Vẽ tranh đề tài lễ hội


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Trần Út Hậu
Ngày gửi: 12h:50' 07-11-2008
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 1793
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC TP TUY HOÀ
TRƯỜNG THCS BÌNH NGỌC
---???---
GV Thực Hiện :Trần Út Hậu
Tổ Ngữ Văn-Nhạc-Họa
BÀI 10
Vẽ tranh
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
1-Lễ hội có quy mô như thế nào?
2-Không khí của lễ hội thường diễn ra như thế nào?
3-Có những hình thức tổ chức nào?
4-Cho biết tên 1 số lễ hội mà em biết?

BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ
+Tìm và chọn nội dung
đề tài.
+Tìm bố cục:vẽ phác
các mảng hình chính,
phụ.
+Vẽ hình.
+Vẽ màu.

Vẽ phác các mảng hình chính,phụ.
Vẽ hình vào các mảng vừa phác.
Vẽ màu
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ


BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ
+Tìm và chọn nội dung
đề tài.
+Tìm bố cục:vẽ phác
các mảng hình chính,
phụ.
+Vẽ hình.
+Vẽ màu.


TRANH THAM KHẢO
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ
+Tìm và chọn nội dung
đề tài.
+Tìm bố cục:vẽ phác
các mảng hình chính,
phụ.
+Vẽ hình.
+Vẽ màu.

TRANH THAM KHẢO
BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ
+Tìm và chọn nội dung
đề tài.
+Tìm bố cục:vẽ phác
các mảng hình chính,
phụ.
+Vẽ hình.
+Vẽ màu.
III-Thực hành
Em hãy vẽ 1 bức tranh về: Đề tài lễ hội?

THỰC HÀNH
-Em hãy vẽ 1 bức tranh về
đề tài lễ hội?
-Nội dung,hình ảnh,màu sắc
tuỳ chọn.
-Khổ giấy A4.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1-Bài vừa học
+Tiếp tục vẽ 1 bức tranh nội dung đề tài khác với chất liệu khác (màu nước,màu bột,...)
2-Bài sắp học
+Quan sát hội trường ở các cơ quan,trường hoc,...
+Tìm hiểu bố cục-cách sắp xếp,trang trí
+Có những phương tiện,đồ dùng nào để trang trí hội trường.


CHÚC CÁC EM HỌC SINH

CHĂM NGOAN -HỌC GIỎI
ĐẠT NHIỀU ĐIỂM 10