Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài thuyết trình Hệ sinh thái nông nghiệp

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Ngọc Thuân (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:45' 05-05-2010
  Dung lượng: 4.0 MB
  Số lượt tải: 400
  Số lượt thích: 0 người
  HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP

  NHÓM 6
  Các nội dung :


  Quan niệm về hệ sinh thái nông nghiệp;
  Đặc điểm và những hoạt động cơ bản của hệ sinh thái nông nghiệp;

  Chu trình vật chất trong các hệ sinh thái nông nghiệp;
  Các tính chất của hệ sinh thái nông nghiệp.
  Quan điểm về HSTNN
  Hệ sinh thái nông nghiệp (HSTNN) là:
  HST do con người tạo ra và duy trì dựa trên các quy luật của tự nhiên.
  Với mục đích thỏa mãn nhu cầu trên nhiều mặt và ngày càng tăng của con người.

  HSTNN tương đối đơn giản và đồng nhất về cấu trúc nên nó kém bền vững, dễ phá vỡ.
  Vì vậy:
  HSTNN được duy trì trong sự tác động thường xuyên của con người để bảo vệ HST mà con người đã tạo ra và cho là hợp lý.
  Thành phần HSTNN:
  SV sản xuất
  SV tiêu thụ
  SV phân hủy
  MT vô sinh

  Mục đích là tạo ra năng suất kinh tế nên đối tượng chính của HSTNN là: cây trồng, vật nuôi.

  CÂY TRỒNG VẬT NUÔI

  Do đó: khi nghiên cứu HSTNN cần đặt nó trong những nguyên lý hoạt động của hệ thống.
  Chức năng cơ bản:
  Chuyển hóa lượng vật chất do con người và thiên nhiên cung cấp để tạo thành lương thực và thực phẩm; cùng rất nhiều tác động khác tới MT.

  HSTNN thường được chia ra thành các HST phụ sau:
  Đồng ruộng cây hàng năm
  Vườn cây lâu năm hay rừng nông nghiệp
  Đồng cỏ chăn nuôi
  Ao cá
  Khu vực dân cư.
  Trong các HST phụ kể trên thì:

  Hệ sinh thái đồng ruộng chiếm phần lớn nhất và quan trọng nhất của HSTNN.

  HST cây lâu năm cũng giống với HST rừng.

  HST đồng cỏ cũng được nghiên cứu nhiều vì tinh chất cũng gần giống với HST tự nhiên.
  Một số hệ thống phụ nhỏ hơn và các yếu tố của hệ thống:
  Hệ thống phụ khí tượng: bức xạ mặt trời, nhiệt độ, mưa, gió, CO2, O2…
  Hệ thống phụ đất: nước, không khí, chất hữu cơ, vsv, chất khoáng…
  Hệ thống phụ cây trồng
  Hệ thống phụ quần thể sinh vật của ruộng cây trồng
  Hệ thống phụ biện pháp kĩ thuật.
  Kết luận:

  Tất cả các hệ thống và yếu tố kể trên tác động lẫn nhau và cuối cùng dẫn đến việc tạo thành năng suất sinh vật và năng suất kinh tế của ruộng cây trồng.
  HSTNN có thành phần cơ bản là các cây trồng,vật nuôi tương tác với nhau và đặt dưới sự quản lí của con người trong điều kiện vật tư, công nghệ và ảnh hưởng cụ thể bởi thị trường.
  Hoạt động của HSTNN
  Bức xạ mặt trời
  CO2
  Nước, N, P
  Lương thực, thực phẩm
  Phân bón, thuốc hóa học
  Nhiên liệu
  Thực phẩm
  Lao động
  Lương
  Thực
  Thực phẩm
  Lao động
  Phân bón
  Thực
  phẩm
  Thuốc
  Thức ăn
  bổ sung
  BỨC XẠ MẶT TRỜI
  PHI NÔNG NGHIỆP
  RUỘNG CÂY TRỒNG
  CHĂN NUÔI
  DÂN CƯ
  Lao động
  Phân bón
  Lương thực
  TĂ gia súc
  Chu trình vật chất trong HSTNN

  Tất cả các nguyên tố trong HST luôn chuyển động theo một vòng tròn từ môi trường ngoài vào sinh vật. Khi sinh vật chết đi, vi sinh vật phân giải và trả lại các nguyên tố đó cho môi trường ngoài thành một vòng tuần hoàn.

  KHÁI NIỆM


  -Chu trình vật chất của chất khí:


  -Chu trình vật chất của chất rắn :
  C
  O2
  N
  P
  S
  H2O
  PHÂN LOẠI
  Chu trinh cacbon :
  SV dị dưỡng
  Xác chết,chất thải
  SV tự dưỡng
  CO2 trong khí quyển
  VSV
  phân
  giải
  Lửa
  Lửa
  Người
  khai
  thác
  Quang
  hợp

  hấp

  hấp
  Than đá dầu mỏ
  Các chu trình vật chất

  Chu trình Oxi :
  CO2

  Oxi trong
  khí quyển
  Động vật
  trong
  chuỗi TĂ
  Sinh vật
  tự dưỡng
  Lửa
  Hô hấp
  Hô hấp
  Q hợp

  Chu trình Nitơ :
  Nitơ hữu cơ
  Nitơ hữu cơ
  Nitơ vô cơ
  Nitơ khí quyển
  Nitơ vô cơ
  Trầm tích tạo thành do lửa
  ĐẤT LIỀN
  ĐẠI DƯƠNG
  Rửa trôi
  Cố định Nitơ
  Cố định Nitơ

  Chu trình P :
  P trong
  H2O,đất
  Photphat
  vô cơ
  Chuỗi TĂ,
  xác chết

  VSV
  Tích lũy trong
  trầm tích
  Phong hóa
  Lửa
  SV tự dưỡng

  Chu trình S :
  - Một lượng nhỏ S ở dạng SO2 trong không khí do đốt chất có sunfua.
  -Chủ yếu các thực vật chỉ sử dụng S ở dạng ion
  -ion SO4 ở bề mặt đất được vi khuần hấp thụ rồi chuyển thành nhóm thiol của axit amin và đạm, một phần được chuyển qua bậc dinh dưỡng khác, hay giải phóng khỏi xác chết( H2S).

  H2S SO4
  -H2S co thể thay thế H2O làm nguyên liệu sản xuấtt hyđratcacbon :
  6CO2 + H2S C6H12O6 + 6H2O +12S
  Yếm khí
  Vi khuẩn
  as hồng ngoại
  TV sử dụng
  Nhóm thiol-SH
  SO4-
  H2S
  Oxh trong
  đk yếm
  khí

  Chu trình H2O :
  Nước ngầm
  Thực vật
  Đại dương
  Mây
  Dòng chảy
  Dòng chảy
  Ngầm xuống
  Hơi nước
  Bốc hơi
  nước
  Mưa
  Bù hơi
  nước
  Tính chất của HSTNN
  HSTTN


  Kéo dài sự sống của các cộng đồng sinh vật trong đó;
  Có sự trả lại hầu như hoàn toàn chất hữu cơ, chất khoáng trong sinh khối của các vật sống trong đất – Chu trình vật chất được khép kín;
  Tự phục hồi
  Phức tạp/đa dạng về thành phần loài
  HST
  NN

  Cung cấp cho con người các sản phẩm cây trồng, vật nuôi;
  Sinh khối của cây trồng và vật nuôi bị lấy đi khỏi HST – Chu trình vật chất không khép kín;
  Do con người tạo ra;
  Số lượng vật nuôi và cây trông đơn giản;
  HST
  TN
  HST
  NN
  Chu trình dinh dưỡng trong HSTNN (nguồn: Tivy, 1987)
  Sự khác biệt giữa HST rừng tự nhiên và HSTNN

  Một số hình ảnh  Cây ăn thịt ở Inđonêxia

  RUỘNG BẬC THANG


  Sơ đồ hệ thống thứ bậc của HSTNN và HSTTN (Conway, 1985)
  Mô hình dòng vận chuyển trong HSTNN (nguồn: Tivy, 1981)
  Thành phần, chức năng và các chiến lược tăng cường
  đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nông nghiệp
  Mối quan hệ giữa đa dạng sinh học chủ yếu và đa dạng sinh học phụ trợ duy trì các chức năng hệ sinh thái
  Ảnh hưởng của các phương thức quản lý HSTNN & các kiểu canh tác làm tăng tính đa DSH các loài thiên địch & giảm mức độ phong phú của sâu hại
  6 đặc tính cơ bản của HSTNN
  (Mạng lưới nghiên cứu HSTNN các trường Đại học Đông Nam Á)
  Năng suất
  Ổn định
  Bền vững
  Tự trị
  Công bằng
  Hợp tác
   
  Gửi ý kiến