Ke hoach boi duong hoc sinh gioi, phu dao hoc sinh yeu


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thanh Uyên
Ngày gửi: 20h:50' 10-11-2010
Dung lượng: 13.6 KB
Số lượt tải: 398
Số lượt thích: 0 người

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi phụ
đạo học sinh yếu LớP 5A1
năm học 2010 – 2011

I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010 – 2011 của trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp 5A1.
II. Đặc điểm tình hình
1. Học sinh: Tổng số : 28 học sinh
Trong đó : Nữ : 16 h/s
Nam : 12 h/s
2.Những thuận lợi và khó khăn
a)Thuận lợi:
- Giáo viên có năng lực, nhiệt tình bồi dưỡng học sinh.
- Học sinh có ý thức học tương đối tốt.
b) Khó khăn
- Không có giáo viên dạy chuyên sâu, giáo viên vừa dạy đại trà vừa bồi dưỡng chương trình nâng cao.
- Các em học sinh xuất thân chủ yếu là gia đình công nhân cuộc sống còn khó khăn nên việc quan tâm, bồi dưỡng ở gia đình hầu như không có.
III. Phương hướng và nhiệm vụ của việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo
học sinh yếu kém lớp 5A1, năm học 2010 – 2011
1.Phương hướng
Phát huy kết quả của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của những năm học trước. Năm học 2010 – 2011, lớp 5A1 tiếp tục lựa chọn các em học sinh khá giỏi để bồi dưỡng học sinh giỏi hoàn thành kế hoạch của tổ đã đề ra, đồng thời kết quả bồi dưỡng còn để thừa kế cho các năm học tiếp theo. Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém ở lớp.
2. Nhiệm vụ
- Bồi dưỡng tất cả các em học sinh khá giỏi ở lớp học chương trình nâng cao ở cả hai môn Toán và Tiếng việt.
- Bồi dưỡng và chọn lựa các em học sinh giỏi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi học sinh giỏi lớp 5, tạo điều kiện cho các em tiếp tục bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi các cấp.
- Bồi dưỡng các em học sinh ở năm học này làm nền tảng cho các năm học kế tiếp.
- Song song với việc bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên chủ nhiệm tích cực phụ đạo học sinh yếu nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu của lớp đảm bảo tỉ lệ của nhà trường đề ra.
d) Các chỉ tiêu và biện pháp cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi :
1) Chỉ tiêu:
- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch của trường trong năm học 2010 – 2011
- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch, tình hình thực tế của học sinh.
- Căn cứ vào thuận lợi và khó khăn của lớp:
+ Chỉ tiêu cụ thể:
Dự thi cấp trường : 20 em
+ Đạt giải : 15 em.
- Dự thi cấp huyện : 15 em
+ Đạt giải : 10 em.

2. Các biện pháp thực hiện
- GV cần bám sát kế hoạch năm học 2010-2011. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo cụ thể cho từng tháng, luôn kiểm tra, kèm cặp theo dõi. Qua một tháng tiến hành khảo sát kết quả của các em.
b) Thời gian thực hiện
- Mỗi tuần 4 tiết gồm 2 tiết Toán và 2 tiết Tiếng Việt.
- Bồi dưỡng vào thứ bảy hàng tuần theo lịch của nhà trường.
E. Các chỉ tiêu