Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hà
  Ngày gửi: 21h:50' 11-01-2009
  Dung lượng: 830.0 KB
  Số lượt tải: 1106
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO CLASS 10A6
  Let’s continue…

  UNIT 13:
  FILMS AND CINEMA
  PART C
  LISTENING
  Thursday, March 8th, 2007
  Thursday, March 8th, 2007
  UNIT 13: FILMS AND CINEMA
  PART C: LISTENING

  Eg. P1: How often do you watch TV?
  P2: Often
  Jack and Rose
  Thursday, March 8th, 2007
  UNIT 13: FILMS AND CINEMA
  PART C: LISTENING

  1. What is the name of the film?
  2. Who are the main characters?
  Titanic
  3. What is the name of the song in the film?
  My heart will go on
  What are Lan and Huong planning to do together?
  A. To listen to the song of the film.
  B. To take roles of the main characters of the film.
  C. To watch the film Titanic on TV.
  D. To go to see the film Titanic.
  Thursday, March 8th, 2007
  UNIT 13: FILMS AND CINEMA
  PART C: LISTENING

  Thursday, March 8th, 2007
  UNIT 13: FILMS AND CINEMA
  PART C: LISTENING

  LISTEN AND REPEAT
  Titanic
  cinema
  instead
  suppose
  guess
  picnic
  TASK 1: What are Lan and Huong
  planning to do together?
  A. To listen to the song of the film.
  B. To take roles of the main characters of the film
  C. To watch the film Titanic on TV.
  D. To go to see the film Titanic.
  Thursday, March 8th, 2007
  UNIT 13: FILMS AND CINEMA
  PART C: LISTENING

  Period: 80 Thursday, March 8th, 2007
  UNIT 13: FILMS AND CINEMA
  PART C: LISTENING

  TASK 2:
  See a play
  Visit grandparents
  Work (Busy)
  Study Chinese
  Go on a picnic
  Thursday, March 8th, 2007
  UNIT 13: FILMS AND CINEMA
  PART C: LISTENING

  TASK 3:
  On what day can they meet?
  On Tuesday.
  1
  2
  3
  6
  9
  8
  7
  4
  5
  GAME: NOUGHTS AND CROSSES
  Thursday, March 8th, 2007
  UNIT 13: FILMS AND CINEMA
  PART C: LISTENING

  HOMEWORK:
  - Write your plan next week.
  - Prepare Part D: WRITING.
  Thanks For Your Listening My Lesson!
  Lan’s plan on Monday
  Huong’s plan on Wednesday.
  Lan’s plan on Thursday.
  Huong’s plan on Tuesday
  Your plan tonight.
  Huong’s plan on Friday.
  Huong’s plan on Sunday.
  Lan’s plan on Saturday.
  Lan’s plan on Tuesday.
  Thursday, March 7th, 2007
  Great!!!!!!!!!
  You are right!
  Oh! Sorry.
  How about another choice!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓