Dien Tich XQ Hinh Lang Tru Dung-Le Tung


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tùng
Ngày gửi: 13h:13' 22-04-2010
Dung lượng: 515.9 KB
Số lượt tải: 202
Số lượt thích: 0 người
Lê Tùng
Trường THCS Tân Trung
TIẾT DẠY
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
1) Vẽ hình lăng trụ đứng có đáy tam giác ABC.A`B`C`?
2) Hãy kể tên các mặt bên, cạnh bên, đỉnh của hình lăng trụ sau:
Các mặt bên: DMNE,
ENPF, FPQG, GQMD.
Các cạnh bên: DM, EN, FP, GQ.
Các đỉnh: D, E, F, G, M, N, P, Q.
Diện tích xung quanh
của hình lăng trụ đứng
1. Công thức tính diện tích xung quanh
5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Công thức:
Sxq = 2p.h
(p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao)
- Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.
- Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng bằng bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.
? Quan sát hình khai triển của một lăng trụ đứng tam giác:
- Độ dài các cạnh của hai đáy là:..........
- Diện tích của mỗi hình chữ nhật là:
- Tổng diện tích của cả ba hình chữ nhật là:
Stp = Sxq + S2đáy
2,7; 1,5; 2
3. 2,7 = 8,1 cm2
3. 1,5 = 4,5 cm2
3. 2 = 6 cm2
3. 2,7+3.1,5+3.2
= 3(2,7+1,5+2)
= 18,6 cm2
2. Ví dụ
Giải:
- Trong tam giác vuông ABC
(vuông tại A), theo định lí
Py-ta-go, ta có:

- Diện tích xung quanh:
Sxq = (3 + 4 + 5).9 = 108 (cm2)
- Diện tích hai đáy:

- Diện tích toàn phần:
Stp = 108 + 12 = 120 (cm2)
1. Công thức tính diện tích xung quanh
5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Công thức:
Sxq = 2p.h
(p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao)
- Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng:
Stp = Sxq + S2đáy
Muốn tính diện tích xung quanh của lăng trụ đứng ta tính như thế nào?
Cạnh BC tính như thế nào?
Bài 23. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây:
* Hình hộp chữ nhật:
+ Diện tích xung quanh:
Sxq=2(3 + 4). 5 =70 cm2
+ Diện tích hai đáy:
S2đáy= 2. 3. 4 = 24 cm2
+ Diện tích toàn phần:
Stp= 70 + 24 = 94 cm2
* Hình lăng trụ tam giác:
5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài 24. Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác (h.103) rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:
180
18
4
45
2
40
8
3
Hướng
dẫn
về
nhà
Học thuộc công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng.
Xem lại các ví dụ và bài tập đã sửa.
Làm BTVN: bài 25, 26.
15cm
8cm
22cm
A
B
C