RUNG CHUONG VANG LOP 4


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đức Hội (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:11' 01-12-2010
Dung lượng: 556.0 KB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỘI SƠN
NĂM HỌC: 2009 - 2010

RUNG CHUÔNG VÀNG
Chào mừng các thày cô giáo và các em học sinh đến với hội thi:
Khối 4
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
E
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
C
D
E
A
B
C
D
S?n sng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 2
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 3
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 4
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 5
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 6
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 7
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 8
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 10
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 11
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 12
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 13
RUNG CHUÔNG VÀNG
Quan sát hình ảnh ngôi đền ở huyện Anh Sơn.
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 14
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 15
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 16
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 17
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 18
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 19
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 21
RUNG CHUÔNG VÀNG
Rung chuông vàng!