Bai 3: Hoc Tieng Anh voi phan mem Alphabet Block


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Hiếu
Ngày gửi: 20h:49' 14-02-2009
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 375
Số lượt thích: 0 người
Thứ ngày tháng năm 2009
Bài 3:
Học tiếng Anh với phần mềm Alphabet Blocks
1
Khởi động phần mềm
2
Giới thiệu phần mềm
2
Giới thiệu phần mềm
- Nháy chuột lên bảng đen nhỏ ở hai bên để thay đổi bài học
- Nháy chuột lên chú khỉ hoặc chú bé lò xo để bắt đầu bài học
3
Bài học cả bảng chữ cái
- Nghe người dẫn chương trình đọc các bảng chữ cái
- Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi và nháy chuột lên chữ cái để tra lời
- Trả lời đúng phần mềm tặng phần thưởng
-Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi tiếp theo
- Nháy chuột lên chữ cái đã chọn để nghe lại cách phát âm và một từ chứa nó.
- Nháy chuột lên công tắc điện để kết thúc bài học
4
Bài học từng nhóm chữ cái
- Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi
- Nháy chuột lên bảng hoặc hộp chữ để trả lời câu hỏi
- Để thoát khỏi phần mềm em nháy chuột lên Stop
- Em cũng có thể thoát bằng cách nhấn lên phím ESC trên bàn phím