCl có nồng độ 33,33%
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42:
    I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
    a/ Khái niệm:
    b/ Công thức:
    c/ Bài tập vận dụng:
    Bài tập 3: Tính khối lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%
    Tóm tắt:
    mdd = 200g
    C% = 15%
    mct= ?
    Bài giải:
    Áp dụng công thức ta có:
    →Vậy mNaOH trong dung dịch là 30g
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42:
    I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
    a/ Khái niệm:
    b/ Công thức:
    c/ Bài tập vận dụng:
    Bài tập 4: Hòa tan 20g muối NaCl vào nước thu được dung dịch có nồng độ là 10%.
    a/ Tính khối lượng dung dịch nước muối thu được
    b/ Tính khối lượng nước cần để pha chế dung dịch
    Tóm tắt:
    mct = mNaCl = 20g
    C% = 10%
    a/ mdd= ?
    b/ mnước = ?
    Bài giải:
    Áp dụng công thức ta có:
    mnước = mdm = mdd - mct = 200 - 20 = 180 (gam)
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42:
    I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
    a/ Khái niệm:
    b/ Công thức:
    c/ Bài tập vận dụng:
    Bài tập 5: Trộn 50g dung dịch NaCl 20% với 50g dung dịch NaCl 5%. Tính nồng độ dung dịch thu được
    Tóm tắt:
    Dd1: mdd = 50g
    C% =20%
    Dd2: mdd = 50g
    C% = 5%
    C% dd3 =?
    Bài giải:
    Bài tập 5: Trộn 50g dung dịch NaCl 20% với 50g dung dịch NaCl 5%. Tính nồng độ dung dịch thu được
    Gợi ý:
    - Tính mct3 = mct1 + mct2
    - Tính mdd3 = mdd1 + mdd2
    - Tính C% dd3 mới theo công thức.
    - Xét dung dịch 1:
    - Xét dung dịch 2:
    → mct3 = mct1 + mct2 = 10 + 2,5 = 12,5 gam
    → mdd3 = mdd1 + mdd2 =50+ 50 = 100 gam
    Áp dụng công thức ta có:
    Slide 15
    Bài tập về nhà
    Hoàn thành phiếu bài tập
    Làm bài tập 1,2,5,7 (sgk/145,146)
    Đọc trước phần “ Nồng độ mol của dung dịch”.
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42:
    I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
    a/ Khái niệm:
    b/ Công thức:
    c/ Bài tập vận dụng:
    Bài tập 6: Cho kim loại kẽm tác dụng với 365 g dung dịch axit HCl 10%.
    a/ Viết PTHH
    b/ Tính khối lượng kim loại kẽm tham gia tác dụng.
    c/ Tính thể tích H2 sinh ra ( đktc)
    Tóm tắt:
    Dd HCl: mdd = 365g
    C% =10%
    Bài giải:
    Gợi ý:
    - Tính mct = mHCl → nHCl
    - Viết PTHH, đặt số mol HCl vào, dựa vào tỉ lệ số mol các chất và tìm ra các đại lượng còn lại.
    Bài tập 6: Cho kim loại kẽm tác dụng với 365 g dung dịch axit HCl 10%.
    a/ Viết PTcHH
    b/ Tính khối lượng kim loại kẽm tham gia tác dụng.
    c/ Tính thể tích H2 sinh ra ( đktc)
    a/ Viết PTHH
    b/ mZn = ?
    c/ VH =?
    2
    - Xét dung dịch HCl:
    - Số mol HCl tham gia phản ứng là:
    - Ta có PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
    Theo PT: 1 : 2 : 1 : 1 (mol)
    Theo PT: x : 1 : y (mol)
    x= 1x1:2 = 0,5 mol = nZn → mZn = n xM = 0,5x 65 = 32,5 (g)
    y = 1x1: 2 = 0,5 mol = nH → VH = n x 22,4 = 0,5 x 22,4= 11,2lit
    2
    2
    Bài tập về nhà
    Làm bài tập 1,2,5,7 (sgk/145,146)
    Đọc trước phần “ Nồng độ mol của dung dịch”.
    Nồng độ dung dịch
    Tiết 62 - Bài 42:
    I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
    a/ Khái niệm:
    b/ Công thức:
    c/ Bài tập vận dụng:
    Bài tập 2: Hòa tan 0,5kg muối NaCl vào 100 gam nước . Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.
    Tóm tắt:
    mct = mNaCl = 0,05kg
    mdm = 100g
    C% = ?
    Bài giải:
    mdm = mct + mdd = 0,05 + 100 = 100,05 (g)
    Áp dụng công thức ta có:
    Bài giải sai vì không đổi đơn vị
    No_avatarf

    Lè lưỡi

    No_avatarf

    Lè lưỡilam on giai cho em bai 7 vs

     

    No_avatar

    tron 150g NaOH 4% vao 50g dung dich NaOH 20% .tinh C% bai nay gio phai lam seo hu huKhóc

    No_avatarf

    Bài này cũng dễ mà bạn?

    No_avatar

    tính nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch A. Ai giúp mình với di hixhixCau mày

     

     

     
    Gửi ý kiến