Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 19. Sông nước Cà Mau

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Hoàng Sơn
  Ngày gửi: 19h:41' 14-01-2011
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 1565
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS DUNG TI?N
  NGỮ VĂN 6
  Giáo viên :Hoang Thi Viet Ha
  1.Ổn định lớp:
  Kiểm tra sĩ số, tác phong.

  Câu 1: Bài học đường đời đầu tiên làsáng tác
  của nhà văn nào?
  Tạ Duy Anh.
  Đoàn Giỏi.
  Tô Hoài
  Nam Cao

  Buồn rầu và sợ hãi.
  Thương bạn và ăn năn h?i hận
  Than thở và buồn phiền
  Nghĩ ngợi và xúc động
  Câu 2:Trước cái chết thương tâm của Dế Choắc .
  Dế Mèn đã có thái độ như thế nào
  Câu 1: Bài học đường đời đầu tiên làsáng tác
  của nhà văn nào?
  Tạ Duy Anh.
  Nam Cao
  Tô Hoài
  Đoàn Giỏi.
  Câu 2:Trước cái chết thương tâm của Dế Choắc. Dế Mèn đã có thái độ như thế nào?
  Thương bạn và ăn năn h?i hận.
  Buồn rầu và sợ hãi.
  Than thở và buồn phiền.
  Sai rồi!
  Đúng rồi!
  Sai rồi!
  Nghĩ ngợi và xúc động.
  Sai rồi!
  Giới thiệu bài: Sông nước Cà Mau
  là đoạn trích từ chương XVIII trong
  truyện Đất rừng phương Nam của nhà
  văn Đoàn Giỏi .
  Qua câu chuyện lưu lạc
  của một thiếu niên vào rừng U Minh
  trong thời kỳ kháng chiến chống
  thực dân Pháp, tác giả đã đưa người đọc
  đến với cảnh thiên nhiên hoang dã mà
  rất phong phú, độc đáo của cuộc sống
  của con người cùng với hình ảnh cuộc
  kháng chiến ở vùng đất cực nam của
  Tổ quốc .
  ĐOÀN GIỎI
  SÔNG NƯỚC CÀ MAU
  I. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH
  1. Tác giả:
  Đoàn Giỏi ( 1925 - 1989)
  Quê ở tỉnh Tiền Giang, Viết văn từ thời kỳ
  Kháng chiến chống thực dân Pháp.
  Quê của ông ở đâu?
  Ông viết văn trong thời kỳ nào?
  Ai là tác giả ?
  Ôn g sinh vào năm nào?
  I. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH
  1. Tác giả:
  SGK / 56, 57
  2. Tác phẩm:
  Bài "Sông nước Cà Mau" được trích từ
  truyện nào? Chương mấy?
  -Bài văn "Sông nước Cà Mau" trích từ
  chương XVIII truyện "Đất rừng phương Nam"
  của Đoàn Giỏi.
  II. D?C HI?U VĂN BẢN
  - Đọc văn bản
  Cảm nhận chung của em
  về baøi vaên như thế nào ?
  Từ mạch cảm xúc trong bài, em
  hãy chia bố cục của bài vaên ?
  - Bố cục: 4 phần
  Đoạn 1
  BỐ CỤC
  Ấn tượng ban đầu về
  thiên nhiên Cà Mau
  Đoạn 2
  Tên gọi các kênh rạch
  Đoạn 3
  Miêu tả dòng sông
  Năm Căn

  Chôï CaØ Mau
  Đoạn 4
  1.Ấn tượng ban đầu về thiên nhiên Cà Mau.
  - Sông ngòi, kênh rạch bủa giăng như mạng nhện .
  Trước mắt là cả một màu xanh .

  1.Ấn tượng ban đầu về thiên nhiên Cà Mau.
  - Sông ngòi, kênh rạch bủa giăng như mạng nhện .
  Trước mắt là cả một màu xanh .
  - Là một vùng không gian rộng lớn .
  --> Tác giả cảm nhận qua thị giác , thính giác đặc biệt là cảm giác về màu xanh .
  2-Tên gọi các kênh rạch:
  Haõy tìm nhöõng danh töø rieâng trong ñoaïn vaên?
  2-Tên gọi những địa danh:
  -Rạch Mái Giầm ,
  -Kênh Bọ Mắt ,
  -Kênh Ba Khía,...
  Ở vùng Cà Mau người ta goi tên đất,
  tên sông theo cách nào?
  Theo những danh từ mĩ lệ
  Theo cách của cha ông để lại
  Theo đặc điểm riêng biệt của con kênh, con sông.
  Theo thói quen trong đời sống
  2-Tên gọi những địa danh:
  -Rạch Mái Giầm
  -Kênh Bọ Mắt
  -Kênh Ba Khía .
  ?Dựa theo đặc điểm riêng biệt của
  con kênh, con sông mà gọi thành tên.
  3. Tả cảnh dòng sông Năm Căn.

  CÂU HỎI THẢO LUẬN
  1. Tìm những chi tiết nói về sự rộng lớn
  của dòng sông và rừng đước.
  2. Trong câu "Thuyền chúng tôi cheò
  thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa
  Lớn, xuôi về Năm Căn"có những động từ nào
  chỉ cùng một hoạt động chèo thuyền? Em có thể
  thay đổi các động từ trên và rút ra nhận xét.
  3. Tìm trong đoạn văn những từ ngữ miêu tả
  màu sắc của rừng đước và nhận xét về cách
  miêu tả rừng đước của tác giả.

  3. Cảnh dòng sông Năm Căn
  Những chi tiết nói về sự r?ng lớn
  Dòng sông:Con sông rộng hơn ngàn thước, nước đổ ầm ầm như thác, cá bơi
  hàng đàn,
  3. Tả cảnh dòng sông Năm Căn.
  Những động từ: thoát qua, đổ ra, xuôi về.
  Diễn tả quá trình xuôi theo dòng chảy của con thuyền.


  Dùng ba mức độ sắc thái để miêu tả rừng đước.  - Những chi tiết nói về sự r?ng lớn
  Dòng sông:Con sông rộng hơn ngàn thước, nước đổ ầm ầm như thác, cá bơi hàng đàn,
  Rừng đước: Dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.
  4.Chợ Năm Căn .
  - Chợ chủ yếu họp ngay trên sông nước .
  - Hàng hóa trao đổi mua bán rất đa dạng .
  - Nơi tập trung của các sắc tộc anh em cùng chung sống .
  III. GHI NHỚ
  Caûnh soâng nöôùc Caø Mau coù veû ñeïp roäng lôùn, huøng vó, ñaày söùc soáng hoang daõ. Chôï Caø Mau laø hình aûnh cuoäc soáng taáp naäp, truø phuù ñoäc ñaùo ôû vuøng ñaát taän cuøng phía Nam Toå quoác.
  Böùc tranh thieân nhieân vaø cuoäc soáng ôû vuøng Caø Mau hieän leân vöøa cuï theå, vöøa bao quaùt thoâng qua söï caûm nhaân tröïc tieáp vaø voán hieåu bieát phong phuù
  cuûa taùc giaû
  III. GHI NHỚ
  SGK / 23
  Cảm nh?n của em về vùng
  sông nước Cà Mau?
  Chợ Cà Mau có những
  gì đặc biệt ?
  Bức tranh thiên nhiên và cuộc
  sống ở vùng Cà Mau hiện lên
  như thế nào?
  SGK /23
  1.Viết đoạn văn
  Sông nước Cà Mau rộng lớn hùng vĩ, đầy sức sống . Đó là niềm tự hào của chúng ta về vùng
  sông nước tận cùng phía nam Tổ Quốc.
  Câu 2
  Kể tên những con sông ở quê hương hoặc địa phương mà em đang ở. Giới thi?u về con sông ấy.
  TÊN CON SÔNG NÀO LÀ CỦA H?U GIANG
  SÔNG CÁI RĂNG
  SÔNG CẢ (SÔNG LAM)
  SÔNG NGÃ BẢY
  SÔNG THU BỒN
  Văn bản "Sông nước Cà Mau" thu?c phuong th?c biểu đạt nào?
  Miêu tả
  Tự sự
  Biểu cảm
  Sai rồi!
  Đúng rồi!
  Sai rồi!
  Ở vùng Cà Mau người ta g?i tên người,
  tên sông theo cách nào?
  Theo những danh từ mĩ lệ
  Theo cách của cha ông để lại
  Theo đặc điểm riêng biệt của con kênh, con sông.
  Theo thói quen trong đời sống
  KÍNH CHÚC
  QUÝ THẦY CÔ
  NHIỀU S?C KHỎE
   
  Gửi ý kiến