Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thị Ngọc Thơ (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:13' 12-05-2010
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 276
  Số lượt thích: 0 người
  Lớp 10B2
  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU THẬN
  KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
  VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu hỏi:
  Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?
  Đáp án :
  Mang bản chất của giai cấp công nhân
  Có cơ sở kinh tế là chế độ sở hữu công hữu về tư liệu sản xuất
  Lấy hệ tư tưởng Mác – Lênin làm nền tảng tinh thần của xã hội
  Là nền dân chủ của nhân dân lao động
  Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật kỷ cương
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
  Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
  b. Yêu cầu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
  3. Những hình thức cơ bản của dân chủ
  a. Hai hình thức của dân chủ
  b. Mối quan hệ giữa hai hình thức dân chủ
  Dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp có mối quan hệ mật thiết với nhau
  Nội dung cơ bản của các lĩnh vực dân chủ xã hội chủ nghĩa
  Lớp 10B2
  BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1)
  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM !
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? Vì sao?
  Tại cuộc họp cử tri của thôn A, để góp ý cho cán bộ hội đồng nhân xã.
  Ông N cho rằng: Góp ý về sự sai trái của cán bộ xã thì ngại lắm vì sợ trù dập, tốt nhất là chỉ ngồi nghe mà thôi.
  Ông M: cần góp ý thẳng thắn, có như vậy cán bộ xã mới sửa chữa khuyết điểm, rút kinh nghiệm thì lãnh đạo mới tốt hơn có trách nhiệm với nhân dân hơn.
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  a. Ông N
  b. Ông M
  Vì sao ?
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Thảo luận
  Nhóm 1
  Thế nào là dân chủ trực tiếp? Hãy nêu ví dụ về hình thức dân chủ trực tiếp mà em biết?
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Thảo luận
  Nhóm 2
  Thế nào dân chủ gián tiếp? Hãy nêu ví dụ về hình thức dân chủ gián tiếp mà em biết?
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Thảo luận
  Nhóm 3
  Hai hình thức dân chủ có mối quan hệ với nhau không? Vì sao? Mặt nào còn hạn chế, giải pháp khắc phục
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  b. Yêu cầu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
  Hoàn thiện cơ chế đảm bảo cho nhân dân tham gia
  vào quá trình quản lý Nhà nước
  Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tạo điều kiện
  cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ
  Có cơ chế biện pháp kiểm soát ngăn ngừa và
  trừng trị tệ quan liêu tham nhũng, lộng quyền...
  Ngăn chặn và khắc phục tình trạng dân chủ hình
  thức, cực đoan nghiêm trị những hành động lợi
  dụng dân chủ
  Hoàn thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa
  Yêu cầu
  Trước hết là hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường pháp luật XHCN
  Như là bầu cử, ứng cử
  Vào các cơ quan quyền lực Nhà nước, tổ chức CT- XH
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Các hình thức dân chủ
  Dân chủ trực tiếp:
  Là hình thức
  dân chủ mà nhân
  dân thảo
  luận, biểu quyết
  tham gia trực
  tiếp quyết định
  công việc của
  cộng đồng
  của Nhà nước
  Dân chủ gián tiếp:
  là hình thức dân
  chủ mà nhân dân
  bầu ra những
  người đại diện thay
  mặt mình quyết
  định các côngviệc
  chung của cộng
  đồng của Nhà nước.
  Ví dụ 1: Công dân bầu trưởng thôn, tổ dân phố, Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.
  Hội nghị toàn dân quyết định làm đường, xây nhà văn hoá, xây dựng hương ước của làng.
  Trưng cầu ý kiến của dân
  Ví dụ: Quốc hội là đại biểu cao nhất, là cơ quan quyền lực cao nhất
  - HĐND tỉnh, huyện xã do nhân dân bầu ra có nhiệm vụ thay mặt nhân dân quản lý xã hội
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Giao dịch một cửa
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  “ Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân bao nhiều quyền hạn đều của dân…Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”
  Chủ Tịch
  Hồ Chí Minh
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Hội nghị Diên Hồng
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
  Giáo xứ Thái Hà

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng