Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương II. §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Quốc Khánh
  Ngày gửi: 21h:25' 28-01-2011
  Dung lượng: 206.0 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH
  Kiểm tra bài cũ
  1).Nêu qui tắc nhân hai số nguyên khác dấu?
  2).Thực hiện phép tính 3.(-4) = ?
  2.(-4) = ?
  1.(-4) = ?
  0.(-4) = ?

  1. Qui tắc: “ Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “ –” đằng trước kết quả”.
  2. Ta có: 3.(-4) = -(I3I.I-4I)= -3.4 = -12
  2.(-4) = -(2.4)= - 8
  1.(-4) = -(1.4)= -4
  0.(-4) = 0

  Trả lời:
  ? Tích của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên gì?
  => Là một số nguyên âm.
  Tiết 62:
  NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  Nhân hai số nguyên dương
  ?1(sgk):
  TÝnh: a. 12.3 = ? b. 5.120 = ?

  Giải: TÝnh: a. 12.3 = 36 b. 5.120 = 600

  TÝch cña hai sè nguyªn d­¬ng lµ mét sè nguyªn ?
  KL1: Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  ?2.(sgk)
  Hãy quan sát kết quả bốn tích đầu và dự đoán kết quả hai tích cuối?
  3.(-4) = -12

  2.(-4) = -8

  1.(-4) = -4

  0.(-4) = 0

  (-1).(-4) = ?

  (-2).(-4) = ?

  Tăng 4
  Tăng 4
  Tăng 4
  2. Nhân hai số nguyên âm:
  (-1).(-4)= 4
  (-2).(-4)= 8
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  (-1).(- 4) = 4
  (-2).(- 4) = 8

  (-1).(- 4) = 4
  (-2).(- 4) = 8

  ?2.(sgk): SO SNH
  Ta có:
  ?Nêu qui tắc nhân 2 số ngyên âm.
  Quy tắc:
  Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  Ví dụ: Tính: (-4).(-25)
  Giải: (-4).(-25) = 100
  ? Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên gỡ?
  2. Nhân hai số nguyên âm:
  KL2: Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  ?3(SGK): Tính: a) 5.17; b) (-15).(- 6)
  Giải:
  a) 5.17 = 85 ; b) (-15).(-6) = 15.6 = 80
  2. Nhân hai số nguyên âm: Qui tắc(sgk/90)
  =>So sánh:
  1. NÕu a, b cïng dÊu th× a.b ? | a|.| b|
  2. NÕu a, b kh¸c dÊu th× : a.b ? -(| a|.| b|)

  1. Nếu a, b cùng dấu thì a.b = | a|.| b|
  2. Nếu a, b khác dấu thì : a.b = -(| a|.| b|)
  3. K?t lu?n:

  1. a.0 = 0.a = 0
  2. Nếu a, b cùng dấu thì a.b = | a|.| b|
  3. Nếu a, b khác dấu thì : a.b = -(| a|.| b|)
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

  1. Nếu a, b cùng dấu thì a.b = | a|.| b|
  2. Nếu a, b khác dấu thì : a.b = -(| a|.| b|)
  So sánh:
  1. NÕu a, b cïng dÊu th× a.b ? | a|.| b|
  2. NÕu a, b kh¸c dÊu th× : a.b ? -(| a|.| b|)
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  (+).(+) => ?
  (-).(-) => ?
  (+).(-) => ?
  (-).(+) => ?
  -
  +
  +
  -
  Chú ý:
  a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b=0
  Khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi.
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  (a).(b) = (a.b)
  1. (+).(?) => (+)
  2. (+).(?) => (-)

  ( - )
  ( + )
  ?4(sgk):
  Cho a là một số nguyên dương. Hỏi b là số nguyên dương hay số nguyên âm nếu:
  1.Tích a.b là một số nguyên dương?
  2. Tích a.b là một số nguyên âm?
  Đáp án ?4:
  a) Do a > 0 và a.b > 0 nên b> 0 hay b là số nguyên dương.
  b) Do a > 0 và a.b < 0 nên b < 0 hay b là số nguyên âm.
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  Bài tập 78 (SGK tr91): Tính:
  a). (+3) . (+9) = ?

  b). (-3) . 7 = ?

  c). 13 . (-5) = ?

  d). (-150) . (-4) = ?

  e). (+7) . (-5) = ?
  27
  - 21
  - 65
  600
  - 35
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  Hướng dẫn v? nh:
  - Học thuộc qui tắc nhân hai số nguyên âm.
  - Ghi nhớ phần “chú ý”.
  Làm các BT: 79,80,81,82/sgk.
  Tiết sau luyện tập.
  Kính chào quí thầy cô và
  các em.
   
  Gửi ý kiến