Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 42. Nồng độ dung dịch

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự làm
  Người gửi: Nguyễn Thanh Ngân
  Ngày gửi: 23h:15' 16-04-2010
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 600
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  1/ Thế nào là độ tan của một chất trong nước?
  Độ tan của một chất trong nước cho biết khối lượng chất tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.
  2/ Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan?
  Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan là : Nhiệt độ, áp suất và bản chất của chất tan.
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42
  GV: Nguyễn Thanh Ngân
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42
  I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
  II/ Nồng độ mol của dung dịch
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42:
  I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
  10 gam
  90 gam
  20 gam
  80 gam
  100 gam
  10%
  100 gam
  20%
  50 gam
  150 gam
  30 gam
  20%
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42:
  I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
  a/ Khái niệm:
  Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100g dung dịch.
  Kí hiệu: C%
  b/ Công thức:
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42:
  I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
  10 gam
  90 gam
  20 gam
  80 gam
  100 gam
  10%
  100 gam
  20%
  50 gam
  150 gam
  30 gam
  20%
  200 gam
  25%
  150 gam
  120 gam
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42:
  I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
  a/ Khái niệm:
  b/ Công thức:
  C%: Nồng độ phần trăm của dung dịch ( %)
  mdd : khối lượng dung dịch (g)
  mct : khối lượng chất tan (g)
  Các công thức suy ra:
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42:
  I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
  a/ Khái niệm:
  b/ Công thức:
  c/ Bài tập vận dụng:
  Bài tập 2: Hòa tan 0,05kg muối NaCl vào 100 gam nước . Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.
  Tóm tắt:
  mct = mNaCl = 0,05kg = 50g
  mdm = 100g
  C% = ?
  Bài giải:
  mdd = mct + mdm = 50 + 100 = 150 (g)
  Áp dụng công thức ta có:
  → Vậy dung dịch NaCl có nồng độ 33,33%
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42:
  I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
  a/ Khái niệm:
  b/ Công thức:
  c/ Bài tập vận dụng:
  Bài tập 3: Tính khối lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%
  Tóm tắt:
  mdd = 200g
  C% = 15%
  mct= ?
  Bài giải:
  Áp dụng công thức ta có:
  →Vậy mNaOH trong dung dịch là 30g
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42:
  I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
  a/ Khái niệm:
  b/ Công thức:
  c/ Bài tập vận dụng:
  Bài tập 4: Hòa tan 20g muối NaCl vào nước thu được dung dịch có nồng độ là 10%.
  a/ Tính khối lượng dung dịch nước muối thu được
  b/ Tính khối lượng nước cần để pha chế dung dịch
  Tóm tắt:
  mct = mNaCl = 20g
  C% = 10%
  a/ mdd= ?
  b/ mnước = ?
  Bài giải:
  Áp dụng công thức ta có:
  mnước = mdm = mdd - mct = 200 - 20 = 180 (gam)
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42:
  I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
  a/ Khái niệm:
  b/ Công thức:
  c/ Bài tập vận dụng:
  Bài tập 5: Trộn 50g dung dịch NaCl 20% với 50g dung dịch NaCl 5%. Tính nồng độ dung dịch thu được
  Tóm tắt:
  Dd1: mdd = 50g
  C% =20%
  Dd2: mdd = 50g
  C% = 5%
  C% dd3 =?
  Bài giải:
  Bài tập 5: Trộn 50g dung dịch NaCl 20% với 50g dung dịch NaCl 5%. Tính nồng độ dung dịch thu được
  Gợi ý:
  - Tính mct3 = mct1 + mct2
  - Tính mdd3 = mdd1 + mdd2
  - Tính C% dd3 mới theo công thức.
  - Xét dung dịch 1:
  - Xét dung dịch 2:
  → mct3 = mct1 + mct2 = 10 + 2,5 = 12,5 gam
  → mdd3 = mdd1 + mdd2 =50+ 50 = 100 gam
  Áp dụng công thức ta có:
  Slide 15
  Bài tập về nhà
  Hoàn thành phiếu bài tập
  Làm bài tập 1,2,5,7 (sgk/145,146)
  Đọc trước phần “ Nồng độ mol của dung dịch”.
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42:
  I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
  a/ Khái niệm:
  b/ Công thức:
  c/ Bài tập vận dụng:
  Bài tập 6: Cho kim loại kẽm tác dụng với 365 g dung dịch axit HCl 10%.
  a/ Viết PTHH
  b/ Tính khối lượng kim loại kẽm tham gia tác dụng.
  c/ Tính thể tích H2 sinh ra ( đktc)
  Tóm tắt:
  Dd HCl: mdd = 365g
  C% =10%
  Bài giải:
  Gợi ý:
  - Tính mct = mHCl → nHCl
  - Viết PTHH, đặt số mol HCl vào, dựa vào tỉ lệ số mol các chất và tìm ra các đại lượng còn lại.
  Bài tập 6: Cho kim loại kẽm tác dụng với 365 g dung dịch axit HCl 10%.
  a/ Viết PTcHH
  b/ Tính khối lượng kim loại kẽm tham gia tác dụng.
  c/ Tính thể tích H2 sinh ra ( đktc)
  a/ Viết PTHH
  b/ mZn = ?
  c/ VH =?
  2
  - Xét dung dịch HCl:
  - Số mol HCl tham gia phản ứng là:
  - Ta có PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
  Theo PT: 1 : 2 : 1 : 1 (mol)
  Theo PT: x : 1 : y (mol)
  x= 1x1:2 = 0,5 mol = nZn → mZn = n xM = 0,5x 65 = 32,5 (g)
  y = 1x1: 2 = 0,5 mol = nH → VH = n x 22,4 = 0,5 x 22,4= 11,2lit
  2
  2
  Bài tập về nhà
  Làm bài tập 1,2,5,7 (sgk/145,146)
  Đọc trước phần “ Nồng độ mol của dung dịch”.
  Nồng độ dung dịch
  Tiết 62 - Bài 42:
  I/ Nồng độ phần trăm của dung dịch
  a/ Khái niệm:
  b/ Công thức:
  c/ Bài tập vận dụng:
  Bài tập 2: Hòa tan 0,5kg muối NaCl vào 100 gam nước . Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.
  Tóm tắt:
  mct = mNaCl = 0,05kg
  mdm = 100g
  C% = ?
  Bài giải:
  mdm = mct + mdd = 0,05 + 100 = 100,05 (g)
  Áp dụng công thức ta có:
  Bài giải sai vì không đổi đơn vị
  No_avatarf

  Lè lưỡi

  No_avatarf

  Lè lưỡilam on giai cho em bai 7 vs

   

  No_avatar

  tron 150g NaOH 4% vao 50g dung dich NaOH 20% .tinh C% bai nay gio phai lam seo hu huKhóc

  No_avatarf

  Bài này cũng dễ mà bạn?

  No_avatar

  tính nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch A. Ai giúp mình với di hixhixCau mày

   

   

   
  Gửi ý kiến