giai bai toan ve he thau kinh


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Mỹ Hạnh
Ngày gửi: 11h:26' 08-04-2011
Dung lượng: 334.0 KB
Số lượt tải: 201
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quí thầy cô
đến dự giờ thăm lớp
Tiết 59 - Bài 30
GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH
I. LẬP SƠ ĐỒ TẠO ẢNH:
1/ Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau:
CÁC CÔNG THỨC VỀ HỆ THẤU KÍNH
* Số phóng đại ảnh A2’B2’:
2/ Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau:
2/ Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau:
* Hệ hai thấu kính L1 và L2 tiêu cự f1 và f2 tương đương với một thấu kính L có tiêu cự f.
hay D = D1 + D2
SƠ ĐỒ TẠO ẢNH
II.THỰC HIỆN TÍNH TOÁN:
+ Khoảng cách từ ảnh A`1B`1 đến thấu kính L1:
+ Khoảng cách từ A`1B`1(xem như là vật) đến thấu kính L2:
d2 = l - d`1
+ Khoảng cách từ ảnh A`2B`2 đến thấu kính L2:
* Gọi l là khoảng cách từ L1 đến L2 : l = d1’ + d2
+ Số phóng đại ảnh sau cùng:
III. CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Cho f1 = 60 cm; f2 = 30 cm; l = 70 cm; d1 = 20 cm. Hãy xác định vị trí ảnh cuối cùng ( d2’ = ? ) và số phóng đại ảnh cuối cùng của hệ?
III. CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ:
Giải
d2 = l - d`1 = 70 – 30 = 40 ( cm )
III. CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ:
Ví dụ 2: Một hệ gồm hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau : L1 có f1 = 15 cm; vật AB cách L1 một đoạn d1 = 10 cm; qua hệ thấu kính cho ảnh cuối cùng cách L2 một đoạn d2’ = 30 cm. Hãy tính tiêu cự của thấu kính L2 ( f2 = ? )
III. CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ:
Giải