Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Nhất (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:08' 15-04-2010
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 442
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG
  TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
  Giáo viên: Bùi Văn Nhất
  Bộ môn: Địa lý 12 - Chương trình Chuẩn
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Em hãy cho biết hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào đang là mục tiêu quan tâm, đầu tư xây dựng của các địa phương, các tỉnh? Vì sao?
  Địa lý 12 - Chương trình chuẩn
  Bài 29: Thực hành:
  VẼ BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT VÀ
  GIẢI THÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH
  CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP
  Tiết chương trình: 32
  I. YÊU CẦU
  Sử dụng bảng 29.1 vẽ biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế năm 1996 và 2005, từ đó nêu nhận xét.
  Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ nước ta từ năm 1996 đến 2005 theo bảng 29.2.
  Sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam hoặc lược đồ hình 26.2 trong SGK để giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước.
  Em hãy xác định yêu cầu của bài thực hành.
  I. YÊU CẦU
  NỘI DUNG
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 1:
  Bảng số liệu 29.1 (SGK Địa lý 12-trang 128)
  I. YÊU CẦU
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 1:
  Đơn vị: tỷ đồng
  NỘI DUNG
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 1:
  Em hãy nêu các bước thực hiện bài tập 1.
  Bước 1: Vẽ biểu đồ
  Bước 2: Nhận xét
  - Lựa chọn dạng biểu đồ
  Những lưu ý khi vẽ biểu đồ
  Biểu đồ miền
  Biểu đồ cột chồng
  Biểu đồ tròn
  Chính xác, đẹp
  Chú ý bán kính hình tròn 2 năm
  Chú giải, tên biểu đồ
  I. YÊU CẦU
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 1:
  Vẽ biểu đồ:
  - Xử lý số liệu
  - Vẽ biểu đồ tròn
  NỘI DUNG
  BẢNG SỐ LIỆU SAU KHI XỬ LÝ
  Ngoài nhà nước
  KV có vốn đầu tư nước ngoài
  49,6%178,50
  23,9%86,40
  26,5%95,40
  Nhà nước
  QUY TRÌNH VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH TRÒN
  BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
  1996
  Chú giải
  Ngoài nhà nước
  KV có vốn đầu tư nước ngoài
  Nhà nước
  Chú giải
  1996
  2005
  BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
  CHÚ Ý
  Diện tích hình tròn năm 2005 gấp 6,63 lần diện tích hình tròn năm 1996
  Ngoài nhà nước
  KV có vốn đầu tư nước ngoài
  Nhà nước
  Chú giải
  1996
  2005
  BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 1:
  Bước 1: Vẽ biểu đồ
  Bước 2: Nhận xét
  - Tỷ trọng khu vực nhà nước giảm mạnh (giảm từ 49,6% xuống còn 25,1%).
  - Khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng từ 23,9% ? 31,2%, tăng khoảng 1,3 lần.
  - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng rất nhanh, từ 26,5% ? 43,7% (tăng 1,6 lần).
  I. YÊU CẦU
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 1:
  Vẽ biểu đồ:
  Nhận xét:
  NỘI DUNG
  SỰ THAY ĐỔI TỶ TRỌNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP GIỮA CÁC KHU VỰC KINH TẾ  II. NỘI DUNG
  Bài tập 2:
  Bảng số liệu 29.2 (SGK Địa lý 12 - trang 128)
  Đơn vị: %
  I. YÊU CẦU
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 1:
  Vẽ biểu đồ:
  Nhận xét:
  Bài tập 2:
  NỘI DUNG
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 2:
  Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng.
  - Do sự khác nhau về nguồn lực, cho nên cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp không đều giữa các vùng:
  + Các vùng có tỷ trọng lớn nhất.
  + Các vùng có tỷ trọng nhỏ nhất.
  - Có sự thay đổi về tỷ trọng giữa năm 1995 và 2005 đối với từng vùng:
  + Vùng tăng mạnh nhất.
  + Vùng giảm mạnh nhất.
  I. YÊU CẦU
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 1:
  Vẽ biểu đồ:
  Nhận xét:
  Bài tập 2:
  NỘI DUNG
  CÁC VÙNG CÓ TỶ TRỌNG LỚN NHẤT
  Đơn vị: %
  1
  2
  3
  CÁC VÙNG CÓ TỶ TRỌNG NHỎ NHẤT
  Đơn vị: %
  1
  2
  CÁC VÙNG CÓ TỶ TRỌNG TĂNG NHANH NHẤT
  Đơn vị: %
  1 (tăng 6%)
  2 (tăng 2,6%)
  CÁC VÙNG CÓ TỶ TRỌNG GIẢM MẠNH NHẤT
  Đơn vị: %
  1 (giảm 2,4%)
  2 (giảm 2,3)
  I. YÊU CẦU
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 1:
  Vẽ biểu đồ:
  Nhận xét:
  Bài tập 2:
  Bài tập 3:
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 3:
  Dựa vào hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lý Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước?
  NỘI DUNG
  Đông Nam Bộ là vùng có tỷ trọng công nghiệp cao nhất là vì:
  - Có vị trí thuận lợi.
  - Lãnh thổ công nghiệp sớm phát triển, có TP Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn cả nước và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
  - Tài nguyên thiên nhiên.
  - Dân cư và nguồn lao động.
  - Cơ sở vật chất kĩ thuật.
  - Đặc biệt, thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài.
  - Các nhân tố khác (thị trường, đường lối chính sách.).
  I. YÊU CẦU
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 1:
  Vẽ biểu đồ:
  Nhận xét:
  Bài tập 2:
  Bài tập 3:
  II. NỘI DUNG
  Bài tập 3:
  NỘI DUNG
  MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở ĐÔNG NAM BỘ
  VỀ NHÀ
  - Hoàn thiện bài thực hành.
  - Chuẩn bị bài tiếp theo: "Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc".
  Hình ảnh scan từ Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục, 2009.
  Địa lý 12 - Sách giáo viên, NXB Giáo dục, 2008
  Hình ảnh từ các trang web:
  www.ictnews.vn
  baothuongmai.com.vn
  www.diaocxaydung.com.vn
  khoxaydung.com
  ktwebvn.com
  BÀI GIẢNG CÓ SỬ DỤNG
  TƯ LIỆU TỪ CÁC NGUỒN
  No_avatar
  TuyệtLa hét1
   
  Gửi ý kiến