Bài 32 Lực Lo-ren-xơ


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Cường
Ngày gửi: 09h:23' 27-09-2012
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 750
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
Kiểm tra bài cũ :
Câu 1: Thế nào là tia catôt?
Câu 2: Tính chất của tia catôt?
Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường thì có chịu tác dụng lực hay không? Cách xác định nó như thế nào?
Bài 32 :
LÖÏC LO-REN-XƠ
NỘI DUNG BÀI HỌC
Thí nghiệm
Lực Lo-ren-xơ
Ứng dụng của lực Lo-ren-xơ
1. Thí nghiệm
Bài 32. Lực Lo-ren-xơ
Sơ đồ thiết bị thí nghiệm
1
1
2
3
4
1. Vòng dây Hem-hôn
2. Bình thuỷ tinh trong có chứa khí trơ
3. Sợi dây đốt
4. Vòng tròn sáng xuất hiện khi có dòng điện chạy qua vòng dây Hem-hôn
1. Thí nghiệm

2. Lực Lo-ren-xơ
Định nghĩa:
Lực mà từ trường tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động trong nó gọi là lực Lo-ren-xơ
Bài 32. Lực Lo-ren-xơ
B
A
B
B
FAB
I
1. Thí nghiệm

2. Lực Lo-ren-xơ
Bài 32. Lực Lo-ren-xơ
a) Phương:
b) Chiều :
Dùng quy tắc bàn tay trái
q
v
B
c) Độ lớn:
f ( N ) : độ lớn của lực Lorentz
I q I ( C ) : độ lớn điện tích của hạt
v ( m/s) : vận tốc của hạt
B ( T ) : cảm ứng từ
Với
Trường hợp đặc biệt :
Video về lực Lo-ren-xơ
Giải thích hiện tượng cực quang
1. Thí nghiệm

2. Lực Lo-ren-xơ

3. Ứng dụng của lực
Lo-ren-xơ
Bài 32. Lực Lo-ren-xơ
Ứng dụng : sự lái tia điện tử trong ống phóng điện tử bằng từ trường ( trong vô tuyến truyền hình ), …
3/ Ứng dụng của lực Lo-ren-xơ


Ống phóng điện tử
Câu 1: : Lực Lorenxơ là:
A. lực từ do dòng điện này tác dụng lên dòng điện kia.
B. lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên trong từ trường.
C. lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.
D. lực từ tác dụng lên dòng điện.
Câu 2: Chiều của lực Lorenxơ được xác định bằng:
A. Qui tắc bàn tay phải.
B. Qui tắc cái đinh ốc.
C. Qui tắc vặn nút chai.
D. Qui tắc bàn tay trái.
Bài tập vận dụng
Một electron bay vào trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T với vận tốc ban đầu vo = 106 m/s, theo phương vuông góc với đường sức từ. Tính độ lớn của lực Lo-ren-xơ. Biết qe = - 1,6.10-19 C.
Tóm tắt :
B = 0,5 T
vo = 106 m/s
qe = - 1,6.10-19 C
= ?
Độ lớn của lực Lorentz
f
Lực Lorentz
2. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện q chuyển động với vận tốc v trong từ trường B có :
điểm đặt : tại hạt mang điện q.
phương :
chiều : dùng quy tắc bàn tay trái.
độ lớn :
Với : , v ( m/s ) , B ( T ) , q ( C ) , F ( N )
1. Lực Lo-ren-xơ là lực mà từ trường tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động trong nó.
* Đặc biệt :
3. Ứng dụng của lực Lo-ren-xơ : sự lái tia điện tử trong ống phóng điện tử bằng điện trường ( trong vô tuyến truyền hình ), …
S
V
Đo hiệu điện thế
Đặt vào từ trường
Không lệch!
Kim bị lệch
+ + + + + + + + + + + + + + + + +
- - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
Đóng công tắc


14
9
TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ
14
5
8
16
7
5
10
8
X