trình bày và in trang tính


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Cẩm Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:47' 12-10-2008
Dung lượng: 162.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
Nháy nút Print Preview trên thanh công cụ để xem bảng tính
I/ Xem trước khi in:
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
- Vào view -> Page Break preview để xem các dấu ngắt trang (những đường màu xanh)
II/ Điều chỉnh, ngắt trang:
- Có 3 bứơc:
Bước 1: View -> Page Break Preview: xem các dấu ngắt trang.
Bước 2: đưa con trỏ đến đường kẻ màu xanh cần điều chỉnh cho đến khi nó có dạng ,
Bước 3: kéo đường kẻ màu xanh đến vị trí em muốn.
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
1. Đặt lề trang:
III/ đặt lề và hướng giấy in:
File/ page setup
Chọn thẻ margins:

Top:lề trên
Bottom: lể dưới
Right: lề phải
Left: lề trái
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
2. Hướng trang:
File/ page setup

Chọn thẻ Page

Chọn hướng trang:
Portrait: in theo chiều đứng

Landscape: in theo chiều ngang
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
IV/ In Trang Tính:
Sau khi xem và định dạng trang hợp lý, tiến
hành in bằng cách nháy vào nút lệnh Print trên
thanh công cụ.
THE END