Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Volimpic - Vong 1

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vò T Thanh B×Nh
Ngày gửi: 15h:18' 03-12-2010
Dung lượng: 187.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Phạm Thị Lợi
Bµi3:
3.1 Sè t­ nhiªn lín nhÊt cã 3 ch÷ sè mµ tæng c¸c ch÷ sè = 10 lµ sè nµo?
910
3.2 Số tư nhiên bé nhất có tổng các chữ số = 15 là số nào?
69
3.3 Số tư nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số = 15 là số nào?
960
3.4Số tư nhiên bé nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số = 20 là số nào?

389
3.5 Trung bình công của hai số bằng 185, biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị.Tìm hai số đó?
SB: 173
SL:197
3.6 Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng là 764?
SB: 381
SL:383
3.7 Tìm 2 số lẻ liên tiếp biết tổng của
chúng bằng 1444
SL: 723
SB:721
3.8 Tìm một phân số, biết rằng hiệu giữa mẫu số và tử số của P/s đó bằng 86 và biết P/s đó có giá trị bằng 3/5
Giải
Tử số là: 86 : ( 5 - 3) x 3 = 129
Mẫu số là: 129 + 86 = 215
P/S đó là 129/215
3.9 Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng = 419
SB: 209 SL: 210
3.10 Tìm hai ps biết tổng của chúng bằng 5/6 và hiệu của chúng bằng 1/6
Giải
P/S bé là : (5/6 - 1/6) : 2 = 1/3
Ps lớn là : 1/3 + 1/6 = 1/2
3.11 Tìm hai số N chẵn liên tiếp có tổng bằng 388
Gi¶i
Hai sè ch½n liªn tiÕp h¬n kÐm nhau 2 ®¬n vÞ. VËy hiÖu lµ 2
Ta cã: Sè bÐ lµ: (38 – 2) : 2 = 168
Sè lín lµ: 338 – 168 = 170
3.12 Tìm hai số N lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008
SB:1003
SL:1005
3.13 Tìm một phân số, biết rằng tổng giữa mẫu số và tử số của P/s đó bằng 198 và biết P/s đó có giá trị bằng 4/5

88/110
3.14 Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm , chièu dài hơn chiều rộng 8cm.Tính số đo mỗi cạnh?
CR: 26cm CD: 34cm
3.15 Tìm hai số N chẵn liên tiếp có tổng bằng 2010

SB:1004
SL:1006
3.16
3.16 Tìm hai số N liên tiếp có tổng bằng 2009

SB:1004
SL:1005
No_avatarf

thiếu đầy bài!

No_avatar

hay quá!

 
Gửi ý kiến