RUNG CHUONG VANG LOP 4


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đức Hội (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:11' 01-12-2010
Dung lượng: 556.0 KB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỘI SƠN
NĂM HỌC: 2009 - 2010

RUNG CHUÔNG VÀNG
Chào mừng các thày cô giáo và các em học sinh đến với hội thi:
Khối 4
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
E
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
C
D
E
A
B
C
D
S?n sng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 2
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 3
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 4
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 5
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 6
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 7
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 8
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 10
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 11
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 12
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 13
RUNG CHUÔNG VÀNG
Quan sát hình ảnh ngôi đền ở huyện Anh Sơn.
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 14
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 15
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 16
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 17
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 18
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 19
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 21
RUNG CHUÔNG VÀNG
Rung chuông vàng!