Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương II. §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Quốc Khánh
  Ngày gửi: 21h:25' 28-01-2011
  Dung lượng: 206.0 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH
  Kiểm tra bài cũ
  1).Nêu qui tắc nhân hai số nguyên khác dấu?
  2).Thực hiện phép tính 3.(-4) = ?
  2.(-4) = ?
  1.(-4) = ?
  0.(-4) = ?

  1. Qui tắc: “ Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “ –” đằng trước kết quả”.
  2. Ta có: 3.(-4) = -(I3I.I-4I)= -3.4 = -12
  2.(-4) = -(2.4)= - 8
  1.(-4) = -(1.4)= -4
  0.(-4) = 0

  Trả lời:
  ? Tích của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên gì?
  => Là một số nguyên âm.
  Tiết 62:
  NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  Nhân hai số nguyên dương
  ?1(sgk):
  TÝnh: a. 12.3 = ? b. 5.120 = ?

  Giải: TÝnh: a. 12.3 = 36 b. 5.120 = 600

  TÝch cña hai sè nguyªn d­¬ng lµ mét sè nguyªn ?
  KL1: Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  ?2.(sgk)
  Hãy quan sát kết quả bốn tích đầu và dự đoán kết quả hai tích cuối?
  3.(-4) = -12

  2.(-4) = -8

  1.(-4) = -4

  0.(-4) = 0

  (-1).(-4) = ?

  (-2).(-4) = ?

  Tăng 4
  Tăng 4
  Tăng 4
  2. Nhân hai số nguyên âm:
  (-1).(-4)= 4
  (-2).(-4)= 8
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  (-1).(- 4) = 4
  (-2).(- 4) = 8

  (-1).(- 4) = 4
  (-2).(- 4) = 8

  ?2.(sgk): SO SNH
  Ta có:
  ?Nêu qui tắc nhân 2 số ngyên âm.
  Quy tắc:
  Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  Ví dụ: Tính: (-4).(-25)
  Giải: (-4).(-25) = 100
  ? Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên gỡ?
  2. Nhân hai số nguyên âm:
  KL2: Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  ?3(SGK): Tính: a) 5.17; b) (-15).(- 6)
  Giải:
  a) 5.17 = 85 ; b) (-15).(-6) = 15.6 = 80
  2. Nhân hai số nguyên âm: Qui tắc(sgk/90)
  =>So sánh:
  1. NÕu a, b cïng dÊu th× a.b ? | a|.| b|
  2. NÕu a, b kh¸c dÊu th× : a.b ? -(| a|.| b|)

  1. Nếu a, b cùng dấu thì a.b = | a|.| b|
  2. Nếu a, b khác dấu thì : a.b = -(| a|.| b|)
  3. K?t lu?n:

  1. a.0 = 0.a = 0
  2. Nếu a, b cùng dấu thì a.b = | a|.| b|
  3. Nếu a, b khác dấu thì : a.b = -(| a|.| b|)
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

  1. Nếu a, b cùng dấu thì a.b = | a|.| b|
  2. Nếu a, b khác dấu thì : a.b = -(| a|.| b|)
  So sánh:
  1. NÕu a, b cïng dÊu th× a.b ? | a|.| b|
  2. NÕu a, b kh¸c dÊu th× : a.b ? -(| a|.| b|)
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  (+).(+) => ?
  (-).(-) => ?
  (+).(-) => ?
  (-).(+) => ?
  -
  +
  +
  -
  Chú ý:
  a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b=0
  Khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi.
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  (a).(b) = (a.b)
  1. (+).(?) => (+)
  2. (+).(?) => (-)

  ( - )
  ( + )
  ?4(sgk):
  Cho a là một số nguyên dương. Hỏi b là số nguyên dương hay số nguyên âm nếu:
  1.Tích a.b là một số nguyên dương?
  2. Tích a.b là một số nguyên âm?
  Đáp án ?4:
  a) Do a > 0 và a.b > 0 nên b> 0 hay b là số nguyên dương.
  b) Do a > 0 và a.b < 0 nên b < 0 hay b là số nguyên âm.
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  Bài tập 78 (SGK tr91): Tính:
  a). (+3) . (+9) = ?

  b). (-3) . 7 = ?

  c). 13 . (-5) = ?

  d). (-150) . (-4) = ?

  e). (+7) . (-5) = ?
  27
  - 21
  - 65
  600
  - 35
  Tiết 62: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
  Hướng dẫn v? nh:
  - Học thuộc qui tắc nhân hai số nguyên âm.
  - Ghi nhớ phần “chú ý”.
  Làm các BT: 79,80,81,82/sgk.
  Tiết sau luyện tập.
  Kính chào quí thầy cô và
  các em.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng