bai 18. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ka Vien Nhi
Ngày gửi: 17h:54' 09-11-2010
Dung lượng: 14.7 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
SH10NC
Ngày soạn: 10-10-2010 Ngày dạy:
Người soạn: KA VIÊN NHI
Bài 18 (tiết 17 ) VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Học sinh phải hiểu và phân biệt được các kiểu vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.
- Nhận biết được thế nào là khuyếch tán. Phân biệt khuyếch tán thẩm thấu với khuyếch tán thẩm tích(thẩm tách).
- Mô tả được con đường nhập bào và xuất bào.
2.Kỹ năng
- Phân tích hình vẽ, tư duy so sánh – phân tích – tổng hợp để rút ra điểm khác nhau cơ bản giữa các con đường vận chuyển các chất qua màng.
3. Thái độ
- Có thái độ đúng đắn trong việc bảo vệ môi trường: đất, nước, không khí và các sinh vật sống trong môi trường đó.
- Hình thành thái độ học tập tốt.
- Nhận thức đúng quy luật vận động của vật chất sống cũng tuân theo các quy luật vật lý và hóa học.
II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM: Các hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Hình vẽ 18.1, 18.2, 18.3 SGK, hình 18.1 và 18.2 SGV.
- Mô hình cấu trúc màng sinh chất.
- Phiếu học tập:
Thí nghiệm
Thí nghiệm a
Thí nghiệm b

Kết quảGiả thiếtGiải thích2.Học sinh:
- Học sinh nghiên cứu về các hình thức vận chuyển các chất qua màng.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Ghi vắng: Lí do:
2. Kiểm tra bài cũ:
+ Trình bày cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.
+ Trong tế bào nhân thực những bộ phận nào có cấu trúc màng đơn, màng kép?
3. Bài mới:
+ Từ nội dung kiểm tra, thông qua màng sinh chất tế bào lấy các chất cần thiết và thải những chất không cần thiết bằng con đường nào?
+ Màng sinh chất đóng vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường ngoài. Màng để cho nhiều chất đi qua theo hai cách:

I.VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Mở nắp lọ dầu gió, tại sao các em lại ngửi thấy mùi?
- Yêu cầu quan sát tranh 18.a trong SGK- HS mô tả thí nghiệm.
? Từ kết quả thí nghiệm, hãy giải thích
sự chuyển động của các phân tử tuân theo sự chênh lệch nồng độ như thế nào?
- yêu cầu quan sát tranh 18.b. HS mô tả thí nghiệm – nhận xét mực nước ở nhánh A và nhánh B trong thí nghiệm thay đổi như thế nào?
- Nước qua màng thấm theo chiều nồng độ chất hòa tan như thế nào?
.
? Thế nào là sự vân chuyển thụ động các chất qua màng?

Em hiểu thế nào về cơ chế khuếch tán?
Sau khi hs trình bày kết quả thảo luận gv nhận xét, bổ sung:
-Sự vận chuyển thụ động của các chất qua màng tế bào (màng sinh chất sống) cũng tuân theo quy luật khuếch tán.
-Khuếch tán là sự chuyển động của các phân tử từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp hơn, do chuyển động nhiệt của chúng gây nên.
- Các em sẽ giải thích như thế nào về hiện tượng ngâm rau sống cho nhiều muối → rau héo?

- Do các phân tử dầu đã khuyếch tán trong không khí
- HS: Các phân tử CuSO4, KI khuếch tán qua màng từ nơi có nồng độ cao đến thấp.
- Sau một thời gian, cốc thí nghiệm chỉ còn lại 1 màu. Chứng tỏ nồng độ các tinh thể CuSO4 và KI ở 2 bên màng thấm như thế nào với nhau? → bằng nhau.- Từ nơi có nồng độ chất hòa tan thấp đến cao.


- Là sự vận chuyển các chất qua màng, theo cơ chế khuếch tán mà không cần tiêu tốn năng lượng.

- Cơ chế khuếch tán: các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
- Có 2 con đường khuếch tán qua màng sinh chất là:
+ Qua lớp kép phôtpholipit:
Các phân tử có kích thướcnhỏ, không phân cực hay tan trong lipit
+ Qua kênh prôtêin xuyên màng, mang tính chọn lọc.

- Dung dịch ngâm rau có nồng độ chất hòa tan cao hơn nồng độ dịch bào→ tế bào bị mất nước (co nguyên sinh