trình bày và in trang tính


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Cẩm Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:47' 12-10-2008
Dung lượng: 162.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
Nháy nút Print Preview trên thanh công cụ để xem bảng tính
I/ Xem trước khi in:
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
- Vào view -> Page Break preview để xem các dấu ngắt trang (những đường màu xanh)
II/ Điều chỉnh, ngắt trang:
- Có 3 bứơc:
Bước 1: View -> Page Break Preview: xem các dấu ngắt trang.
Bước 2: đưa con trỏ đến đường kẻ màu xanh cần điều chỉnh cho đến khi nó có dạng ,
Bước 3: kéo đường kẻ màu xanh đến vị trí em muốn.
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
1. Đặt lề trang:
III/ đặt lề và hướng giấy in:
File/ page setup
Chọn thẻ margins:

Top:lề trên
Bottom: lể dưới
Right: lề phải
Left: lề trái
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
2. Hướng trang:
File/ page setup

Chọn thẻ Page

Chọn hướng trang:
Portrait: in theo chiều đứng

Landscape: in theo chiều ngang
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
IV/ In Trang Tính:
Sau khi xem và định dạng trang hợp lý, tiến
hành in bằng cách nháy vào nút lệnh Print trên
thanh công cụ.
THE END