Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoàng Thị Hồng Thủy TH Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
Người gửi: Đinh Bá Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:32' 12-01-2009
Dung lượng: 175.5 KB
Số lượt tải: 342
Số lượt thích: 0 ngườiHoàng Thị Hồng Thủy
Giáo viên Trường Tiểu học Lý Trạch

Toán
Câu hỏi:
1) Em hãy đếm từ 201 đến 210
2) Đếm thêm 1 từ 461 đến 473
3) Đếm theo thứ tự từ 991 đến 1000
4) Số 991 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2008


357
gồm 3 trăm 5 chục 7 đơn vị
357=
300
50
7
820
gồm 8 trăm 2 chục 0 đơn vị
820 =
703
gồm 7 trăm 0 chục 3 đơn vị
703 =
800+20+0
700+3
800+20
+
+
Lưu ý:
Khi viết số thành tổng đối với những số ở hàng chục hoặc hàng đơn vị là 0 thì không viết nó vào trong tổng
Thứ 2, ngày 31 tháng 3 năm 2008
Toán
Tiết 144: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
364=300+60+4
3 trăm 6 chục 4 đơn vị
5 trăm 1 chục 9 đơn vị
519=500+10+9
9 trăm 2 chục 1 đơn vị
921=900+20+1
7 trăm 5 chục 3 đơn vị
753=700+50+3
4 trăm 6 chục 8 đơn vị
468=400+60+8
Bài 1:
Viết (theo mẫu)
Toán
Tiết 144: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Luyện tập:
178
532
914
207
520
603
200+7
500+20
500+30+2
600+3
100+70+8
900+10+4
Bài 2:
Nối (theo mẫu)
Toán
Tiết 144: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
458 = 400 + 50 + 8
391=.......................
273=......................
916=.......................
502=......................
760=......................
391= 300 + 90 +1
273= 200 + 70 +3
916= 900+ 10+ 6
502= 500+ 2
760= 700+ 60
Bài 3:
Viết (theo mẫu)
Toán
Tiết 144: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Số 853 gồm 8 trăm 5 chục và 3 đơn vị
Số 951 gồm ....trăm....chục và....đơn vị
Số 728 gồm ...........................................
Số 217 gồm ...........................................

Bài 4:
Viết (theo mẫu)
Số 951 gồm 9 trăm 5 chục và 1 đơn vị
Số 728 gồm 7 trăm 2 chục và 8 đơn vị
Số 217 gồm 2 trăm 1 chục và 7 đơn vị

Toán
Tiết 144: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Bài 4:
Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền (theo hình vẽ)
Toán
Tiết 144: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Giờ học đến đây kết thúc
Cảm ơn Ban giám khảo và các em