Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Volimpic - Vong 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vò T Thanh B×Nh
  Ngày gửi: 15h:18' 03-12-2010
  Dung lượng: 187.0 KB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  Phạm Thị Lợi
  Bµi3:
  3.1 Sè t­ nhiªn lín nhÊt cã 3 ch÷ sè mµ tæng c¸c ch÷ sè = 10 lµ sè nµo?
  910
  3.2 Số tư nhiên bé nhất có tổng các chữ số = 15 là số nào?
  69
  3.3 Số tư nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số = 15 là số nào?
  960
  3.4Số tư nhiên bé nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số = 20 là số nào?

  389
  3.5 Trung bình công của hai số bằng 185, biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị.Tìm hai số đó?
  SB: 173
  SL:197
  3.6 Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng là 764?
  SB: 381
  SL:383
  3.7 Tìm 2 số lẻ liên tiếp biết tổng của
  chúng bằng 1444
  SL: 723
  SB:721
  3.8 Tìm một phân số, biết rằng hiệu giữa mẫu số và tử số của P/s đó bằng 86 và biết P/s đó có giá trị bằng 3/5
  Giải
  Tử số là: 86 : ( 5 - 3) x 3 = 129
  Mẫu số là: 129 + 86 = 215
  P/S đó là 129/215
  3.9 Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng = 419
  SB: 209 SL: 210
  3.10 Tìm hai ps biết tổng của chúng bằng 5/6 và hiệu của chúng bằng 1/6
  Giải
  P/S bé là : (5/6 - 1/6) : 2 = 1/3
  Ps lớn là : 1/3 + 1/6 = 1/2
  3.11 Tìm hai số N chẵn liên tiếp có tổng bằng 388
  Gi¶i
  Hai sè ch½n liªn tiÕp h¬n kÐm nhau 2 ®¬n vÞ. VËy hiÖu lµ 2
  Ta cã: Sè bÐ lµ: (38 – 2) : 2 = 168
  Sè lín lµ: 338 – 168 = 170
  3.12 Tìm hai số N lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008
  SB:1003
  SL:1005
  3.13 Tìm một phân số, biết rằng tổng giữa mẫu số và tử số của P/s đó bằng 198 và biết P/s đó có giá trị bằng 4/5

  88/110
  3.14 Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm , chièu dài hơn chiều rộng 8cm.Tính số đo mỗi cạnh?
  CR: 26cm CD: 34cm
  3.15 Tìm hai số N chẵn liên tiếp có tổng bằng 2010

  SB:1004
  SL:1006
  3.16
  3.16 Tìm hai số N liên tiếp có tổng bằng 2009

  SB:1004
  SL:1005

  No_avatarf

  thiếu đầy bài!

  No_avatar

  hay quá!

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng