giai bai toan ve he thau kinh


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Mỹ Hạnh
Ngày gửi: 11h:26' 08-04-2011
Dung lượng: 334.0 KB
Số lượt tải: 201
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quí thầy cô
đến dự giờ thăm lớp
Tiết 59 - Bài 30
GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH
I. LẬP SƠ ĐỒ TẠO ẢNH:
1/ Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau:
CÁC CÔNG THỨC VỀ HỆ THẤU KÍNH
* Số phóng đại ảnh A2’B2’:
2/ Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau:
2/ Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau:
* Hệ hai thấu kính L1 và L2 tiêu cự f1 và f2 tương đương với một thấu kính L có tiêu cự f.
hay D = D1 + D2
SƠ ĐỒ TẠO ẢNH
II.THỰC HIỆN TÍNH TOÁN:
+ Khoảng cách từ ảnh A`1B`1 đến thấu kính L1:
+ Khoảng cách từ A`1B`1(xem như là vật) đến thấu kính L2:
d2 = l - d`1
+ Khoảng cách từ ảnh A`2B`2 đến thấu kính L2:
* Gọi l là khoảng cách từ L1 đến L2 : l = d1’ + d2
+ Số phóng đại ảnh sau cùng:
III. CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ:
Ví dụ 1: Cho f1 = 60 cm; f2 = 30 cm; l = 70 cm; d1 = 20 cm. Hãy xác định vị trí ảnh cuối cùng ( d2’ = ? ) và số phóng đại ảnh cuối cùng của hệ?
III. CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ:
Giải
d2 = l - d`1 = 70 – 30 = 40 ( cm )
III. CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ:
Ví dụ 2: Một hệ gồm hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau : L1 có f1 = 15 cm; vật AB cách L1 một đoạn d1 = 10 cm; qua hệ thấu kính cho ảnh cuối cùng cách L2 một đoạn d2’ = 30 cm. Hãy tính tiêu cự của thấu kính L2 ( f2 = ? )
III. CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ:
Giải