Vẽ tranh đề tài lễ hội


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Trần Út Hậu
Ngày gửi: 12h:50' 07-11-2008
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 1793
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC TP TUY HOÀ
TRƯỜNG THCS BÌNH NGỌC
---???---
GV Thực Hiện :Trần Út Hậu
Tổ Ngữ Văn-Nhạc-Họa
BÀI 10
Vẽ tranh
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
1-Lễ hội có quy mô như thế nào?
2-Không khí của lễ hội thường diễn ra như thế nào?
3-Có những hình thức tổ chức nào?
4-Cho biết tên 1 số lễ hội mà em biết?

BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ
+Tìm và chọn nội dung
đề tài.
+Tìm bố cục:vẽ phác
các mảng hình chính,
phụ.
+Vẽ hình.
+Vẽ màu.

Vẽ phác các mảng hình chính,phụ.
Vẽ hình vào các mảng vừa phác.
Vẽ màu
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ


BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ
+Tìm và chọn nội dung
đề tài.
+Tìm bố cục:vẽ phác
các mảng hình chính,
phụ.
+Vẽ hình.
+Vẽ màu.


TRANH THAM KHẢO
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ
+Tìm và chọn nội dung
đề tài.
+Tìm bố cục:vẽ phác
các mảng hình chính,
phụ.
+Vẽ hình.
+Vẽ màu.

TRANH THAM KHẢO
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ
+Tìm và chọn nội dung
đề tài.
+Tìm bố cục:vẽ phác
các mảng hình chính,
phụ.
+Vẽ hình.
+Vẽ màu.
III-Thực hành
Em hãy vẽ 1 bức tranh về: Đề tài lễ hội?

THỰC HÀNH
-Em hãy vẽ 1 bức tranh về
đề tài lễ hội?
-Nội dung,hình ảnh,màu sắc
tuỳ chọn.
-Khổ giấy A4.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1-Bài vừa học
+Tiếp tục vẽ 1 bức tranh nội dung đề tài khác với chất liệu khác (màu nước,màu bột,...)
2-Bài sắp học
+Quan sát hội trường ở các cơ quan,trường hoc,...
+Tìm hiểu bố cục-cách sắp xếp,trang trí
+Có những phương tiện,đồ dùng nào để trang trí hội trường.


CHÚC CÁC EM HỌC SINH

CHĂM NGOAN -HỌC GIỎI
ĐẠT NHIỀU ĐIỂM 10