Nước Đại Việt thời Lê sơ


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Nga
Ngày gửi: 22h:26' 23-01-2011
Dung lượng: 80.3 KB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
Tiết 40 BÀI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ( 1428 – 1527 )
NS:21/01
NG:24/01
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Bộ máy chính quyền thời Lê sơ, chính sách đối với quânn đội thời Lê, những điểm chính của bộ luật Hồng Đức.
- So sánh với thời Trần để chứng minh dưới thời Lê sơ nhà nước tập quyền tương đối hoàn chỉnh, quân đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỷ cương trật tự xã hội.
2. Tư tưởng: Giáo dục HS niềm tự hào về thời kỳ thịnh trị của đất nước , có ý thức bảo vệ Tổ quốc
3. Kỹ năng: phát triển khả năng đánh giá tình hình phát triển về chính trị, quân sự, pháp luật ở một thời kỳ lịch sử.
II/ Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ; Bản đồ Đại Việt thể kỷ XV
III/ Hoạt động dạy – học:
1/ Kiếm tra bài cũ.
Qua lược đồ hãy tường thuật diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang. Ý nghĩa của trận thắng này?
Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
2/ Giới thiệu bài mới:
Sau khi đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi đất nước, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế bắt tay vào việc tổ chức lại bộ máy chính quyền xây dựng quân đội luật pháp luật nhằm ổn định tình hình xã hội, phát triển kinh tế.
3. Dạy – học bài mới:

Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung.

Hoạt động 1:
? Bộ máy chính quyền trung ương thời Lê sơ được tổ chức ntn?

? Bộ máy chính quyền ở địa phương được tổ chức ntn?

Cho HS quan sát lược đồ 13 đạo thừa tuyên đọc tên và học thuộc tên 13 đạo trên lược đồ.
Bộ Lại: trông coi việc tuyển bổ, thăng thưởng và thăng quan tước.
-Bộ Hộ: trông coi việc ruộng đất, hộ khẩu, tô thuế, lương, bổng của quan, binh.
-Bộ Lễ: trông coi việc đặt và tiến hành các nghi lễ, học hành thi cử,cắt giữ người coi đình, chùa.
-Bộ Binh: trông coi việc binh chính, đặt quan trấn thủ các nơi hiểm yếu.
-Bộ Hình: trông coi việc thi hành luật, lệnh, xét lại các việc tù đày, kiện cáo.
-Bộ Công: trông coi việc xây dựng, sửa chữa cầu đường, cung điện.

? Đọc thứ tự 13 đạo trên lược đồ, hiện nay tương ứng là các tỉnh thành nào.

? Nhìn vào lược đồ, em thấy nước Đại Việt thời Lê sơ có gì khác thời Trần?

?Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ so với thời Lý, Trần.

Hoạt động 2.
? Nhà Lê tổ chức quân đội ntn?

Yêu cầu HS liên hệ với thời Lý để so sánh

? Tại sao nói trong hoàn cảnh lúc đó chế độ ngụ binh ư nông là tối ưu?

?Đọc đoạn in nghiêng Sgk và nêu nhận xét của mình về chủ trương của nhà nước đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích đó.

Gv liên hệ thực tế hiện nay, giáo dục HS ý thực gìn giữ và bảo vệ tổ quốc trước các thế lực thù địch.
Hoạt động 3.
HS liên hệ thời Lý – Trần, cho biết vì sao thời Lê sơ nhà nước quan tâm đến luật pháp?

GV lưu ý HS Luật Hồng Đức là bộ luật lớn nhất và có giá trị lớn nhất thời phong kiến ở nước ta.

? Nội dung chính của bộ luật? Sự tiến bộ của bộ luật so với trước?


Quan sát bảng phụ kết hợp Sgk lên bảng điền vào

Mỗi công việc cụ thể của mỗi ti phụ trách công việc gì
Liên hệ thực tế hiện nay ở địa phương
Quan sát lược đồ và đọc tên 13 đạo thứ tự trên lược đồ.

->->Lãnh thổ mở rộng hơn.
Vừa kết hợp sản xuất vừa chiến đấu

Quyết tâm bảo vệ biên cương, đề cao trách nhiệm gìn giữ đất nước của mổi người dân, trừng trị thích đáng kẻ bán nước…

->Giữ gìn kỷ cương xã hội, để triều đình quản lý chặt chẽ hơn.->Quyền lợi, địa vị của người phụ nữ được tôn trọng, bảo vệ chủ quyền quốc gia,..
I/Tình hình chính trị,