Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 14. Freetime fun

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Minh Hiền
  Ngày gửi: 08h:58' 01-04-2011
  Dung lượng: 5.1 MB
  Số lượt tải: 190
  Số lượt thích: 0 người
  GOODMORNING
  GOODMORNIN
  GOODMORNIN
  UNIT 14: FREETIME FUN
  PERIOD 87: A3
  Thirty years ago
  Today
  TV in Viet Nam
  Thirty years ago in Viet Nam, very few people had TV sets. These owners were very popular. After dinner, their neighbors gathered both inside and outside their houses. Some watched through the windows.
  All evening, they sat and watched the black and white programs. The older people might sleep a little and the children might play with their friends, but no one went home until the TV programs finished.
  Times have changed. Today, many families have TV set. People sit in their own living rooms and watch TV. Life is more comfortable now, but many neighbors don’t spend much time together any more.
  I. New words.
  - a TV set (n)
  Cái TV (máy/ đài truyền hình)
  - TV owers (n)
  Tập trung, tụ tập
  Những người có TV
  - Gather (v)
  - Inside >< outside (prep)
  - Throught (prep) qua
  - Comfortable (adj) tiện nghi
  - sleep (v)
  - change (v)
  ngủ
  Thay đổi
  Thirty years ago in Viet Nam, a lot of people had TV sets.
  b. These TV owners were very popular.
  c. The neighbors gathered to watch color programs in the evenings.
  d. Now they don’t spend much time together.
  e. A few people have TV sets today.
  T
  F
  F
  T
  F
  Thirty years ago in Viet Nam, very few people had TV sets.
  c. The neighbors gathered to watch black and white programs in the evenings.
  e. Many people have TV sets today.
  * T/ F PREDICTIONS
  II. Grammar.
  Eg: The older people might sleep a little and the children might play with their friends.
  III. Practice.
  TV in Viet Nam
  Thirty years ago in Viet Nam, very few people had TV sets. These owners were very popular. After dinner, their neighbors gathered both inside and outside their houses. Some watched through the windows.
  All evening, they sat and watched the black and white programs. The older people might sleep a little and the children might play with their friends, but no one went home until the TV programs finished.
  Times have changed. Today, many families have TV set. People sit in their own living rooms and watch TV. Life is more comfortable now, but many neighbors don’t spend much time together any more.
  In 1960s, most (1) .............in Viet Nam did (2)......... have a (3)........set. The people with TVs were (4)…........ . In the (5)…..........., the neighbors would (6).............. around the TV. (7)............would stay until the TV programs finished. Viet Nam is different (8) ........... More families (9)............. a TV set and (10)........ is more comfortable. But neighbors don’t (11)............ each other as well as they did in the past.
  not
  TV
  popular
  evening
  gather
  They
  today
  have
  life
  know
  people
  Complete the summary.
  Thirty years ago/Viet Nam/few people/ have/TV sets.
  Work in groups
  Evening/they/sit/watch/black/white programs.
  Today/families/have/a TV set.
  People/sit/living rooms/ watch TV.
  I.Vocabulary:
  Game:
  6
  5
  1
  1
  4
  2
  3
  Thirty years ago/Viet Nam/few people/ have/TV sets.
  Thirty years ago in Viet Nam, very few people had TV sets.
  Evening/they/sit/watch/black/white programs.
  All evening, they sat and watched the black and white programs.
  Today/families/have/a TV set.
  Today, many families have a TV set.
  People/sit/living rooms/ watch TV.
  People sit in their own living rooms and watch TV.
  Times have changed. Today, many families have a TV set.
  Thirty years ago in Viet Nam, very few people had TV sets.
  All evening, they sat and watched the black and white programs.
  Today, many families have a TV set.
  People sit in their own living rooms and watch TV.
  * ANSWER THE QUESTIONS
  1. Did a lot people have TV sets 30 years ago?
  2. What did they watch?
  3. What might the older people do?
  4. Did anyone go home before the TV
  programs finished?
  5. Where do people watch TV now?
  Homework
  Learn the new words by heart. Read the
  Passage again and summary it.
  - Prepare B1,2.
   
  Gửi ý kiến