Bai 15: Ve tranh - De tai quan doi


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Xuân Hương
Ngày gửi: 21h:54' 14-12-2008
Dung lượng: 11.8 MB
Số lượt tải: 360
Số lượt thích: 0 người
Nguyễn thị xuân hương
Tập trận – Tranh sáp màu của học sinh
Bộ đội với thiếu nhi - Tranh sáp màu của học sinh
Múa hát cùng các chú bộ đội - Tranh sáp màu của học sinh
Mừng chiến thắng- Tranh sáp màu của học sinh


Thứ 3 ngy 9 tháng 12 nam 2008
Mĩ thuật
Bài 15: Vẽ tranh

Đề tài quân độiThứ 3 ngy 9 tháng 12 nam 2008
Mĩ thuật
Bài 15: Vẽ tranh

Đề tài quân đội

I/ tìm, chọn nội dung đề tài
Tập trận – Tranh sáp màu của học sinh
Bộ đội với thiếu nhi - Tranh sáp màu của học sinh
Múa hát cùng các chú bộ đội - Tranh sáp màu của học sinh
Mừng chiến thắng- Tranh sáp màu của học sinh
Chân dung cô bộ đội
Tập trận – Tranh sáp màu của học sinh
Bộ đội với thiếu nhi - Tranh sáp màu của học sinh
Múa hát cùng các chú bộ đội - Tranh sáp màu của học sinh
Vui múa cùng các cô chú bộ đội - Tranh sáp màu của học sinh.
Mừng chiến thắng- Tranh sáp màu của học sinh
Tặng hoa các cô chú bộ đội
Các cô chú bộ đội cùng ca hát
Nghỉ chân bên đồi - Tranh s¬n mµi cña häa sÜ T« Ngäc V©n


Thứ 3 ngy 9 tháng 12 nam 2008
Mĩ thuật
Bài 15: Vẽ tranh

Đề tài quân đội

I/ tìm, chọn nội dung đề tài
II/ cách vẽ
Hãy sắp xếp các bước vẽ sau theo đúng thứ tự
1. Vẽ hình ảnh chính thể hiện rõ nội dung.
2. Vẽ hình ảnh phụ phù hợp cho bức tranh thêm sinh động.
3. Sửa hình và vẽ màu


Thứ 3 ngy 9 tháng 12 nam 2008
Mĩ thuật
Bài 15: Vẽ tranh

Đề tài quân đội
I/ tìm, chọn nội dung đề tài
II/ cách vẽ
1. Vẽ hình ảnh chính thể hiện rõ nội dung.
2. Vẽ hình ảnh phụ phù hợp cho bức tranh thêm sinh động.
3. Sửa hình và vẽ màu
Bước 1: Vẽ hình ảnh chính thể hiện rõ nội dung.
Bước 2: Vẽ hình ảnh phụ phù hợp cho bức tranh thêm sinh động.
Tập trận – Tranh sáp màu của học sinh
Bước 3: Sửa hình và vẽ màu.
Cách vẽ tranh đề tài quân đội
Bước 1: Vẽ hinh ảnh chính
Bước 2: Vẽ hinh ảnh phụ phù hợp
Bước 3: Sửa hinh và vẽ màu


Hãy vẽ tranh về đề tài quân đội.
Thứ 3 ngy 9 tháng 12 nam 2008
Mĩ thuật
Bài 15: Vẽ tranh

Đề tài quân đội
Iii/ Thực hành: