Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 14-speaking lop 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Việt Tùng
  Ngày gửi: 19h:33' 16-03-2011
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 852
  Số lượt thích: 0 người
  9/9/2005
  Teacher: Bùi Việt Tùng

  OUR CLASS 10 A11
  WARMLY WELCOME TO
  Look at the Clip and tell what event it is.
  UNIT 14: THE WORLD CUP
  Period 84: Speaking
  WEDNESDAY, MARCH 16TH 2011
  Task 1: Look at the pictures and match the team with its information?
  England
  Italy
  France
  Germany
  C. They won only ONE cup in 1966 when they were the host nation
  A. They won only ONE cup in 1998 after defeating Brazil in the final.
  B. They won 3 trophies in 1954, 1974 and 1990
  D. They were the champions 4 times in 1934, 1938, 1982 and 2006
  England
  Italy
  France
  Germany
  1-C
  2- A
  3-D
  4-B
  VOCABULARY
  champion (n): [`t∫æmpjən]
  score (n): [skɔ:]
  defeat (v): [di`fi:t]
  final match (n): [`fainl mæt∫]  champion (n): [`t∫æmpjən]
  : nhà vô địch
  score (n): [skɔ:]:
  Tỉ số
  3-0: Three-Nil
  defeat (v): [di`fi:t]:
  Italy 2-0 Germany
  Italy defeated Germany in the world Cup 2006
  đánh bại  final match (n): [`fainl mæt∫]: the last match at the World Cup to find the champion.
  trận chung kết
  Uruguay /`juərəgwai/
  Italy /`itəl i/
  France /`frɑ:ns/
  Brazil /brə`zil/
  Switzerland /`switzələnd/
  Sweden /`swi:dn/
  Chile /`t∫ili/

  England /``iηglənd/
  Mexico /``meksikəu/
  Hungary /`hʌηgəri/
  Argentina /`ɑ: dʒən`ti:nə/
  Spain /spein/
  The USA
  South Korea & Japan /kɔ`riə/-/ dʒə`pæn/
  Germany /`dʒə:məni/
  South Africa /`sauθ`æfrikə/
  Czechoslovakia /t∫ekəuslə`vækiə/
  Netherlands / `neiđələndz/  Example:
  A: Where was the first World Cup held?
  B: It was held in Uruguay.
  A: Which teams played in the final match?
  B: Uruguay and Argentina.
  A: Which team became the champion?
  B: Uruguay.
  A: What was the score of the match?
  B: 4 - 2
  Task2: Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions.
  * Brazil won the game 3 - 2 in a penalty shoot - out.
  **Italy won the game 5 - 3 in a penalty shoot - out.
  Task 3: Work in groups. Talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2.
  Example:
  The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2.
  * Brazil won the game 3 - 2 in a penalty shoot - out.
  **Italy won the game 5 - 3 in a penalty shoot - out.
  Learn all the new words by heart
  Write 5 world cup winners as task 3
  Prepare for the next lesson
  Thanks for your attention!
   
  Gửi ý kiến