Một số bài tập xướng âm


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đăng Phước (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:45' 07-02-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 329
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No1
làm quen nốt tròn, trắng
Làm quen NỐT ĐEN,LẶNGTRẮNG
BÀI ĐỌC THÊM 1
BÀI ĐỌC THÊM 2
LÀM QUEN NỐT ĐƠN
LÀM QUEN NỐT ĐEN CHẤM DÔI
LÀM QUEN NHỊP 3/4
NHỊP ¾ (tt)
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 9
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 10
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 11
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 12
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 13
LÀM QUEN DẤU NỐI
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 14:
LÀM QUEN TIẾT TẤU ĐẢO PHÁCH TRONG MỘT Ô NHỊP
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 15:
LẦM QUEN TIẾT TẤU MÓC KÉP
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 16:
LÀM QUEN TIẾT TẤU ĐẢO PHÁCH TRONG 2 Ô NHỊP
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 17
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 18:
LÀM QUEN DẠNG TRƯỜNG ĐỘ CHÙM BA MÓC ĐƠN
BTXA No 19:
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 20
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 21
LÀM QUEN KHÓA FA
BTXA No 22: KHÓA FA (tt)
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 23
LÀM QUEN NHỊP 2/8
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 24
LÀM QUEN NHỊP 6/8, GIỌNG Amoll HÒA THANH
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 25
MAZUKA – Dân ca Italia
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 26
ÔN TẬP KHÓA FA
BTXA No27: LÀM QUEN NHỊP 3/8:

BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 28
ÔN DẠNG TRƯỜNG ĐỘ MÓC GIẬT
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 29:
LÀM QUEN NHỊP 2/2
29
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 30:
ÔN NHỊP 4/4, DẤU NỐI
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 31
ÔN NHỊP ¾, TRƯỜNG ĐỘ MÓC GIẬT
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 32
ÔN NHỊP ¾ , GIỌNG Emoll hòa thanh
32
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 33
ÔN NHỊP 2/4, TRƯỜNG ĐỘ MÓC KÉP
BÀI TẬP XƯỚNG ÂM No 34
BTXA No 35:
ÔN DẠNG TRƯỜNG ĐỘ CHÙM BA
36
BTXA No 36: ÔN NHỊP 6/8 “ KHÁT VỌNG MÙA XUÂN” - MOZART
BTXA No 37: ÔN NHỊP 4/4
38
BTXA No 38: ÔN CHÙM BA ĐƠN