Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Văn Trường
  Ngày gửi: 20h:51' 19-11-2010
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 92
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên: Dương Văn Trường
  1. Ví dụ mở đầu.
  Trong đó t là thời gian tính bằng giây, s tính bằng mét
  .
  .
  .
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  Tại đỉnh tháp nghiêng Pi-da(Pisa), ở I-ta-li-a, Ga-li-lê (G.Gallilei) đã thả hai quả cầu bằng chì có trọng lượng khác nhau để làm thí nghiệm nghiên cứu chuyển động của một vật rơi tự do.
  Ông khẳng định rằng, khi một vật rơi tự do ( không kể đến sức cản của không khí) , vận tốc của nó tăng dần và không phụ thuộc vào trọng lượng của vật.
  Quãng đường chuyển động s của nó được biểu diễn gần đúng bởi công thức
  s = 5t2.
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).
  .
  .
  .
  1. Ví dụ mở đầu.
  s = 5t2
  Hàm số: y = ax2 ( a ? 0 )
  S = a2
  t
  s
  1
  2
  3
  4
  80
  45
  20
  5
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).
  1. Ví dụ mở đầu.
  s = 5t2
  Hàm số: y = ax2 ( a ? 0 )
  t
  s
  1
  2
  3
  4
  80
  45
  20
  5
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).
  m ? 1
  1. Ví dụ mở đầu.
  Hàm số: y = ax2 ( a ? 0 )
  Xét hai hàm số sau: y = 2x2 và y = -2x2
  2. Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  Điền những giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau.
  ?1
  8
  2
  0
  2
  18
  -8
  -2
  0
  -2
  -18
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).
  1. Ví dụ mở đầu.
  2. Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  Đối với hàm số y = 2x2
  ?2
  8
  2
  x
  Luôn âm
  Luôn dương
  x tăng
  x giảm
  y tăng
  y giảm
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).
  1. Ví dụ mở đầu.
  2. Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  Đối với hàm số y = 2x2
  ?2
  2
  18
  x
  Luôn âm
  Luôn dương
  x tăng
  x giảm
  y tăng
  y giảm
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).
  1. Ví dụ mở đầu.
  2. Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  Đối với hàm số y = 2x2
  ?2
  8
  2
  0
  2
  18
  x
  Luôn âm
  x tăng
  y giảm
  x
  Luôn dương
  x tăng
  y tăng


  Hàm số y=2x2 nghịch biến khi x<0 và đồng biến khi x>0.
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).
  1. Ví dụ mở đầu.
  2. Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  Đối với hàm số y = - 2x2
  ?2
  x
  Luôn âm
  x tăng
  y tăng
  x
  Luôn dương
  x tăng
  y giảm
  -8
  -2
  0
  -2
  -18
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).
  1. Ví dụ mở đầu.
  2. Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  8
  2
  0
  2
  18
  -8
  -2
  0
  -2
  -18
  Đối với hai hàm số y = 2x2 và y= - 2x2
  ?2
  Hàm số y= -2x2 đồng biến khi x<0 và nghịch biến khi x>0.
  Hàm số y=2x2 nghịch biến khi x<0 và đồng biến khi x>0.
  Nếu a<0 thì hàm số đồng biến khi x<0 và nghịch biến khi x>0.
  Nếu a>0 thì hàm số nghịch biến khi x<0 và đồng biến khi x>0.
  Tổng quát, hàm số y = ax2(a ? 0) xác định với mọi x thuộc R, có tính chất sau:
  a>0
  nghịch biến khi x<0
  đồng biến khi x>0.
  a<0
  đồng biến khi x<0
  nghịch biến khi x>0.
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).
  1. Ví dụ mở đầu.
  Hàm số: y = ax2 ( a ? 0 )
  Xét hai hàm số sau: y = 2x2 và y = -2x2
  2. Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  Đối với hàm số y=2x2, khi x ? 0 giá trị của y dương hay âm? Khi x=0 thì sao?.
  ?3
  8
  2
  0
  2
  18
  -8
  -2
  0
  -2
  -18
  Đối với hàm số y= - 2x2, khi x ? 0 giá trị của y dương hay âm? Khi x=0 thì sao?.
  Nếu a>0 thì y>0 với mọi x? 0; y=0 khi x=0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y=0
  Nhận xét: Với hàm số y = ax2 (a ? 0)
  Nếu a<0 thì y<0 với mọi x? 0; y=0 khi x=0. Giá trị lớn nhất của hàm số là y=0
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).
  1. Ví dụ mở đầu.
  2. Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  Điền những giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau.
  ?4
  0
  0
  2
  2
  - 2
  - 2
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).
  1. Ví dụ mở đầu.
  2. Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  Trắc nghiệm: Các khẳng định sau đây đúng hay sai. Đúng điền Đ, Sai điền S, sai sửa thành đúng.
  Đ
  S
  S
  Đ
  Đ
  Đ
  Chương iv: hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).
  phương trình bậc hai một ẩn .
  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 ).

  Hướng dẫn về nhà

  1. Học kỹ tính chất của hàm số y=ax2 với a khác 0
  2. Làm các bài bập 2,3 trang 31 (SGK); bài 1,2 trang36(SBT)   
  Gửi ý kiến