PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Hương Giang
Ngày gửi: 02h:52' 03-12-2008
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 15 – TIẾT 30

PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

GV: LÊ MINH HƯƠNG GIANG
2008-2009
ĐẠI SỐ LỚP 8
Hãy tính tổng của các phân thức sau:
Kiểm tra bài cũ
a)
b)
BÀI 6
PHẫP TR? CC PHN TH?C D?I S?
a. Định nghĩa:
1. Phân thức đối:
Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.
Ví dụ:
Ta có:
b. Tổng quát:
Nên:
Kí hiệu:
Phân thức 1
Phân thức 2
là đối của phân thức 1
Phân thức 3
là đối của phân thức 2
Nhận xét
hoặc
Tìm phân thức đối của phân thức 2.
Tìm phân thức đối và rút ra nhận xét
Tìm phân thức đối của phân thức 1.
2. Phép trừ:
a) Quy tắc:
Ví dụ:
Trừ hai phân thức:
Giải :
(Thay phép trừ bởi phép cộng với phân thức đối của phân thức trừ)
(Thực hiện phép cộng theo qui tắc)
?3
Làm tính trừ hai phân thức:
Giải :
(Thay phép trừ bởi phép cộng với phân thức đối của phân thức trừ và phân tích mẫu thức thành tích)
(Thực hiện phép cộng theo qui tắc)
3. Luyện tập:
Hoạt động nhóm
2. Các nhóm thảo luận và ghi kết quả vào phiếu học tập nhóm.
3. Theo dõi đáp án đúng và chữa bài. Nhận xét bài làm của các nhóm khác.
1. Thời gian: 4 phút.
Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô kết luận:
Bài 1:
S
D
D
S
Bài 2:
Khoanh tròn chỉ một chữ cáI in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Phiếu học tập - Hoạt động nhóm
Thứ tự thực hiện các phép tính về phân thức cũng giống như thứ tự thực hiện các phép tính về số.
Bài 3:
Làm phép trừ sau:
Giải:
Chọn hai đội chơi: Mỗi dãy cử 4 bạn.
Các đội thảo luận và ghi ý kiến thống nhất.
Thời gian: 7 phút.
Mỗi câu đúng được 2,5 điểm.
Đội nào điểm cao hơn là đội thắng cuộc.
Viết biểu thức thích hợp vào ô trống:

1
8x + 5
2
- 2
Kiến thức cần nhớ
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc lý thuyết.
Làm bài tập:
* Từ 33 đến 37 trang 50-51 (SGK).
Làm bài 24 (a,b,c); 25 trang
20-21 (SBT),


Chúc các em học tập tốt.