BÁO CAO THỰC TẬP NGHANHF QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Thực
Ngày gửi: 14h:04' 06-05-2010
Dung lượng: 61.2 KB
Số lượt tải: 2862
Số lượt thích: 0 người
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1 - 2
LỜI CẢM ƠN 3
LỜI NÓI ĐẦU 4
TRANG THÔNG TIN CÁ NHÂN SINH VIÊN 5
TRANG THÔNG TIN CƠ QUAN THỰC TẬP 6
BÁO CÁO THỰC TẬP 7
CHƯƠNG I: PHẦN LÝ THUYẾT 7
A.KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG: 7
B. KHÁI QUÁT VỀ UBND TX NGÃ BẢY VÀ TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 8
I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CƠ QUAN THỰC TẬP: 8
1. Lịch sử hình thành: 8
2. Tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, sơ đồ cơ quan:
2.1 Cơ cấu tổ chức: 9
2.2 Tình hình hoạt động: 9
2.3 Sơ đồ cơ quan: 9
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND THỊ XÃ NGÃ BẢY 11
II. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 12
C. NỘI DUNG THỰC TẬP 13
I. Quá trình khảo sát tình hình và thực tập công tác văn thư, quản trị văn phòng và công tác lưu trữ của cơ quan: 13
*. Vị trí, chức năng 13
*. Nhiệm vụ - quyền hạn 13
1. Công tác tham mưu - tổng hợp và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân TX 13
2. Công tác nội vụ của Văn phòng; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hiện hành, Công báo và tin học của TX: 14
3. Cơ cấu tổ chức: 15
II. Cách bố trí nơi làm việc, tổ chức lao động và trang thiết bị văn phòng: 16
1. Mô hình tổ chức văn phòng cơ quan: 16
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ VĂN PHÒNG CƠ QUAN 17
2. Trang thiết bị trong văn phòng cơ quan: 17
3. Biên chề văn thư chuyên trách: 18
4. Soạn thảo và ban hành văn bản: 18
BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN 20
4.2 Các loại văn bản do cơ quan ban hành: 21
5.Quản lí công văn đi – đến: 21
5.1. Nguyên tắc giải quyết văn bản đến 21
5.2. Quá Trình sử lý văn bản: 21
5.3. Công việc vào sổ dăn kí. 22
5.4. Trình và chuyển giao văn bản: 22
.5. Giải quyết văn bản đi: 22
5.6. Một số mẫu văn bản đi - đến: 23
6. Công tác lập hồ sơ: 23
III. Công tác luu trữ 24
1. Tổ chức và chỉ đạo công tác lưu trữ tại cơ quan 24
2. Thành phần, nội dung và khối lượng tài liệu dược bảo quản tại cơ quan: 24
3. Tình hình tổ chức khoa học tài liệu: 24
4. Giao nộp tài liệu. 25
5. Tình hình tổ chức sử dụng tài liệu : 25
6. Tình hình bảo quản tài liệu : 25
7. Tình hình ứng dụng CNTT trong công tác lưu trữ: 25
CHƯƠNG II. PHẦN THỰC HÀNH 26
I. HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ 26
A. Thâm nhập thực tế tìm hiểu về cơ quan, đơn vị thực tập 26
*Biện pháp tìm hiểu: 26
B. Nội dung tìm hiểu về ngành đào tạo 26
1.Tìm hiểu về cơ cấu, cách tổ chức và hoạt động của văn phòng. 26
2. Tìm hiểu những hoạt động của cơ quan, đơn vị thực tập (Hội Đồng Nhân Dân- UBND thị xã Ngã Bảy ) 26
C. TỰ ĐÁNH GIÁ - NHẬN XÉT - ĐỀ NGHỊ 27
1. Tự đánh giá: 27
2. Nhận xét: 28
4. Thuận lợi và Khó khăn 28
5. Kết quả đạt được: 29
D.Kết luận: 29LỜI CẢM ƠN
Lời cảm ơn đầu tiên tôi xin gửi tới quí thầy cô Khoa sư phạm – Cơ bản trường CĐCĐ Hậu Giang đã tận tụy truyền dạy kiến thức cho tôi trong trong thời gian qua để tôi có thể hoàn thành được quá trình thực tập này.
Và hơn hết tôi xin cảm ơn tới CVHT thầy Dương Mộng Tuấn.
Bài báo cáo thực tập này hoàn thành còn nhờ sự giúp đỡ của các anh, chị, cô Chú đang công tác tại HĐND – UBND thị xã Ngã Bảy, bạn bè đã cùng tôi sát cánh trong thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả.
Với thời gian cho phép, khả năng nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế ắt hẳn bài Báo cáo thực tập sẽ có