Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: To Minh Thu
  Ngày gửi: 20h:29' 25-04-2011
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 101
  Số lượt thích: 0 người
  Tập thể lớp 8A
  Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô về dự giờ thăm lớp
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi: Trình bày cấu tạo ngoài của đại não người?
  Trả lời: *Cấu tạo ngoài gồm:
  -Rãnh liên bán cầu chia đại não làm 2 nửa.
  -Rãnh sâu chia bán cầu não làm 4 thuỳ: thuỳ trán, thuỳ đỉnh, thuỳ chẩm, thuỳ thái dương
  -Khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não làm tăng diện tích bề mặt của não.

  Dựa vào chức năng
  Hệ thần kinh vận động

  Hệ thần kinh:
  Hệ thần kinh sinh dưỡng

  Phân hệ thần kinh giao cảm
  Phân hệ thần kinh đối giao cảm
  Bài 48: hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  A-Cung phản xạ vận động
  B-Cung phản xạ sinh dưỡng
  Em hãy cho biết 1 cung phản xạ gồm mấy yếu tố?Đó là những yếu tố nào?
  Gồm 5 yếu tố : + Cơ quan thụ cảm
  (VD: Da, thành dạ dày)
  + Dây hướng tâm( cảm giác),
  + D©y trung gian(liªn l¹c),
  + Dây li tâm(vận động)
  + Cơ quan phản ứng(VD: bắp cơ)
  Rễ sau
  Rễ sau
  Da

  Sừng sau
  A. Cung phản xạ vận động
  B. Cung phản xạ sinh dưỡng
  Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  Rễ trước
  ? Em hãy mô tả đường đi ( ? )của xung thần kinh của Cung phản xạ vận động?
  Cơ quan
  thụ cảm
  Hướng tâm
  Tủy sống
  Li tâm
  Cơ quan
  phản ứng
  Rễ trước
  Rễ sau
  Hạch thần kinh
  Da
  Ruột

  A. Cung phản xạ vận động
  B. Cung phản xạ sinh dưỡng
  Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  Sừng bên
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  ? Em h·y m« t¶ ®­êng ®i (  )cña xung thÇn kinh ë Cung ph¶n x¹ sinh d­ìng?
  Nơron sau hạch
  Cơ quan
  thụ cảm
  Sừng bên tủy sống
  Hạch giao cảm
  Cơ quan phản ứng
  Nơron trước hạch
  Hướng tâm
  Bài 48: hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  Quan sát hình 48-2
  Sợi cảm giác
  Sợi trước hạch
  Hạch đối giao cảm
  Sợi hạch sau
  Dây phế vị

  Trả lời: Từ thụ quan áp lực phát xung thần kinh cảm giác theo sợi cảm giác về trung tâm thần kinh ở trụ não (hành tuỷ), từ đây phát xung thần kinh theo dây phế vị qua sợi trước hạch tới hạch đối giao cảm qua sợi sau hạch tới tim làm giảm nhịp tim.
  Thụ quan áp lực
  ?Em hãy mô tả đường đi của xung thần kinh trong cung phản xạ điều hoà hoạt động của tim?
  Cung phản xạ điều hoà hoạt động của tim
  Em hãy xác định trung khu thần kinh của cung phản xạ sinh dưỡng nằm ở đâu?
  Bài 48: hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  Dựa vào đường đi của xung thần kinh trong 2cung phản xạ hình 48.1,2 thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sau:
  Phiếu học tập
  Tuỷ sống
  Trụ não sừng bên của tuỷ sống
  - Có
  - Không có
  Từ cơ quan thụ cảm trung ương
  Từ cơ quan thụ cảm trung ương
  Đến thẳng cơ quan phản ứng
  Chuyển giao ở hạch thần kinh
  Điều khiển hoạt động của cơ vân (có ý thức)
  Điều khiển hoạt động nội quan (không có ý thức)
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Nghiờn c?u thụng tin m?c 2 cựng quan sát hình 48.3
  ? Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm có nh?ng bộ phận nào ?
  Hình 48.3 Hệ thần kinh sinh dưỡng
  Bµi 48: hÖ thÇn kinh sinh d­ìng

  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng

  Quan sát hình và nghiên cứu thông tin
  ? HÖ thÇn kinh sinh d­ìng gåm mÊy ph©n hÖ ?
  Tr¶ lêi: gåm hai ph©n hÖ:
  Hệ thần kinh sinh dưỡng
  Phân hệ giao cảm
  Phân hệ đối giao cảm
  Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  Nơron trước hạch
  Nơron trước hạch
  Nơron sau hạch
  Quan sát hình 48.3 và bảng 48.1 hoàn thành sơ đồ sau
  Trung ương thần kinh
  Hạch thần kinh
  Cơ quan
  phản ứng
  (1?)
  (2?)
  (4?)
  (3?)
  Phân hệ giao cảm
  Phân hệ đối giao cảm
  Nơron sau hạch
  Trung ương thần kinh
  Hạch thần kinh
  Cơ quan
  phản ứng
  (1’?)
  (2’?)
  (4’?)
  (3’?)
  Nhân xám
  ở sừng bên
  tủy sống
  Sợi trục
  ngắn
  Chuỗi hạch giao
  cảm xa cơ quan
  phụ trách
  Sợi trục dài
  Nhân xám ở
  trụ não và đoạn
  cùng tủy sống
  Sợi trục dài
  Hạch gần
  cơ quan
  phụ trách
  Sợi trục
  ngắn
  bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  III- Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Bảng 48.2: So sánh chức năng của phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm
  Phân hệ giao cảm
  Phân hệ đối giao cảm
  Tăng
  Giảm
  Tim
  Phân hệ giao cảm
  Phân hệ đối giao cảm
  Co
  Đồng tử
  Dãn
  Phế nang
  Dãn
  Co
  - Em có nhận xét gì về chức năng của hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm?
  Hai phân hệ hoạt động đối lập nhau
  - Điều đó có ý nghĩa gì đối với đời sống?
  Điều hòa hoạt động của các cơ quan nội tạng. Giúp cơ thể tự điều chỉnh → thích nghi với những biến đổi của môi trường.
  Bài tập củng cố
  Bài 1: Chọn đáp án đúng:

  1. Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:
  a) Các dây thần kinh và hệ thần kinh
  b) Các dây thần kinh và hạch thần kinh
  c) Các nơron
  d) Các hạch thần kinh
  b
  Bài tập củng cố
  Bài 1: Chọn đáp án đúng:

  2. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là:
  a) Điều khiển,di?u ho hoạt động của cơ quan nội tạng
  b) Điều khiển hoạt động có ý thức
  c) Điều khiển hoạt động của cơ vân
  d) Cả a,b và c
  a
  dặn dò về nhà
  *Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài
  *Đọc phần" Em có biết" (trang 154)
  *Xem trước" Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác"
  Cám ơn quý thầy cô và các em!
  bài học kết thúc
   
  Gửi ý kiến