Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • C3. đặc trưng hình học của mc ngang moi.ppt

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Văn Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:15' 27-03-2011
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 146
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
  Mômen tĩnh của mặt cắt ngang đối với một trục
  Mômen quán tính của mặt cắt ngang
  Mômen quán tính của một số hình phẳng đơn giản
  Công thức chuyển trục song song của mômen quán tính
  Công thức xoay trục của mômen quán tính
  2
  Mômen tĩnh của mặt cắt ngang đối với một trục
  3
  Mômen tĩnh của mặt cắt ngang đối với một trục
  Sx, Sy mômen tĩnh của diện tích mặt cắt ngang đối với trục x, y có thứ nguyên Sx, Sy là (chiều dài)3
  Do x, y có thể âm hoặc dương nên Sx, Sy có thể âm hoặc dương.
  SX=0, Sy=0 thì trục x, y là trục trung tâm và đi qua trọng tâm mặt cắt. Ví dụ SX=0 thì trục x đi qua trọng tâm mặt cắt.
  Giao điểm của 2 trục trung tâm là trọng tâm của mặt cắt
  4
  Trọng tâm mặt cắt
  5
  Mômen quán tính của mặt cắt ngang
  Mômen quán tính của hình phẳng đối với một trục
  JX, Jy là mômen quán tính của mặt cắt ngang đối với trục x, y, có thứ nguyên là (chiều dài)4
  6
  Mômen quán tính của mặt cắt ngang
  Mômen quán tính độc cực (mômen quán tính đối với một điểm)
   là khoảng cách từ A(x,y) đến gốc tọa độ, với 2 = x2 +y2
  7
  Mômen quán tính của mặt cắt ngang
  Mômen quán tính ly tâm
  8
  Mômen quán tính của mặt cắt ngang
  Khi mômen quán tính ly tâm đối với hệ trục nào đó bằng không thì hệ trục đó được gọi là hệ trục quán tính chính. Nếu hệ trục quán tính chính qua trọng tâm mặt cắt thì được gọi là hệ trục quán tính trung tâm.
  Tại bất kỳ điểm nào trên mặt phẳng của mặt cắt ta cũng có thể xác định được một hệ trục quán tính chính.
  Nếu mặt cắt có một trục đối xứng thì bất kỳ trục nào vuông góc với trục đối xứng đó cũng lập với nó thành một hệ trục quán tính chính.
  9
  Mômen quán tính của một số hình phẳng đơn giản
  Mặt cắt hình chữ nhật
  10
  Mômen quán tính của một số hình phẳng đơn giản
  Mặt cắt hình tam giác
  11
  Mômen quán tính của một số hình phẳng đơn giản
  Mặt cắt hình tròn
  12
  Mômen quán tính của một số hình phẳng đơn giản
  Mặt cắt ngang hình vành khăn
  13
  Bán kính quán tính
  ix , iy: bán kính quán tính của
  mặt cắt ngang đối với trục x
  và trục y
  14
  Bán kính quán tính
  Mặt cắt hình chữ nhật:


  Mặt cắt hình tròn:


  Mặt cắt hình vành khăn:
  15
  Công thức chuyển trục song song của mômen quán tính
  Vấn đề: biết Jx, Jy, Jxy đối với hệ trục Oxy. Tìm JX, JY, JXY đối với hệ trục song song OXY
  16
  Công thức chuyển trục song song của mômen quán tính
  17
  Công thức chuyển trục song song của mômen quán tính
  Nếu x, y là hệ trục trung tâm, thì Sx = Sy = 0  Nếu xy là hệ trục quán tính chính trung tâm, thì Sx = Sy = 0 và Jxy = 0
  18
  Công thức xoay trục của
  mômen quán tính
  Vấn đề
  Có diện tích mặt cắt ngang F
  Giả sử biết: mômen quán tính của diện tích F (Jx, Jy, Jxy) đối với hệ trục Oxy.
  Tính mômen quán tính của diện tích F đối với hệ trục Ouv
  19
  Công thức xoay trục
  của mômen quán tính
  Gọi (u, v) là tọa độ của điểm A trong hệ tọa độ Ouv, ta có
  u = xcos + ysin
  v = -xsin + ycos (a)
  Mômen quán tính đối với hệ trục Ouv là
  20
  21
  Công thức xoay trục
  của mômen quán tính
  Vị trí hệ trục quán tính chính trung tâm được xác định từ điều kiện Juv=0 hay
  Trị số mômen quán tính đối với hệ trục quán tính chính
  22
  Ví dụ 4.1
  Xác định mômen quán tính chính trung tâm của mặt cắt
  23
  Ví dụ 4.1
  Xác định trọng tâm mặt cắt
  24
  Ví dụ 4.1
  Mômen quán tính chính trung tâm
  25
  Ví dụ 4.1
  Bán kính quán tính chính
  26
  Ví dụ 4.2
  Một thanh ghép gồm hai thanh
  Thép chữ  có số hiệu N0 20a
  Thép góc đều cạnh có số hiệu N08(80x80x6). Xác định các mômen quán tính chính và phương của hệ trục quán tính chính trung tâm của mặt cắt.
  27
  Ví dụ 4.2
  Đối với thép chữ  (số hiệu N0 20a)
  h = 20cm
  b1= 8cm
  z1 = 2,27cm
  F1 = 25cm2
  Jx1 = 1660cm4
  Jy1 = 137cm4
  28
  Ví dụ 4.2
  Đối với thép chữ góc đều cạnh (số hiệu N0 8 (80x80x6)
  b2= 8cm
  z2 = 2,19cm
  F2 = 9,38cm2
  Jx2 = Jy2 = 57cm4
  Jx0 = Jmax = 90,4cm4
  Jy0 = Jmin = 23,5cm4
  29
  Ví dụ 4.2
  Xác định trọng tâm mặt cắt:
  Lập hệ trục trung tâm XCY, gọi C1 và C2 là tọa độ trọng tâm của thép  và thép V:
  C1(-1,217; -2,13),
  C2(3,25; 5,68)
  30
  Ví dụ 4.2
  Mômen quán tính chính và phương của hệ trục quán tính chính trung tâm của mặt cắt.
  31
  Ví dụ 4.2
  32
  Ví dụ 4.2
  Để tính được mômen quán tính ly tâm, trước tiên ta phải tính mômen ly tâm của thép góc đều cạnh đối với hệ trục O2x2y2.
  sin2=sin900=1
  Jx0y0=0
  33
  Ví dụ 4.2
  34
  Ví dụ 4.2
  35
  Ví dụ 4.2
  Phương của hệ trục quán tính chính trung tâm là:
  Giải ra ta được 1= -8036’, 2=81024’
  36
  Ví dụ 4.2
  Trị số mômen quán tính đối với hệ trục quán tính chính trung tâm
  37
  Ví dụ 4.3
  Xác định mômen quán tính chính trung tâm của mặt cắt
  38
  Vậy trọng tâm mặt cắt có tọa độ C(1,5a; 4a). Qua C lập hệ trục trung tâm XCY, khi đó C1, C2 đối với hệ trục XCY là
  Xác định trọng tâm mặt cắt
  Chọn hệ trục xOy, chia mặt cắt thành hai hình, trọng tâm mặt cắt được xác định từ công thức
  39
  Ví dụ 4.3

  Mômen quán tính chính

  40
  Ví dụ 4.3
  Phương của hệ trục quán tính chính trung tâm của mặt cắt.
  Giải ra ta được 1= -290, 2=610
  41
  Ví dụ 4.3
  Trị số mômen quán tính đối với hệ trục quán tính chính trung tâm là:

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng